ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 330
                                               

Liz Greene

Liz Greene er en amerikansk-britisk astrolog, psykolog og forfatter. Hun har skrevet flere astrologibøker inspirert av C.G. Jungs psykologi og annen dybdepsykologi. Hun debuterte med Saturn: A New Look at an Old Devil, hvor hun gir en ny analyse ...

                                               

Birgit Klein

Birgit Klein er et dansk medium og forfatter av en rekke kanaliserte bøker omhandlende spirituelle emner. Hun har mastergrad i psykologi fra Københavns Universitet. Bøkene hennes har solgt over 100 000 eksemplarer, hovedsakelig i Danmark og Norge ...

                                               

Krystallhealing

Krystallhealing med ulike steiner og krystaller er en praksis innenfor new ageinspirert alternativ medisin som kan karakteriseres som en "magisk tankegang". Utøveren plasserer krystaller på pasientens kropp, ofte i samsvar med chakraene, eller le ...

                                               

James Lovelock

James Ephraim Lovelock er en britisk naturvitenskapsmann og miljøaktivist. Han er mest kjent for sin hypotese om jorden, kalt Gaiahypotesen. Ifølge denne teorien oppfører jorden selv seg som en organisme, og betraktningsmåten kom til å "sette ord ...

                                               

Merkaba

Merkaba også stavet, Merkabah er det guddommelige lys som blir brukt av de oppstigende mestrene for å kontakte de som er tunet inn med de høyere verdener. "Mer" betyr lys. "ka" betyr energi. "ba" betyr sjel. Mer-Ka-ba betyr sjel omringet av energ ...

                                               

New Age (bok)

New Age er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Tonje M. Mehren og Jeanette Sky og utgitt i 2007. Boken inneholder tekster som "reflekterer det sammensatte og mangfoldige ved New age, som ikke har kanoniserte hellige t ...

                                               

New age-musikk

New age-musikk er en musikksjanger som er relatert til new age-bevegelsen. New age-musikken har sitt utspring i hippie-kulturen og nyrelgiøsitet. På 1960- og 70-tallet ble new age forbundet med at man sto på terskelen til en ny og bedre tidsalder ...

                                               

Nyhedendom

Nyhedendom eller neopaganisme er paraplybegreper for moderne religiøsitet som revitaliserer en rekke før-kristne religioner i særlig Europa som keltisk, germansk og norrøn religion og etnisk naturreligion som forskjellige former for sjamanisme, g ...

                                               

Leonard Orr

Leonard Orr er en amerikansk alternativ medisin-terapeut kjent for teorier og praksis om frigjørende åndedrett, som han blant annet presenterte i boken Rebirthing in the New Age, som han skrev sammen med Sondra Ray i 1977. Orrs pusteteknikker kan ...

                                               

James Redfield

James Redfield er en amerikansk forfatter fra Birmingham, mest kjent for den new age-inspirerte romanen Den niende innsikt. Boken har fått flere oppfølgere, senest The Twelfth insight i 2011. Han arbeidet som terapeut i mer enn femten år, før han ...

                                               

Jane Roberts

Jane Roberts var et amerikansk medium som hevdet at hun kanaliserte budskap fra ånden Seth. Roberts hadde et variert men lite påaktet forfatterskap bak seg da hun og ektemannen i 1963 kom i kontakt med et ouijabrett for første gang. Etter dette b ...

                                               

David Spangler

David Spangler er en amerikansk klarsynt og "spirituell filosof", som har vært sentral i utviklingen av det opprinnelige idéinnholdet i New Agebevegelsen. Han har vært knyttet til Findhorn Foundation i Skottland, og bodde der fra 1970 til 1973. H ...

                                               

Spirituell kirurgi

Spirituell kirurgi er en form for helsesvindel som antas å ha oppstått på Filippinene på første halvdel av 1900-tallet. Senere har fenomenet spredt seg til andre verdensdeler. Konseptet bak spirituell kirurgi er å simulere en fysisk operasjon ved ...

                                               

George Trevelyan

George Lowthian Trevelyan, 4. baronett Trevelyan var en britisk adelig og lærer som regnes som en av grunnleggerne av den britiske New Agebevegelsen. Han var den fjerde baronett Trevelyan. Han var talsmann for en "syntese mellom vitenskap og ånde ...

                                               

Klausbernd Vollmar

Klausbernd Vollmar er en tysk forfatter og psykolog som arbeider med tolkning av symboler i drømmer, kunst og reklame.

                                               

Aleister Crowley

Aleister Crowley var en mystiker og magiker som profilerte seg som dikter, sjakkspiller, fjellklatrer og forfatter. I løpet av sitt liv greide han å bli både berømt og beryktet. Som magiker og mystiker reformerte han og fjernet mye av overtroen s ...

                                               

Den sanne vilje

Den sanne viljen er et begrep innen Thelema som betegner menneskets sanne kjerne eller vesen. Grunnleggeren av filosofien og religionen Thelema, Aleister Crowley, sier følgende om den sanne viljen: Enhver mann og enhver kvinne har en kurs, delvis ...

                                               

Lovens bok

Lovens bok, eller Liber Al Vel Legis er en bok som den engelske mystikeren Aleister Crowley hevdet å ha mottatt som et astralt budskap Aiwass, 8. 9. og 10. april i 1904. Boken inneholder tre kapitler, som hver ble nedskrevet i løpet av en time om ...

                                               

O.T.O. Norge

O.T.O. Norge er den nasjonale seksjonen for Ordo Templi Orientis i Norge. Denne administrerer rundt hundre medlemmer fordelt på forskjellige byer og avdelinger og står for dag til dag driften av Ordenen nasjonalt og kontakten med Ordo Templi Orie ...

                                               

Edgar Cayce

Edgar Cayce, var en amerikansk fotograf som er kjent som å ha påstått å ha vært synsk. Mens han befant seg i en transetilstand ga råd om sykdommer, og han forklarte også sitt publikum om deres tidligere liv, noen ganger så langt tilbake i tid som ...

                                               

Dyretolk

En dyretolk er en person som hevder å kunne kommunisere med dyr telepatisk. Mange dyretolker hevder også å kunne kommunisere med dyr over avstand, og noen også med døde dyr på samme måte som et såkalt medium hevder å kunne kommunisere med døde me ...

                                               

Levitasjon

Levitasjon er en måte få gjenstander til å sveve stabilt uten å være i noen form for fysisk kontakt med noe annet objekt, samtidig som det er utsatt for gravitasjonskrefter. I parapsykologi er levitasjon en form for psykokinese, det vil si bevege ...

                                               

Nær døden-opplevelse

Nær døden-opplevelser, på engelsk near-death-experiences eller NDEs, er tilstander som iblant beskrives av personer som har vært nære ved å dø, eller som har vært klinisk døde men senere vendt tilbake til livet. Opplevelsene inneholder endrede be ...

                                               

Prekognisjon

Prekognisjon, på norsk kalt framsyn eller forutanelse, er en form for ekstrasensorisk persepsjon hvor en person sies å oppfatte informasjon om steder og hendelser på paranormale måter før de skjer. Et relatert begrep, "fornemmelse", refererer til ...

                                               

Retrokognisjon

Retrokognisjon er en form for ekstrasensorisk persepsjon hvor en person mottar syns- eller sanseinntrykk fra fortiden. Det kan være inntrykk fra flere årtusen tilbake i tid som skjer gjennom paranormale sanser. Begrepet ble nevnt av Frederic WH M ...

                                               

Helen Schucman

Helen Schucman var en amerikansk psykolog fra New York City, kjent for boken A course in Miracles som hun skal ha mottatt som medium fra en stemme hun mente var Jesus. Boken ble skrevet som kanalisering over en periode på åtte år, og er på 1 000 ...

                                               

Rupert Sheldrake

Alfred Rupert Sheldrake er en britisk forfatter, foreleser og forsker innen parapsykologi, kjent som talsmann for fenomenet morfisk resonans. Han arbeidet som biokjemiker og cellebiolog ved Cambridge University i perioden 1967 til 1973 og som rek ...

                                               

Telepati

Telepati, også kalt tankeoverføring og tankelesning, er det få vite om en annen persons tanker og følelser uten å bruke de kjente sansene, det vil si oppnå direkte mental kontakt med en annen person uten at man meddeler seg ved hjelp av språk, ko ...

                                               

Transpersonlig psykologi

Transpersonlig psykologi er en skoleretning og problemfelt innenfor psykologien som studerer det transcendente eller åndelige aspektet til det menneskelige sinnet. Den transpersonlige psykologien ble grunnlag i 1969 i California da Abraham Maslow ...

                                               

Sufisme

Sufisme, eller taṣawwuf, er mystisistisk retning innen islam som også omtales som "de indre dimensjonene av islam" eller "mystikkens fenomen i islam". Sufismen har blitt karakterisert som "verdier, rituell praksis og læresetninger som ble etabler ...

                                               

Aisha Al-Manoubya

Aïsha Al-Manoubya, død 1267) er en av de mest berømte kvinnene i tunisisk historie, og en fremstående skikkelse i islam. Hun er også kjent under ærestittelen Al-Saida og Lella. Hun er kjent som mystiker – som følger av sufismen, for sine gode gje ...

                                               

Bektasji

Bektasji-ordenen er en sufistisk-alevittisk religiøs orden grunnlagt i det 13. århundre av Haji Bektasj Veli. Den er i dag utbredt i Anatolia og Balkan-området. Bektasji-ordenen var utbredt i Det ottomanske riket, og var nært knyttet opp til jani ...

                                               

Fuglenes forsamling

Fuglenes forsamling er et episk dikt skrevet på persisk i 1177 av Farid ud din Attar. Diktet er et sentralt verk i persisk litteratur og innenfor den sufistiske troen. Verket skildrer en reise som gjøres av gruppe fugler, ledet av en hærfugl. Fug ...

                                               

Mathnawi

Mathnawi eller Masnavi er en omfattende diktsyklus; skrevet på 1260-tallet av den persiske dikteren og sufi-læreren Jalal al-Din Rumi Verket består av 6 bøker, og i alt 25 000 vers, eller 50 000 linjer. Det omtales gjerne som "Koranen på persisk ...

                                               

Naqshbandi

Naqshbandi er en sufisk orden innen islam. Det er den eneste orden innen sufismen som fører sin herkomst til den islamske profet Muhammed, via Abu Bakr as-Siddiq, den første kalifen og en av Muhammeds første følgesvenner. Noen grener av ordenen f ...

                                               

Sanussiya

Sanussiya var en libysk politisk-religiøs islamsk orden i Libya og Sudan, grunnlagt i Mekka i 1837 av storsanissi Muhammad ibn Ali as-Sanussi. Sanussiya-ordenen fokuserte både på islamsk tankegang og åndelighets tilbakegang og på svekkelsen av de ...

                                               

Teosofisk samfunn (Pasadena)

Teosofisk samfunn er en fraksjon av Teosofisk samfunn som oppfatter seg selv som den eneste sanne videreføring av det opprinnelige Teosofiske samfunn som ble grunnlagt den 17. november 1875 i New York av Helena Petrovna Blavatsky og andre. Organi ...

                                               

Dzyans bok

Dzyāns bok er angivelig en urgammel esoterisk tekst som ligger til grunn for Helena Petrovna Blavatskys bok The Secret Doctrine, og Alice A. Bailey i hennes verk A Treatise on Cosmic Fire. Religionsvitenskapen har ikke identifisert Dzyans bok, og ...

                                               

Den avslørte Isis

Den avslørte Isis. En hovednøkkel til gammel og ny vitenskap og teologi er et bokverk i to bind om esoterisk filosofi av Helena Petrovna Blavatsky, som ble utgitt i New York i september 1877. Første bind handler om vitenskap og andre bind om reli ...

                                               

The Secret Doctrine

The Secret Doctrine, the Synthesis of Science, Religion and Philosophy er en bok av Helena Petrovna Blavatsky, opprinnelig utgitt i to bind i 1888. Den regnes som hennes magnum opus. Det første bindet har tittelen Cosmogenesis og det andre bindet ...

                                               

Atisha

Atiśa Dipamkara Shrijnana var en buddhistisk lærer fra Bengal-området i det gamle indiske territoriet som, sammen med Khön Könchog Gyalpo og Marpa, var en av de viktigste skikkelsene i etableringen av Sarma-tradisjonen i Tibet etter undertrykkels ...

                                               

Charya-sangene

Charya-sangene eller Charyapada eller Caryagiti er en samling av vajrayanabuddhistiske tekster fra ca 800-1200-tallet, skrevet i den tantriske tradisjonen i det østlige India. Tekstene omfatter 46 sanger og noen sangfragmenter, og manuskriptet bl ...

                                               

Dorje Shugden

Dorje Shugden, også kjent som Dolgyal og Gyalchen Shugden, er en beskyttende ånd innenfor tibetansk buddhisme. Han er betraktet forskjellig, som en beskyttende ånd, som en mundan mindre beskytter, som en mundan større beskytter, som en stor besky ...

                                               

Gudsyoga

Gudsyoga er en grunnleggende praksis i vajrayana som innebærer visualisering av mentale bilder. Ifølge den tibetanske forfatteren Tsongkhapa, er Gudsyoga det som skiller buddhistisk tantra fra andre buddhistiske skoler. Gudsyoga inneholder en gen ...

                                               

Jamyang Khyentse Wangpo

Jamyang Khyentse Wangpo var en svært anerkjent buddhistisk lærer og reformator. Han regnes som en autoritet innenfor alle de fire retningene av Vajrayana i Tibet, og hans samlede skrifter omfatter 35 bind. Han hadde opprinnelig bakgrunn fra Sakya ...

                                               

Kadampa

Kadampa var en skole innenfor tibetansk buddhisme. Dromtönpa var en tibetansk lek-mester og den fremste disippelen til den store indiske buddhist-mesteren Atisha. Han grunnla skolen og var opphav til tre overleveringslinjer som han ga til sine di ...

                                               

Kalachakra

Kālachakra er sanskrit og betyr ordrett "tidens hjul", i betydningen "tids-sykluser". Kālachakra er en av de tantriske tradisjonene innenfor tibetansk buddhisme, og legger vekt på eksistensens sykliske forløp og enheten mellom jeget og kosmos. Kā ...

                                               

Khøn Kønchog Gyalpo

Khön Könchog Gyalpo regnes som grunnlegger av Sakya-tradisjonen i tibetansk buddhisme, fordi han grunnla klosteret Sakya i året 1073. Khön Könchog Gyalpo ble dermed den første tronholderen i Sakya-tradisjonen. Sakya-tradisjonen ble imidlertid før ...

                                               

Lam Rim

Lam Rim er en presentasjonen av Buddhas doktrine i tibetansk buddhisme, basert på utvidelser av Atishas rot-tekst En lampe for stien.

                                               

Mahāsiddha

Mahāsiddha betyr "stor adept" og er et begrep som brukes om noen som legemeliggjør og kultiverer "perfeksjonens siddhi". De utgjør en bestemt type yogin/yogini innenfor retningen Vajrayana i Buddhismen. Mahasiddhas er utøvere av tantra tantrikas ...