ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 337
                                               

Anguttaranikaya

Anguttaranikaya er en buddhistisk religiøs tekstsamling. Det er den fjerde av fem samlinger innenfor Sutta pitaka, som er en av "de tre kurvene" i Tripitaka, Theravadabuddhismens kanon. Sutta pitaka er den av de tre kurvene som inneholder læreuts ...

                                               

Anis lære

Anis lære er en tekst i visdomslære -sjangeren fra oldtidens Egypt, fra perioden kjent som Det nye riket. Teksten tilskrives Ani, en hoff-skriver hos dronning Ahmose-Nefertari fra det attende dynasti. Teksten er utformet som farens råd og belærin ...

                                               

Apa Nahroous martyrium

Apa Nahroous martyrium er en koptisk kristen tekst som trolig er skrevet en gang mellom år 650–750, og tilhører en gruppe hagiografiske tekster som tilhører Julius av Akfahs syklus. Som i så mange andre koptiske tekster skildres kristendomsforføl ...

                                               

Apokryfe evangelier

Apokryfe evangelier er religiøse tekster om Jesus liv eller med sitater fra hans lære, som er skrevet innenfor det nye testamentes tidsramme og trosunivers – eller som en kommentar til dette, men som ikke er en del av Bibelens kanon. Noen av teks ...

                                               

Apostlenes brev

Apostlenes brev er et apokryfisk skrift fra oldkirken, skrevet på gresk ca år 150, antagelig i Egypt. Selv om skriftet etter navnet er et brev inneholder det flere ulike tekstsjangre; det "begynner som et brev, men fortsetter som en evangeliefort ...

                                               

Aranyaka

Aranyaka er hinduistiske religiøse tekster, skrevet på sanskrit mellom 750 f.Kr. og 550 f.Kr. Tekstene er kommentarer til de fire opprinnelige vedaene; og mens brahmanaene i hovedsakelig inneholder forskrifter for korrekt utførte offerseremonier, ...

                                               

Atharvaveda

Atharvaveda er et hellig skrift innenfor hinduismen. Det er også en kilde til vedisk mytologi. Teksten består av religiøse hymner og besvergende formler, og er den yngste av de fire vedaene. Den har sitt navn etter Atharvan, en lærd som angivelig ...

                                               

Den store Atonhymnen

Den store Atonhymnen er en religiøs tekst fra oldtidens Egypt. Teksten ble funnet i farao Kheperkheprure Ais klippegrav ved el-Amarna, og tilskrives farao Akhnaton i det attende dynasti. Teksten er en av de viktigste kildene til den monoteistiske ...

                                               

Atrahasis

Atrahasis er et epos skrevet på akkadisk, og er et av de eldste kjente fortellingene i verdenslitteraturen. Det er nedskrevet ca 1700 f.Kr., og er et sentralt verk i den bevarte babylonske litteraturen, skrevet med kileskrift. Atrahasiseposet har ...

                                               

En avhandling om middelveien

En grunnleggende avhandling om middelveien er en religiøs tekst fra mahayanabuddhismen, og en av de viktigste tekstene til den indiske filosofen Nagarjuna. Teksten belærer om at middelveien, i motsetning til ekstrem askese eller overdreven vellev ...

                                               

Bardo Tödröl

Bardo Tödröl er en religiøs tekst fra Tibet. Tittelen betyr "frigjøring gjennom høring i mellomtilstanden", og teksten er en praktisk veiledning ved dødsfall, som skal leses for eller til den døde for å "sikre at den avdøde får veiledning og hjel ...

                                               

Bartolomeusevangeliet

Bartolomeusevangeliet eller Bartolomeus spørsmål er et apokryft evangelium som forteller om Jesu nedfart fra korset til dødsriket, og om Bartolomeus samtale med Satan/Beliar, hvor Bartolomeus får forklart hvordan Satans rike er innrettet. Teksten ...

                                               

Baruks bok

Baruks bok er en av de deuterokanoniske bøker i Det gamle testamente. Den angis å være skrevet av Baruk, vennen og hjelperen til den gammeltestamentlige profeten Jeremia. Den kan karakteriseres som en trøstebok i vanskelige tider.

                                               

Bengalske sanger

Bengalske sanger er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Wera Sæther og utgitt i 2005. Boken inneholder sanger og sangdikt skrevet på bengali i Bengalregionen, som i dag er delt mellom India og Bangladesh. Tekstene er ...

                                               

Beretningen om kong Keret

Beretningen om kong Keret er en tekst fra Ugarit, som skildrer den mytiske helten kong Keret og hans forhandlinger med gudene El og Baal for å hindre at Kerets ætt skal dø ut med ham. Etter at Kerets sju koner har dødd en eller en, sier El at Ker ...

                                               

Besøket på Lanka

Besøket på Lanka er en sutra, en religiøs tekst innen mahayanaretningen av buddhismen. Teksten skildrer en læredialog mellom Buddha og en bodhisattva kalt Mahāmati. Handlingen er lagt til Lanka, hovedstaden på den befeste øya til kong Rāvaṇa, her ...

                                               

Bhagavadgita

Bhagavadgita er et av de mest leste og respekterte hellige skriftene i hinduismen. Teksten er antagelig skrevet ca. 200 år f.Kr. Bhagavadgita er på 700 vers, og er 6. bok av det store indiske eposet Mahabharata som har rundt 100 000 dobbeltvers. ...

                                               

Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter

Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Knut A. Jacobsen og utgitt i 2001. Boken inneholder hellige tekster fra hinduismen. Tekstene er valgt ut fra hinduismens bhakti- eller ...

                                               

Bhagavata-Purana

Bhagavata-Purana eller Śrīmad Bhāgavatam er en hellig tekst innen hinduismen, og er en av de atten Mahapuranaene. Den regnes som en av de viktigste puranaene, og blir noen ganger endog presentert som "den femte veda", en påberopelse av ærestittel ...

                                               

Boken om mitt liv (Teresa)

Boken om mitt liv er en selvbiografi skrevet av den spanske karmelittnonnen Teresa av Ávila i årene 1562-67, først utgitt i 1588, etter hennes død. Boken ble til over flere år, og er opprinnelig skrevet som en rekke forklaringer til ulike skrifte ...

                                               

Brahmana

Brahmana er hinduistiske religiøse tekster, skrevet på sanskrit mellom 900 f.Kr. og 650 f.Kr. Tekstene er veiledninger til de fire opprinnelige vedaene, og inneholder hovedsakelig forskrifter for korrekt utførte offerseremonier. "Innimellom det s ...

                                               

Brans sjøreise

Brans sjøreise er en fortelling fra irsk mytologi, nedskrevet på 700-tallet. Det er den mest kjente av de irske immram, mytologiske fortellinger om reiser til en magisk underverden, henlagt på øyer vest i havet. Bran, som er kongssønn ser en dag ...

                                               

Buddhacarita

Buddhacarita er et indisk epos, fra 100-tallet, skrevet av Aśvaghoṣa på sanskrit. Det er et hellig skrift i buddhismen, og er svært populært og utbredt. Teksten omfatter 28 vers, og er en biografisk framstilling av Buddhas liv. Teksten har blitt ...

                                               

Buddhas fortellinger

Buddhas fortellinger er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Torkel Brekke og utgitt i 2001. Boken inneholder religiøse tekster fra buddhismen. Boken består av utdrag fra en rekke buddhistiske skrifter, disponert i 11 ...

                                               

Baal-syklusen

Baal-syklusen er en tekst fra ugarittisk mytologi, som skildrer torden- og fruktbarhetsguden Baals kamp mot skaperguden Els to sønner havguden Yammu og dødsrikeguden Motu, for å oppnå lederrollen blant gudene. Teksten er bare kjent i fragmener fr ...

                                               

Baal, gudenes konge i Ugarit

Baal, gudenes konge i Ugarit er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Jens Braarvig og utgitt i 2008. Boken inneholder tekster som ble funnet under utgravninger i oldtidsbyen Ugarit nær Ras Sharma i Syria fra 1929 og fr ...

                                               

Codex Vindobonensis Mexicanus I

Codex Vindobonensis Mexicanus I, også kjent som Codex Vindobonensis C og Codex Mexicanus I, er et precolumbiansk håndskrift fra mixteker-kulturen i Mexico, datert til 1300-tallet. Teksten er skrevet med mixkternes logogramskrift, og er en fortell ...

                                               

Culhwch og Olwen

Culhwch og Olwen er en tekst fra walisisk mytologi som knytter seg til Arturmytene. Culhwch blir forhekset av sin stemor, slik at han bare kan elske Olwen. Culhwch får hjelp av kong Arthur, som er søskenbarnet hans, til å finne og vinne Olwen, da ...

                                               

Danil og Aqhat

Danil og Aqhat er en tekst fra Ugarit, som skildrer barnløshet og tørketider. Dommeren og kongssønnen Danil ber til gudene om få en sønn. Baal kommer til Danil i en drøm, og bidrar til at El bønnhører Danil. Etter at Danil nekter å etterkomme et ...

                                               

Derveni-papyrusen

Derveni-papyrusen er en papyrus fra antikkens Hellas, datert til ca 340 f.Kr. Papyrusen ble funnet i 1962, og er det eldste bevarte håndskriftet i Europa. Papyrusen består av ca 260 fragmenter, og ble ikke publisert før i 2006. Det inneholder en ...

                                               

Devimahatmya

Devimahatmya "Hyllest til Gudinnen" er en hinduistisk religiøs tekst som skildrer gudinnen Durgas seier over demonen Mahishasura. Durga er en aktiv, stridende gudinne, og en av de mange manifestasjonene av Devi. Devimahatmya er også kjent under n ...

                                               

Dhammapada

Dhammapada er en hellig tekst innenfor buddhismen. Teksten inneholder en rekke utsagn, som angivelig skal ha bli uttalt av Buddha selv ved ulike anledninger som svar på spørsmål. En kommentar av den sørindiske munken Buddhaghosa fra det 5. århund ...

                                               

Dighanikaya

Dighanikaya eller Digha nikaya er en buddhistisk religiøs tekstsamling. Det er den første av fem samlinger innenfor Sutta pitaka, som er en av "de tre kurvene" i Tripitaka, Theravadabuddhismens kanon. Sutta pitaka er den av de tre kurvene som inn ...

                                               

Dioskoros I av Alexandria

Dioskoros av Alexandria var patriark av Alexandria fra 444 til han ble avsatt av konsilet i Khalkedon i 451. Før han ble patriark virket han som rektor ved skolen i Alexandria og som sekretær for sin forgjenger som patriark: Kyrill av Alexandria. ...

                                               

Draumkvedet

Draumkvedet er Norges mest kjente folkevise. Den er et visjonsdikt i balladestil. Visa gjengir en rekke syner/visjoner fra dødsriket som en mann ved navn Olav har opplevd i en transeliknende søvn fra julaften til trettende dag jul, dvs. fra 24. d ...

                                               

Draumkvedet, og tekster fra norrøn middelalder

Draumkvedet, og tekster fra norrøn middelalder er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, utgitt i 2004. Boken er redigert av Gro Steinsland og inneholder norske og norrøne tekster som kaster lys over tro, tanker og kultus innen kris ...

                                               

Drømmetiden

Drømmetiden er et mangetydig begrep fra australsk mytologi, slik Australias urbefolkning aboriginerne forestilte seg verdens skapelse og verdens krefter. Det er et unikt, originalt og komplekst system, som det ikke er lett å gjengi i korte trekk. ...

                                               

Drømmetiden, myter og legender fra Australias utbefolkning

Drømmetiden, myter og legender fra Australias utbefolkning er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Ingjerd Hoem og utgitt i 2006. Boken inneholder myter fra australsk mytologi, slik den ble praktisert hos Australias ur ...

                                               

Den egyptiske dødeboken

Dødeboken eller Den egyptiske dødeboken er en samling gammelegyptiske gravtekster. De ble benyttet fra begynnelsen av det nye rike og fram til rundt 50 f.Kr. Det opprinnelige egyptiske navnet er blitt translitterert som rw nw prt m hrw. Det er bl ...

                                               

Den egyptiske dødeboken, og tekster om livets vei

Den egyptiske dødeboken, og tekster om livets vei er en samling religiøse, filosofiske og etiske tekster fra egyptisk mytologi i oldtidens Egypt. Boken er redigert av Saphinaz Amal Naguib og Eldrid Johansen og ble utgitt i Bokklubbens serie Verde ...

                                               

Enesamtaler

Enesamtaler er en tekst av kirkefaderen Augustin av Hippo. Det er et av hans tidlige verker, skrevet 386/387, kort tid etter at han omvendte seg til kristendommen, og er preget av Augustins forsøk på å forklare og begrunne sin nye tro. Augustin s ...

                                               

Enlil

Enlil var en sumerisk hovedgud som hadde tempel i byen Nippur. Hans navn ble listet og skrevet om i oldtidens sumeriske, akkadiske, hettittiske, kanaanittisk, og andre mesopotamiske leir- og steintavler. Navnet ble kanskje uttalt og tidvis gjengi ...

                                               

Étaíns friere

Étaíns friere er en tidlig tekst fra irsk mytologi. Teksten består muligens av tre opprinnelige fortellinger som har blitt redigert sammen, og kan i sin sammenredigerte form trolig dateres til 800-tallet. Teksten er kjent fra manuskriptet Lebor n ...

                                               

Evangeliet etter Johannes

Evangeliet etter Johannes, også kalt Johannesevangeliet og forkortet Joh, er et av de fire evangeliene i Det nye testamentets kanon. Tradisjonelt er det plassert som nummer fire, etter de synoptiske evangeliene til Matteus, Markus og Lukas. Johan ...

                                               

Evangeliet etter Lukas

Evangeliet etter Lukas, også kalt Lukasevangeliet og forkortet Luk, er i den kanoniske rekkefølge den tredje boken i Det nye testamente i Bibelen. Det anses av kristne å være skrevet av evangelisten Lukas, en lege som også kan ha forfattet Apostl ...

                                               

Evangeliet etter Markus

Evangeliet etter Markus, også kalt Markusevangeliet og forkortet Mark, er den andre boken i Det nye testamentet i den kristne Bibelen. Det er også det korteste og sannsynligvis det eldste av de fire evangeliene. Det er sammen med Evangeliet etter ...

                                               

Evangeliet etter Matteus

Evangeliet etter Matteus, også kalt Matteusevangeliet og forkortet Matt, er et av de synoptiske evangelier og er i den kanoniske rekkefølge den første boken i Det nye testamentet i Bibelen. Evangeliet regnes tradisjonelt å være skrevet av apostel ...

                                               

Faidon

Faidon er en av Platons dialoger. Det er den syvende og siste av dialogene som skildrer Sokrates siste dager, og avsluttes med hans død. Rammen rundt dialogen er en samtale mellom Echekrates, som spør, og Faidon fra Elis, som var til stede hos So ...

                                               

Filokalia

Filokalia er en samling av tekster skrevet mellom det tredje og femtende århundre av de fremste personene i den kristne kontemplative, mystiske, asketiske og hesykastiske tradisjonen. Samlingen ble redigert av Nikodemus Hagoritten 1749–1809 og Ma ...

                                               

Fjerde Esra

Fjerde Esra eller Andre Esdras er et apokryfisk verk er skrevet innenfor både det jødiske og det kristne tros- og tekstunivers. Verket er en "apokalypse, dvs et skrift som er preget av åpenbaringer og en fargerik symbolbruk". I gresk og engelsk t ...