ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 339
                                               

Språk på Papua Ny-Guinea

Språk på Papua Ny-Guinea er de mange språk som blir snakket av de ulike oseaniske stammegrupper i landet Papua Ny-Guinea. Det er den østlige delen av verdens nest største øy Ny-Guinea, samt en rekke mindre øyer. Befolkningen teller rundt 6 millio ...

                                               

Namibisk-afrikaans

Namibisk-afrikaans er den varianten av afrikaans som brukes av 11% av Namibias befolkning. Dialekten brukes også som et lingua franca i landet. Ved siden av nama og damara som har levert ord til dagligspråket, er namibisk-afrikaans påvirket av bå ...

                                               

Kongo (språk)

Kongo er et bantuspråk som blir brukt av bakongofolket og bandunufolket som lever i de tropiske skogene i Den demokratiske republikken Kongo, Republikken Kongo og Angola. Språket er tonalt og dannet basisen for språket kituba, et kreolsk bantuspr ...

                                               

E-I-E-I-(Annoyed Grunt)

"E-I-E-I-Doh!" er den femte episoden i den ellevte sesongen av den animerte TV-serien Simpsons. Den ble første gang vist i USA den 7. november 1999. I episoden lager Homer frukten tomacco, et av få tilfeller der nyord oppfunnet i serien er blitt ...

                                               

Europa Point

Europa Point, er det sørligste punkt i Gibraltar, men det sørligste punkt på Den iberiske halvøy er Punta de Tarifa som er lokalisert 25 km sørvest for Gibraltar. Enden av Gibraltarklippen er flat og består av en idrettsplass og noen få bygninger ...

                                               

Zapotekisk

Zapotekisk er et makrospråk, eller en gruppe beslektede språk, som snakkes av i overkant av en halv million mennesker hovedakelig i den meksikanske delstaten Oaxaca, men også Puebla, Guerrero og det sørvestlige Veracruz. Zapotekisk tilhører den o ...

                                               

Plant Design Management System

PDMS er et 3D DAK-verktøy utviklet og markedsført av AVEVA. PDMS brukes i Norge hovedsakelig av ​olje- og gass-industrien, men verktøyet brukes også i kjemisk, farmasøytisk og kraftverk-industri.

                                               

REXX

Rexx er et prosedyralt programmeringsspråk med en engelsklignende syntaks. Språket ble utviklet av Mike Cowlishaw hos IBM i 1979. Det var i starten brukt på IBMs stormaskinsystem CMS, men ble også populært som innebygget skriptspråk i Commodore s ...

                                               

Sardisk

Sardisk er et romansk sprog som er i bruk av rundt 1.3 millioner mennesker på Sardinia. Sammenlignet med italiensk og andre sprog i området har sardisk beholdt forholdsmessig flere fonetiske og grammatikalske elementer fra latin, spesielt fra vul ...

                                               

Quechua

Quechua er et språk som tales av rundt 10 millioner mennesker i Andesfjellene i Sør-Amerika. Det er offisielt språk i Peru og Bolivia og i deler av Ecuador. Tradisjonelt blir det sett på som ett språk, selv om de fleste lingvister ser på det som ...

                                               

Malayalam

Malayalam er et dravidisk språk som hovedsakelig blir snakket i den indiske delstaten Kerala. Språket er skrevet med et eget alfabet som ligner mye på, og antakeligvis hadde opphavet sitt i, grantha-skriften. Som de andre dravidiske språkene er m ...

                                               

Indisk skrift

Begrepet indisk skrift blir hovedsakelig brukt om skriftsystemer som stammer fra brahmi-skrift, som er et gammelt indisk skriftsystem. En breiere tolkning av begrepet omfatter alle skriftsystemer som blir brukt for å skrive indiske språk. Viktige ...

                                               

Sørarabiske språk

Sørarabiske språk kan sikte til både de moderne sørarabiske språk og fortidens gamle sørarabiske språk. Tidligere antok man at de moderne sørarabiske språk stammet fra fortidens sørarabiske språk, men det anser man ikke lenger for sannsynlig. Dis ...

                                               

Moderne engelsk

Moderne engelsk språk er den formen for engelsk som har blitt talt siden det store vokalskifte, ferdig omkring 1550. Til tross for noen forskjeller i vokabularet er tekster fra det 17. århundre, slik som verker av William Shakespeare og King Jame ...

                                               

Dravidiske språk

Den dravidiske språkfamilien inkluderer om lag 26 språk som blir brukt av mer enn 200 millioner mennesker. Dravidiske språk finnes hovedsakelig i Sør-India og Sri Lanka, men kan bli funnet i sentrale og østlige deler av India, Pakistan og Nepal. ...

                                               

Makedonsk

For det ubeslektede språket som ble talt i oldtidens Makedonia, se gammelmakedonsk. Makedonsk er et sørslavisk språk som tales og er offisielt i Nord-Makedonia. Mellom 1 og 2 millioner mennesker snakker makedonsk. Det er offisielt språk i Nord-Ma ...

                                               

Egyptisk (språk)

Egyptisk var det språket som ble praktisert i oldtidens Egypt, en gren av afroasiatiske språk, og dermed beslektet med semittiske språk og flere andre språk i det nordlige Afrika. Det var et betydningsfullt språk i Orienten i oldtiden og er et av ...

                                               

Hakka (språk)

Hakka er en av de mange dialekter eller språk som tilhører den større språkgruppe som går under benevnelsen kinesisk. Det store flertall av dem som benytter språket tilhører hakka-folket. Språkets navn kommer av hak 客 mandarin: kè "gjest" og ka ...

                                               

Slovensk

"Slovensk" kan også referere til Slovenia. Slovensk er et sørslavisk språk som snakkes av rundt 2 millioner mennesker, hovedsakelig i Slovenia, men også i Østerrike, Ungarn, Italia og Kroatia. Slovensk er offisielt i Slovenia og Den europeiske un ...

                                               

Kroatisk

"Kroatisk" kan også referere til Kroatia. Kroatisk er et sydslavisk språk som tales på Balkan. Språket er offisielt i Kroatia og Bosnia-Hercegovina, og i enkelte områder i Italia, Romania, Serbia og Østerrike. Mellom 5 og 6 millioner mennesker ha ...

                                               

Gotisk (språk)

Denne artikkelen inneholder gotiske bokstaver. Du må kanskje installere en gotisk Unicode-font for at tegnene skal vises riktig. Gotisk er et utdødd germansk språk som ble brukt av goterne. Det kjennes først og fremst gjennom en bibeloversettelse ...

                                               

Galloromanske språk

Galloromanske språk er en grein av de romanske språk som omfatter fransk, oksitansk, frankoprovençalsk og flere andre språk som snakkes i det moderne Frankrike og det nordlige Italia. Sammen med de iberoromanske språk og de retoromanske språk, ut ...

                                               

Paleobalkanske språk

Paleobalkanske språk er en utdødd undergruppe av indoeuropeiske språk som ble snakka på Balkan i oldtida. Underinndelinga av språkgruppa er omstridt, og noen mener at gresk, albansk og armensk tilhører denne gruppa. Med unntak av de språkene som ...

                                               

Athabaskiske språk

Athabaskiske språk, denéspråk eller athapaskanske språk er en språkfamilie blant urfolk i Nord-Amerika. Språkfamilien er en av de største, både i geografisk utbredelse og i antall språk. Den snakkes i et areal på 4.022.000 km² og består av 46 spr ...

                                               

Retrofleks flapp

Retrofleks flapp, også kalt tjukk l eller apikal flapp, er en språklyd som forekommer i flere norske og svenske dialekter, der den har oppstått av norrøn l eller rð. I IPA skrives den, i norsk lydskrift gjerne med tegnet ł. Den tjukke l-en foreko ...

                                               

Jostedalen

Jostedalen er en dal som går fra Gaupne i Luster kommune i Sogn og Fjordane og innover mot Jostedalsbreen. Gjennom dalen renner elven Jostedøla. Veien gjennom Jostedalen, fylkesvei 604, brukes blant annet av de mange som skal inn til Nigardsbreen.

                                               

Navajo (språk)

Navajo er et sørathabaskisk språk som tales av navahoer-indianerne i Arizona, New Mexico og Utah. Navajoene selv kaller språket og folkegruppen sin diné. Det tales av anslagsvis 150 000 mennesker, og er dermed det mest talte indianerspråk i dagen ...

                                               

Skotsk-gælisk

Skotsk-gælisk er et keltisk språk som tales i Skottland. Skotsk-gælisk tilhører samme språkgruppe som irsk og mansk. Den er avgrenset fra den brytonske språkgruppen, som inneholder walisisk, kornisk og bretonsk. Både skotsk-gælisk, mansk og irsk ...

                                               

Polsk

"Polsk" kan også referere til Polen og polakker. Polsk er det offisielle språket i Polen. Språket er det fremste i den lekhitiske grenen av de vestslaviske språkene. Det oppstod i området som utgjøres i dagens Polen, fra flere lokale vestslaviske ...

                                               

Ɐ og ɐ er en bokstav som ikke har blitt brukt på noe naturlig språk. Edward Lhuyd brukte denne bokstaven i sin Archaeologia Britannica, i sitt fonetisk alfabet for det korniske språket, der den representerte lyden, bokstaven har også blitt brukt ...

                                               

Andamanske språk

Andamanske språk er en språkfamilie som snakkes av andamaner på Andamanene, ei øygruppe som tilhører det indiske unionsterritoriumet Andamanene og Nikobarene. Familien deles inn i storandamanske språk og sørandamanske språk; av de storandamanske ...

                                               

Ц

Ц er en bokstav i det kyrilliske alfabetet. Den er brukt i alle de slaviske språkene og representerer lyden /ts/. Innen de slaviske språkene transkriberes den som c, da c uttales /ts/. På russisk og andre språk, transkriberes den som ts, da dette ...

                                               

Ĝ

Ĝ er den niende bokstaven i esperantos alfabet. Den har lydverdien /dʒ/. Bokstaven skrives som G med cirkumfleks slik at lånord med latinsk opphav, vil ligne mer på originalen, enn om et annet tegn hadde blitt valgt. er i form veldig likt det eng ...

                                               

Ĵ

Ĵ er den fjortende bokstaven i esperantos alfabet. Den har lydverdien /ʒ/. Bokstaven baserer seg på den franske bokstaven j, som har den samme fonetiske verdien. Dette er gjort slik at esperantos lånord fra fransk, i utseende vil minne mer om dis ...

                                               

Dené-jenisejiske språk

Dené-jenisejiske språk er en foreslått språkfamilie som består av de jenisejiske språkene i sentrale Sibir og na-dené-språkene i nordvestlige Nord-Amerika. Mottakelsen blant eksperter har for det meste, men ikke utvetydig, vært positiv. Dené-jeni ...

                                               

Aversiv

For eksempel i walmajarri: Suffikset -karrarla indikerer at handlingen løpe vekk ble gjennomført for å unngå sandstormen, tjurtu-. Aversiv kan også brukes til å merke objektivet av fryktverb. For eksempel i djabugay:

                                               

Khazarisk

Khazarisk, også kalt khazari og khazaris, er et utdødd oghurtyrkisk språk, som var i slekt med hunisk, avarisk, bolğarsk og tsjuvasjisk. Det var også muligens påvirket av gammeltyrkisk og uigurisk. Det var språket til middelalderens khazarer, som ...

                                               

Volapük

Schleyer ville lage et språk for internasjonal kommunikasjon som var lett å lære for mennesker i alle kulturer. Derfor forenklet han grammatikken og gjorde den helt regelrett og uten unntak. Alle bokstaver uttales alltid likt, og alle ord har sam ...

                                               

Tony Almeida

Tony Almeida er en fiktiv person i den amerikanske tv-serien 24. Tony var gift med Michelle Dessler, en annen agent som tidligere jobbet sammen med ham. Han og kona jobbet for CTU, og Tony var med i de fem første sesongene, før han "døde" i serie ...

                                               

Mongolsk

Denne artikkelen omhandler språket mongolsk. Mongolsk kan også referere til folkegruppa mongoler, landet Mongolia eller språkfamilien mongolske språk. Mongolsk er et språk i den mongolske språkfamilien. Det er det mongolske språket med flest bruk ...

                                               

Somali

Bibliografi over somaliske ordbøker Bibliografi over håndbøker i somalisk grammatikk Bibliografi over artikler om somalisk lingvistikk Bibliografi over lærebøker i somalisk Bibliografi over lettleste somaliske tekster Bibliografi over bøker om so ...

                                               

Katalansk

"Katalansk" kan også referere til Catalonia. Katalansk er et romansk språk som snakkes av over ni millioner mennesker. Katalansk er offisielt språk i Andorra, de spanske regionene Catalonia, Valencia-regionen, Balearene og den italienske byen Alg ...

                                               

Zhuang (språk)

Zhuang er et tai-kadai-språk som tales i regionene Guangxi og Lianshan i Folkerepublikken Kina av til sammen rundt 14 000 mennesker. Zhuang, som er et tai-språk, og dermed i slekt med språk som thai og laotisk, er offisielt språk i begge disse re ...

                                               

Filippinsk

Filippinsk er sammen med engelsk offisielt språk på Filippinene. Det er et austronesisk språk, basert primært på tagalog. Det er de facto en standardisert versjon av tagalog, men de jure et separat språk.

                                               

Amharisk

Amharisk er et semittisk språk som tales i Etiopia, hvor det også er offisielt språk. Amharisk er i dag det semittiske språket med nest flest talere, bare overgått av arabisk. Det er knyttet til folkegruppen amharer. Setninger struktureres vanlig ...

                                               

Asturiansk

Asturiansk språk er et romansk språk nært beslektet med bl. a. spansk og portugisisk, som hovedsakelig blir talt i Asturias-regionen nord i Spania, hvor det ikke er offisielt språk, men har særlig beskyttelse. Vel 100.000 mennesker regner det som ...

                                               

Aymara (språk)

Aymara er et aymaransk språk som snakkes av aymaraene i Andesfjellene, de fleste av dem i Bolivia og Peru, men også i Chile. Sammen med quechua og spansk er det offisielt språk i Bolivia og deler av Peru. Det snakkes av rundt 2.2 millioner mennes ...

                                               

Gassisk

Gassisk er et språk i den austronesiske språkfamilien. Språket snakkes på Madagaskar, hvor det sammen med fransk er offisielt språk, samt på Komorene, Réunion og Mayotte. Språket snakkes av til sammen 17 millioner mennesker. Språket ble tidligere ...

                                               

Hawaiisk

"Hawaiisk" kan også referere til Hawaii. Hawaiisk er et polynesisk språk som er offisielt på Hawaii. Språket tales kun av rundt 1 000 brukere, noe som er under 0.1 % av delstatens befolkning, men er likevel offisielt. Språket er imidlertid ikke u ...

                                               

Sindhi (språk)

Sindhī er et indoarisk språk som tales i den pakistanske regionen Sind i Sørvest-Asia. Det tales av rundt 18.5 millioner mennesker i Pakistan og 2.8 millioner mennesker i India, og er et offisielt regionspråk i begge disse landene. Selv om språke ...