ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 341
                                               

Vedaene

Vedaene er en av de eldste indiske tekstene vi kjenner. De utgjør en vesentlig del av grunnlaget for hinduismen, og gjenspeiler tro og fortellinger fra vedisk mytologi. På Sanskrit betyr ordet Veda "viten" eller "kunnskap", og ordet er beslektet ...

                                               

Vedanga

Vedāṅga er sanskrit og betyr "tilhørende Vedaene", og består av seks disipliner som tradisjonelt er knyttet til studiet og forståelsen av Vedaene. Śikṣā, fonetikk og fonologi Nirukta, etymologi Chandas, metrikk Kalpa, ritualer Jyotiṣa, astronomi, ...

                                               

Bekjennelser (St. Augustin)

Bekjennelser er et kristent skrift av Augustin av Hippo. Verket består av tretten bøker skrevet mellom 397 og 398 e Kr. Augustin vil omvende leseren gjennom å vise sin egen vei til frelsen. De ni første bøkene inneholder hovedsakelig selvbiografi ...

                                               

Beskrivelse over Hans Nielsen Hauges Reiser, vigtigste Hendelser og Tildragelser

Beskrivelse over Hans Nielsen Hauges Reiser, vigtigste Hendelser og Tildragelser er en selvbiografi skrevet av lekpredikanten Hans Nielsen Hauge og utgitt i 1816. Boka er på 85 sider, og regnes som en viktig kilde til forståelsen av Hauge. Boka e ...

                                               

Betragtning over Verdens Daarlighed

Betragtning over Verdens Daarlighed, forfattet i 5 Capitler og sammenskrevet i Korthed af en lidet forsøgt og mindre skriftlærd Dreng Hans Nielsen Houge paa Rolfsøen i Thunøe Sogn er en kristen traktat eller pamflett fra 1796, skrevet av lekpredi ...

                                               

Christendommens Lærdoms Grunde

Christendommens Lærdoms Grunde er en kristen bok eller et tidsskrift utgitt i to hefter i 1800 og et tredje hefte i 1804, dels skrevet av lekpredikanten Hans Nielsen Hauge og dels redigert av ham med bidrag fra hans venner og trosfeller. De to fø ...

                                               

De Eenfoldiges Lære og Afmægtiges Styrke

De Eenfoldiges Lære og Afmægtiges Styrke, betragtet over Lexien paa Michels-Dag er en kristen traktat eller pamflett fra 1798, skrevet av lekpredikanten Hans Nielsen Hauge. Det var Hauges fjerde bokutgivelse, utgitt et halvt år etter at han 27. d ...

                                               

Djevelen dypper pennen

Djevelen dypper pennen er en kristen satirisk roman av C. S. Lewis, første gang publisert i 1942. Boken er formet som en rekke brev som en høyt rangert demon, Tommeskrue, har skrevet til sin nevø Malurt, en ung og uerfaren demon ute på sitt først ...

                                               

En Sandhets Bekiendelse om Saligheds Sag

En Sandhets Bekiendelse om Saligheds Sag, betragtet over Lexien paa Allehelgens--Dag, der forklarer om Løgnens falske Aand, som forvender eller falsk trøster sig ved Guds Ords Kraft; og tillige lærer, hvorledes sande Christne ved Guds Ord og Aand ...

                                               

Enhver

Enhver eller Kvarmann, også kalt for Spillet om Enhver, er et allegorisk drama og et moralspill av en anonym forfatter fra hovedsakelig Tyskland, Holland og England som antagelig har sin opprinnelse på 1400-tallet. De første kjente trykte utgaven ...

                                               

Forsøg til en Afhandling om Guds Viisdom

Forsøg til en Afhandling om Guds Viisdom er en kristen traktat eller pamflett fra 1796, skrevet av lekpredikanten Hans Nielsen Hauge. Det var Hauges andre bokutgivelse, utgitt samme år som hans åpenbaringsopplevelse 5. april 1796. Boken var på 11 ...

                                               

Første Klemensbrev

Første Klemensbrev er et tidlig kristent skrift som inngår blant De apostoliske fedres skrifter. Forfatter er sannsynligvis den romerske biskopen Klemens I omkring år 95. Foranledningen til brevet var stridigheter i Korint ved den fremvoksende me ...

                                               

Harmsol

Harmsól er et kristent dikt skrevet på Island på 1100-tallet av "munken Gamle" i Þykkvabær kloster, en mann som vi ellers ikke vet annet om enn at han også skal ha diktet en drápa om døperen Johannes som nevnes i den islandske Jóns-soga. Tema for ...

                                               

Hieronymus brev til pave Damasus

Hieronymus brev til pave Damasus er et brev fra Hieronymus til pave Damasus I skrevet i 376 eller 377. Det er et svar på et tidligere brev fra Damasus, hvor han oppfordrer Hieronymus til å oversette Bibelen på nytt. Brevet er skrevet før han påbe ...

                                               

Kirkelig dogmatikk

Kirkelig dogmatikk, utgitt 1932-68, er hovedverket til den sveitsiske protestantiske teologen Karl Barth. Formålet med verket var "å ta alt som er sagt tidligere, tenke gjennom det på ny, og artikulere det på nytt som en teologi om Guds nåde i Je ...

                                               

Kristne sagaer

Kristne sagaer er den norrøne litteraturen hvor emnet ikke var verdslige emner, men religiøse som kristne legender, helgenbiografier og prekener. Viktig i denne sammenhengen var fortellingene om Olav den hellige.

                                               

Lærebog i den evangelisk-christelige Religion

"Lærebog i den evangelisk-christelige Religion" er en lærebok i kristendomskunnskap, utgitt første gang i 1791 av Sjællands biskop Nicolai Edinger Balle. Balle hadde tatt til orde for å lage en forbedret utgave av den katekismus som var i bruk i ...

                                               

Norrøne kristenkvæde

Norrøne kristenkvæde er en bok i Samlagets serie Norrøne bokverk, utgitt i 1928, og redigert av Olaf Hanssen. Samlingen inneholder et utvalg av kristne tekster fra tidlig middelalder i Norge og Island: Visjonsdiktet Solarljod fra ca 1200, oversat ...

                                               

Nådens veg

Nådens veg eller Nådevegen er et kristent dikt skrevet på Island enten omkring 1250-1275 eller på 1300-tallet. I form og innhold er diktet en lovsang til korset – et "krosskvede", skrevet i versmålet dróttkvætt. Diktet er i tre deler: Innledninge ...

                                               

Om Gudsstaten

Om Gudsstaten er en bok skrevet på latin av Augustin av Hippo tidlig på 400-tallet, og tok for seg Gud, martyrium, jødene, og andre kristne filosofer. Augustin skrev avhandlingen for å forklare kristendommens forhold til andre religioner og filos ...

                                               

Pilegrims vandring

En pilegrims vandring fra denne verden til den tilkommende er en kristen oppbyggelig fromhetsroman av John Bunyan, første del utgitt i 1678, andre del i 1684. Rammen for fortellingen ble presentert på førsteutgavens tittelside: "in the similitude ...

                                               

Religiøs traktat

Religiøs traktat er et "religiøst småskrift" som brukes til evangelisering. De kan være i A5-format eller mindre og deles ut til mennesker man vil evangelisere for.

                                               

Sandhed til gudfrygtighed

Sandhed til gudfrygtighed, på folkemunne "Pontoppidan" er en lærebok i kristendomskunnskap, skrevet av den danske teologen Erik Pontoppidan i 1737. Pontoppidan skrev denne boka på ordre av kong Christian VI som lærebok i kristendomskunnskap i sko ...

                                               

Skriftespeil

Skriftespeil er et blad eller et lite hefte som gjerne benyttes som hjelpemiddel for den samvittighetsransakelse som en botferdig skal foreta forut for mottakelsen av skriftemålets sakrament, Skriftespeilet inneholder spørsmål vedrørende de forsk ...

                                               

Tetrapolitana

Tetrapolitana, også kjent under betegnelsene Strasbourgbekjennelsen eller Den schwabiske bekjennelse, er en tidlig reformert trosbekjennelse, utarbeidet av Martin Bucer og Wolfgang Capito. Den ble skrevet og lagt frem for Keiser Karl V på riksdag ...

                                               

Theologia Germanica

Theologia Germanica, også kjent som Theologia Deutsch eller Der Frankfurter, er en bok innen den tyske kristne mystikken som antas å ha blitt skrevet midt på 1300-tallet av en anonym forfatter, vanligvis forbundet med Guds Venner. Ifølge bokens i ...

                                               

Wachtendonckse Psalmen

Wachtendonckse Psalmen er en samling salmer fra Salmenes bok som er oversatt fra latin til gammel-østlavfrankisk eller gammelnederlandsk.

                                               

Willeram fra Leiden

Willeram fra Leiden, også kjent som Williram fra Egmond, er den eldste eksisterende boken skrevet på nederlandsk. Den ble skrevet på gammelnederlandsk rundt år 1100.

                                               

Grunnlovsdag

En grunnlovsdag er en høytidsdag som hedrer grunnloven i en stat. Grunnlovsdagen feires gjerne på årsdagen for lovens undertegnelse, kunngjørelse eller ikrafttredelse, eller i noen tilfeller, for å minnes overgangen til konstitusjonelt monarki. G ...

                                               

Belgias nasjonaldag

Belgias nasjonaldag er en årlig feiring den 21. juli av kong Leopold Is edsavleggelse som Belgias første konge, 21. juli 1831. Den uavhengige staten Belgia ble stiftet 6. oktober 1830.

                                               

Cinco de Mayo

Cinco de Mayo er en regional helligdag i Mexico, hovedsakelig feiret i Puebla. Dagen feires også i USA av personer med meksikansk bakgrunn. Dagen er til minne om meksikanske styrkers seier over franske styrker i slaget ved Puebla den 5. mai 1862. ...

                                               

Gibraltars nasjonaldag

Gibraltars nasjonaldag, feiret årlig den 10. september, er den offisielle nasjonaldag for det britiske oversjøiske territoriet Gibraltar. Dagen markerer Gibraltars første folkeavstemning om suverenitet i 1967 hvor Gibraltars velgere skulle ta sti ...

                                               

Jerusalemdagen

Jerusalemdagen er en israelsk nasjonal helligdag hvor man minnes gjenforeningen av Jerusalem og gjenopprettingen av jødisk kontroll over Gamlebyen i 1967. Dagen blir markert med statsseremonier, minnemarkeringer over soldater som døde i slaget om ...

                                               

Jom haatsmaut

Jom haatsmaut, Israels uavhengighetsdag eller Israels nasjonaldag, feirer Den israelske selvstendighetserklæringen i 1948. Dagen faller på den andre jødiske måneden Ijár. Frihetserklæringen ble gjort av David Ben-Gurion i Tel Aviv den 14. mai, 19 ...

                                               

Kongerikets dag

På Kongerikets dag feires at dronning Juliana undertegnet Statutter for Kongeriket Nederlandene, 15. desember 1954. I statuttene fastlegges forholdene mellom de ulike landene i Kongeriket Nederlandene; opprinnelig var dette Nederland, De nederlan ...

                                               

Kvenfolkets dag

Kvenfolkets dag eller Kvenenes nasjonaldag er 16. mars. Dagen markeres hvert år i blant annet Norge og Sverige. De to kvenske organisasjonene Norske kveners forbund og Kvensk-finsk riksforbund har begge vedtatt at Kvenfolkets dag skal finne sted ...

                                               

Samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen omtales også som "samefolkets dag" og "samisk folkedag". Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gan ...

                                               

St. Patricks dag

St. Patricks dag er Irlands nasjonaldag som feires den 17. mars, til minne av landets skytshelgen St. Patrick. I blant annet USA, Storbritannia og Irland er det tradisjon å kle seg i grønt denne dagen. Over hele verden møtes irer og fester med øl ...

                                               

Sveriges nasjonaldag

Sveriges nasjonaldag, tidligere svenska flaggans dag, blir feiret den 6. juni. Nasjonaldagen er til minne om flere hendelser som var viktige for den svenske nasjonen. Den ble innført ved lov av 1982. I 1996 ble den saluttdag, og i 2005 ble den en ...

                                               

Tag der Deutschen Einheit

Tag der Deutschen Einheit, "dagen for tysk enhet", er nasjonaldagen i Tyskland og blir feiret den 3. oktober, til minne om den tyske gjenforeningen på denne datoen i 1990. Før gjenforeningen var Vest-Tysklands nasjonaldag 17. juni, til minne om a ...

                                               

Østerrikes nasjonaldag

Østerrikes nasjonaldag er 26. oktober. Den er siden 1965 feiret til minne om forfatningsloven om Østerrikes nøytralitet, vedtatt 26. oktober 1955.

                                               

17. mai (grunnlovsdag)

Den 17. mai er Norges grunnlovsdag og feires som nasjonaldag og begge betegnelser brukes. Dagen er blitt feiret siden 1820-tallet og ble i avisene omtalt som "grunnlovsdagen" fra 1823. Den første offisielle feiringen var i 1827. Dagen ble feiret ...

                                               

Anna matris Mariae

Anna matris Mariae er også kjent som Anna røytrauv, pissihose og Annadagen. Dagen er som oftest avmerket som et kvinnehode, men også en kanne, grein eller kors kan være symbolet på primstaven. I 1436 bestemte erkebiskop Aslak Bolt at den 9. desem ...

                                               

Antonsmesse

Antonsmesse eller Anthoniusmesse er merkedag den 17. januar og er avmerket på primstaven som et kors eller en gris. Messa er til minne om eremitten Antonius som døde i 356. Han ble fristet og angrepet i ørkenen av Djevelen i skikkelse av en gris. ...

                                               

Barbromesse

Barbromesse eller Barbrodøgnet er en merkedag på primstaven for den 4. desember. Den kan ha et kors, lenker, ringer, sol, tårn, slede, sverd, rokk eller en B som tegn.

                                               

Barnedag

Barnedag eller barnemesse feires den 28. desember og er en merkedag på den norske primstaven til minne om barna som Herodes lot drepe i Betlehem for å komme Jesubarnet til livs. Primstavmerket et lite kors eller et sverd. Dagen er også en festdag ...

                                               

Barsok

Barsok eller St. Bartholomeus-messe, som feires 24. august, er en merkedag til minne om apostelen Bartolomeus. Ifølge sagnet omvendte han kongen av Armenia. Men da det ble oppdaget av kongens hedenske bror, lot han Bartholomeus bli flådd levende ...

                                               

Blåsmesse

Blåsmesse eller blåsius er merkedag den 3. februar til ære for Sankt Blasius, biskop og martyr i Sebaste i Armenia. Dagen er merket på primstaven med et horn, bispestav eller et skip for fulle seil. Sankt Blasius flyktet ut i ørkenen under kriste ...

                                               

Brettemesse

Brettemesse er en norsk merkedag som ble feiret 11. januar til minne om den keltiske helgenen Brictiva som ble henrettet med øks. I Norge var det tradisjon for at restene av julematen skulle brettes i biter, kokes i gryte og spises denne dagen sa ...

                                               

Brødremesse

Brødremesse er merkedag den 20. januar og er avmerket på primstaven som en øks eller to piler i kors. Messa er til ære for martyrene Sankt Fabianus og Sankt Sebastius, som ble drept under kristenforfølgelsene i Roma med henholdsvis øks og pil. Ma ...