ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 348
                                               

Greske havguder

Greske havguder var mangfoldige i henhold til gresk mytologi, og filosofen Platon bemerket at grekere var som frosker som satt rund en dam - deres mange byer lå langs kysten av Middelhavet fra det greske fastlandet til Anatolia, Libya, Sicilia og ...

                                               

Helena (Evripides)

Helena er en tragedie av den greske forfatteren Evripides som ble skrevet i 412 f.Kr. Det ble fremført på Dionysia samme år, som en del av en tapt trilogi som også skal ha inneholdt tragedien om Andromeda. Skuespillet har mye til felles med trage ...

                                               

Hellen

Hellen var den mytologiske patriarken eller stamfaren for hellenerne. Hellens navn er således et annet navn på grekere. I henhold til gresk mytologi var Hellen sønn av Devkalion og Pyrrha, de to eneste som overlevde den greske utgaven av myten om ...

                                               

Herakles (Evripides)

Herakles er en klassisk gresk tragedie av Evripides som ble oppført første gang ca. 416 f.Kr. eller noe tidligere. Enkelte har datert det til ca. 421 f.Kr. Mens Herakles er i underverdenen for å hente helveteshunden Kerberos som voktet inngangen ...

                                               

Herakles tolv storverk

Herakles tolv storverk er en serie episoder med botsøvinger av helten Herakles som inngår i gresk mytologi. Disse episodene ble senere samlet til en fortløpende fortelling, og etableringen av en fastlagt syklus av tolv stordåder tilskrev grekerne ...

                                               

Heraklidene (Evripides)

Heraklidene, også kalt Herakleidene eller Herakles’ barn, er en klassisk gresk tragedie av Evripides som ble fremført første gang ca. 430 f.Kr. Stykket handler om Herakles’ barn.

                                               

Hippolytos (drama)

Hippolytos er et skuespill fra 428 f.Kr., skrevet av den greske dramatikeren Evripides, en av de tre store tragedieforfatterne i den greske antikkens litteratur. Hovedpersonen er Hippolytos, en uekte sønn av Thesevs som er kjent fra flere mytolog ...

                                               

Hybris

Hybris er et etisk uttrykk med sine røtter i gresk mytologi for det at et menneske i overmot eller hovmod går ut over de grensene som gudene har satt for menneskelige handlinger. I moderne dagligtale brukes uttrykket gjerne i noe forskjellige, sk ...

                                               

Ifigeneia i Aulis

Ifigeneia i Aulis er det siste av de bevarte verkene av den greske forfatteren Evripides. Det ble skrevet mellom 408 og 406 f.Kr., etter skuespillet Orestes. Euripides døde i 406 f.Kr. Skuespillet ble først satt opp året etter hans død i en trilo ...

                                               

Iliaden

Iliaden er et epos om en episode under den trojanske krig, og er ved siden av Odysseen et av de to store episke dikt som tilskrives Homer, en blind jonisk dikter. Det hersker tvil om hvorvidt Homer har eksistert, og om han var en enkelt person, m ...

                                               

Iliadens historiske korrekthet

Diskusjon for det historiske grunnlaget har vært diskutert i lang tid og allerede utdannede grekere på 400-tallet fortsatte å akseptere de menneskelige handlinger som ble beskrevet i Iliaden som sannheter, selv filosofiske skeptikere hadde en tro ...

                                               

Ion (Evripides)

Ion er et skuespill av den greske tragedieforfatteren Evripides, sannsynligvis skrevet mellom 414 og 412 f.Kr. Stykket følger den foreldreløse Ion i hans forsøk på å finne sitt opphav.

                                               

Kallisto (mytologi)

Kallisto var i henhold til gresk mytologi en nymfe fra Arkadia som var jaktfølge for gudinnen Artemis. Det er mange selvmotsigende fortellinger om henne, men antikkens forfattere er enig om at hun var datter av kong Lykaon, hun ble forført av gud ...

                                               

Det kalydonske villsvin

Det kalydonske villsvin er et uvesen i henhold til gresk mytologi som ble nedlagt av en rekke helter i den olympiske tidsalder. Villsvinet ble sendt av Artemis som en straff av regionen Kalydon i Aitolia ettersom dets konge ikke hadde æret hennes ...

                                               

Ktoniske guder

Ktoniske guder er i gresk mytologi det som tilhører underjorden eller "land" som tilhører χώρα, khora. "Undersøkelser av ktoniske religion er vanskeliggjort av det faktum bortsett fra det kjente unntaket med dramatikeren Aiskhylos at det er kun m ...

                                               

Kvinnene fra Trakhis

Kvinnene fra Trakhis er en gresk tragedie fra antikkens Hellas skrevet av Sofokles. Skuespillet regnes ikke alltid blant forfatterens beste, og dateringen av stykket er usikker. Enkelte hevder det er blant Sofokles’ tidligere verker, skrevet rund ...

                                               

Kybele

Kybele var opprinnelig en modergudinne i Anatolia. Eller kanskje heller en maktgudinne i stil med Zevs, men lite er kjent om hennes eldste anatoliske kulter, annet enn hennes tilknytning fjellene, hauker og løver. Hun kan ha blitt oppfattet som F ...

                                               

Kyklopen (drama)

Kyklopen er et satyrspill av Euripides, det eneste bevarte satyrspillet fra antikken. Satyrspillene, som oftest hentet sin handling fra gresk mytologi, ble fremført på dramafestival i Athen i det 5. århundre som det fjerde og siste skuespillet, e ...

                                               

Ladon

Ladon er en elv på halvøya Peloponnes i Hellas. Den springer ut fra Arkadia, vest for Tripoli, og er av sideelvene til Alfeios, som munner ut i det joniske hav.

                                               

Leda og svanen

Leda og svanen er en mytisk fortelling og kunstmotiv fra gresk mytologi hvor guden Zevs i forkledningen som en svane voldtar Leda av Sparta. I henhold til senere gresk mytologi ble Leda gravid, la to egg og fra disse ble det klekket fire barn, He ...

                                               

Libya (mytologi)

Libya er navnet som ble gitt til både en region i Nord-Afrika, Oldtidens Libya, dagens moderne Libya, og til en mytologisk figur, en datter av Epaphos, konge av Egypt, i både gresk og romersk mytologi.

                                               

Lotofager

Lotofagerne eller lotusspiserne var i henhold til Homer i eposet Odysseen en stamme av mennesker som levde på en øya i nærheten av Nord-Afrika, kanskje Djerba, som var dominert av en honningsøt urt. Lotusfruktene og blomstene var den fremste matk ...

                                               

Lotustre

Lotustreet er i henhold til gresk mytologi en plante som bærer en frukt skal ha gitt en behagelig døsighet. Det er to henvisninger til planten i antikkens litteratur. I Odysseen møter Odyssevs lotofagene, som har lotusfrukt som eneste føde. Odyss ...

                                               

Odysseen

Odysseen er det antatt yngste av de to bevarte episke dikt/epos som tilskrives den greske dikterskikkelsen Homer. Verket beskriver Odyssevs hjemreise etter trojanerkrigen, og hans sønn Telemakhos leting etter sin far. I løpet av to kvelder hos fa ...

                                               

Offertripod

Offertripod er et religiøst møbelobjekt på tre føtter som ble benyttet for ofringer eller andre rituelle handlinger. Som et sete eller bord er tripoden det mest stabile møbelkonstruksjonen for ujevnt underlag, og er således av gammel opprinnelse. ...

                                               

Orestes (Evripides)

Orestes er en av de siste av de bevarte tragediene av den greske forfatteren Evripides. Det ble skrevet i 408 f.Kr. Evripides døde i 406 f.Kr. Skuespillet handler om den mytologiske Orestes etter at han har hevnet sin far, kong Agamemnon, ved å d ...

                                               

Overflødighetshorn

Overflødighetshorn, i henhold til gresk mytologi, opprinnelig hornet til geita Amaltheia som diet guden Zevs som spedbarn. Det er et framstilt som stort horn som inneholder en overflod av produkter, blomster og lignende. Hornet har sitt opphav i ...

                                               

Paean

Paean eller paian er et gresk begrep som benyttes for å beskrive en form for sang som uttrykker triumf eller takknemlighet, vanligvis utført i kor, men også sunget enkeltvis. Begrepet kommer fra gammelgresk παιάν, i betydningen "triumfsang", "enh ...

                                               

Pandora

Pandora er en skikkelse i gresk mytologi. Hun var angivelig den første kvinne på jorden. Den kvinnelige titanen Themis var ansvarlig for å gi hvert eneste dyr en positiv egenskap, men da det var menneskets tur var det ingen igjen. Prometheus gr. ...

                                               

Pandoras eske

For andre betydninger se Pandoras eske andre betydninger Pandoras eske er et uttrykk som henviser til gresk mytologi. Pandora er hovedperson i en oldgresk fortelling, gjengitt hos Hesiod i hans Verker og dager. Her fortelles at hun var den første ...

                                               

Paris dom

Paris dom er en fortelling fra gresk mytologi. Den var en av flere hendelsene som førte fram til at Trojakrigen ble utløst. Stridens gudinne Eris kastet et gulleple med inskripsjonen "Til den vakreste" inn blant Olympens guder, og tre av gudinne ...

                                               

Prokrustesseng

Prokrustesseng er et begrep etter Prokrustes, en røver i gresk mytologi som drev et herberge i en fjellgrotte, og som la ofrene sine på en seng der de korte ble strakt ut og de lange fikk beina hogd av. Slik holdt Prokrustes det gående inntil The ...

                                               

Promethevs i lenker

Promethevs i lenker er et skuespill fra det 5. århundre f.Kr. som tradisjonelt tilskrives den greske tragedieforfatteren Aiskhylos. I nyere forskning mener enkelte at stykket er forfattet av noen andre og kanskje så sent som rundt 430 f.Kr. Det e ...

                                               

Rhesos (skuespill)

Rhesos er en tragedie fra den greske antikken som vanligvis tilskrives forfatteren Evripides, men forfatterskapet har vært omdiskutert helt siden det 17. århundre da den franske filologen Joseph Scaliger første gang stilte spørsmål ved det. Dater ...

                                               

Thyestes

Thyestes var i henhold til gresk mytologi sønn av Pelops, kongen av Olympia, og Hippodamia, og var selv far til Pelopia og Aigisthos. Thyestes og hans tvillingbror, Atrevs, ble sendt i eksil av sin far for å ha myrdet deres halvbror, Krysippos, i ...

                                               

Den trojanske hest

Den trojanske hest er en fortelling fra Trojakrigen hvor grekerne benyttet seg av et strategisk lureri for å komme seg bak forsvarsmurene til byen Troja. I den litterære kanonske versjonen bygger grekerne en hul hest av tre og tømmer etter at de ...

                                               

Kain og Abel

Kain og Abel var i henhold til Første Mosebok i Den hebraiske Bibelen de to sønnene til Adam og Eva. Kain er beskrevet som en bonde som dyrket markens grøde, mens hans bror Abel var en gjeter som drev med sauer. Kain var det første mennesket som ...

                                               

Lilith

Lilit er en kvinneskikkelse opprinnelig fra babylonsk mytologi som i flere varianter har spredt seg blant annet til jødisk og kristen folketro og seinere populærkultur. Figuren antas å ha hatt sitt opphav som en kvinnelig mesopotamisk demon knytt ...

                                               

Hettittisk mytologi

Hettittisk mytologi er mytologiske forestillinger og trospraksis blant hettittene, er oldtidsfolk som grunnla et kongedømme med sentrum i Hattusa, nord i det sentrale Anatolia fra det 18. århundre f.Kr. til det 14. århundre f.Kr. Deres religion b ...

                                               

Appaliunas

Appaliunas eller Apalunas er en luvisk guddom fra oldtiden i vestlige Anatolia som er dokument i en avtaleinskripsjon. Appaliunas er betraktet som den opphavlige guddom som blant annet danner grunnlaget for grekernes forestilling om Apollon og ti ...

                                               

Tarhund

Tarhund er en gud i hettittisk mytologi og i hurrittisk mytologi; han er også kjent som Tarhunt, Tarhuwant og Tarhunta, som Taru på hattisk, og som Teshub / Tessub på hurrittisk. Han er stormgud og gud for vær og naturkrefter, og sørget derved og ...

                                               

Telibinu

Telibinu er en gud i hettittisk mytologi; han er jordbruks- og fruktbarhetsguden, og er sønn av stormguden Tarhund. Den viktigste fortellingen om Telibinu er "Telibinu forsvinner", som er en av mange fortellinger om hattiske og hettittiske guder ...

                                               

Ganymedes (mytologi)

Ganymedes var i henhold til gresk mytologi en guddommelig helt fra Troja. Homer beskrev Ganymedes som den skjønneste av de dødelige. Ganymedes var sønn av Trojas hersker Tros fra Dardania, hvis navn var eponym for stedsnavnet Troja, og med najade ...

                                               

Indiansk mytologi

Indiansk mytologi omfatter mytologi, trosforestillinger og legender fra Nord-Amerikas indianere. Begrepet er slik sett en samlebetegnelse, enten man lar det omfatte alle indianerkulturer i Nord- og Sør-Amerika, eller som her avgrenser det til ind ...

                                               

Jorddykkeren

Jorddykkeren er en skikkelse fra indiansk mytologi som forekommer i svært mange utforminger og variasjoner hos ulike amerikanske urfolk og stammefolk i Canada og USA. Utgangspunktet er at verden er dekket av vann, og at skaperguden, som noen kall ...

                                               

Inti

Inti er solguden i det gamle inkariket en kilde for varme og lys og liv og en beskytter av mennesket. Inkaene trodde at keiseren var en direkte etterkommer av Inti. Inti ble betraktet som den viktigste guden i inkaenes mytologi

                                               

Viracocha

Viracocha, også skrevet som Con-Tiki Viracocha, var en solgud, skaperen av sivilisasjonen og en av de viktigste guddommene i religionen til inkaene. Nettstedet Encyclopedia Mythica definerer Viracocha som "Den øverste inkaguden, en syntese av sol ...

                                               

Japansk mytologi

Japansk mytologi er et trossystem som omfavner shintoistiske og buddhistiske tradisjoner foruten jordbruksbasert folketro. Den japanske gudeverden er meget kompleks og har tallrike, kanskje opptil 8000 guder og ånder. Til tross for innflytelse fr ...

                                               

Ama-no-Uzume

Ama-no-Uzume er gudinnen for latter og festligheter i den japanske religionen shinto. Hun er en del av den kjente historien om den savnede solgudinnen, Amaterasu. Amaterasus bror, stormguden Susanoo, hadde lagt hennes hellige bygg i ruiner og dre ...

                                               

Amaterasu

Amaterasu, Amaterasu-ō-mi-kami eller Ōhiru-menomuchi-no-kami er solgudinnen i japansk mytologi, og kanskje Shintos viktigste kami. Hun ble født ut av det venstre øyet til Izanagi, og ble også regnet som stammor til den japanske keiserfamilien. He ...