ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 353
                                               

Ailo Gaup

Se også Ailo Mikkelsen Gaup, motocross-kjøreren Ailo Gaup var en samisk forfatter og noaidi, som var bosatt i Oslo. Gaup skrev sine romaner og dikt på norsk, men romanene er oversatt til engelsk, tysk, fransk og polsk. Han var med på å grunnlegge ...

                                               

Gudfjelløya

Gudfjelløya i Tunnsjøen i Nord-Trøndelag er Europas høyeste innlandsøy. Øya har et areal på 6.1 km². Det høyeste punktet er Gudfjellet, 812 moh, som er 454 m høyere enn sjøen. Øya har vært et religiøst sett viktig sted for samene. Den såkalte "Tu ...

                                               

Horagalles

Horagalles eller Dearpmis er tordenguden i samisk religion. Han "rådde ikke bare over lyn og torden, men også over regnbuen, vind og vær, over havet og vannene samt over menneskenes ve og vel, liv og sunnhet". På samiske runebommer er han ofte av ...

                                               

Juoksáhkká

Juoksáhkká eller Juksakka er en av gudinnene for svangerskap og fødsel i samisk religion. Sammen med sin mor Máttaráhkká og sine to søstre Sáráhkká og Uksáhkká spiller hun en viktig rolle i unnfangelse og forløsning, og var de guddommene som "sto ...

                                               

Jens Kildal

Jens Kildal var prest i Salten fra 1721 og i Vesterålen fra 1725., og var en av medarbeiderne til samemisjonæren Thomas von Westen. Hans manuskript Afguderiets Dempelse og den sande Lærdoms Fremgang er blant de eldste skriftlige kildene til kunns ...

                                               

Johan Kaaven

Johan Martin Andreasen Kaaven, ble gjerne omtalt som "Trollkaaven" og var en av de siste og mest kjente noaidene i Norge. Han holdt til i Indre Billefjord i Finnmark, og var berømt og fryktet for sine kunnskaper om åndemaning, ganing og svartekun ...

                                               

Máttaráhkká

Máttaráhkká er en modergudinne i samisk religion. Sammen med sine tre døtre Sáráhkká, Juoksáhkká og Uksáhkká spiller hun en sentral rolle i fosterets tilblivelse, svangerskap og fødsel. Navnet er dannet av de to samiske ordene "ahka" / "akka" – s ...

                                               

Nærøymanuskriptet

Nærøymanuskriptet, egentlig Relation anlangende Find-Lappernis saa- vel i Norrlandene og Finmarken som udi Nummedalen, Snaasen og Selbye deres Afguderie og’ Satans Dyrkelse, som Tid efter anden ere blevne udforskede og decouvrerede, er en tekst f ...

                                               

Isaac Olsen

Isaac Olsen var omgangsskolelærer blant samer i Finnmark fra 1703 og medarbeider av samemisjonæren Thomas von Westen 1716–20. Hans to manuskripter Om Lappernes Vildfarelser og Overtro og Underdanigst Undrettning om Norlandenne er blant de eldste ...

                                               

Lars Olsen

Lars Olsen var en sørsamisk "finneskolelærer" i Vefsn, senere lærer i Hattfjelldal. Hans beretning fra 1885 med egne minner om hvordan runebomme ble brukt omkring 1836, er en av svært få førstehåndberetninger om bruk av runebomme. Den ble utgitt ...

                                               

Anders Paulsen

Anders Paulsen eller Anders Poulsson var en samisk noaidi som ble drept under hekseprosessene i Finnmark. Paulsens historie er særlig interessant som en kilde til kunnskap om samisk religion; fordi hans runebomme er bevart, og fordi han selv fork ...

                                               

Raedienaehtjie

Raedienaehtjie eller Rádienáhttje er betegnelsen på den høyeste guddom i samisk religion. Han representerer urfaderen og allfaderen. Han er himmelens hud og hersker over kosmos, og til hans ære reiste man hvert år en offerpåle som symboliserte ve ...

                                               

Runebomma fra Bjørsvik

Runebomma fra Bjørsvik ble funnet i Bjørsvika, Nordfold i Steigen på 1950-tallet. Da den ble funnet var ramma og et stykke av trommeskinnet intakt; da den i 1976 ble levert til Nordland fylkesmuseum i Bodø, var skinnet kommet bort, og tromma delt ...

                                               

Runebomma fra Velfjord

Runebomma fra Velfjord er en samisk sjamantromme som ble funnet i Henrikdalen, en sidedal til Lomsdalen i Brønnøy kommune i 1969. Den siste kjente eieren var Nils Johan Johannessen Vesterfjell. Runebomme er et sentralt instrument i samisk religio ...

                                               

Runebomme

Runebomme, sametromme eller noaidetromme, goavddis, gobdis, meavrresgárri, goabdes eller gievrie, er en nordlig økotype av sjamantrumma. Runebomma består av et dyreskinn, stort sett reinskinn, spent over en oval treramme eller over en oval uthult ...

                                               

Håkan Rydving

Lars Olof Håkan Rydving er svenskfødt professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Rydving er dr.theol. fra Universitetet i Uppsala med en avhandling om det lulesamiske religionsmøtet: The end of drum-time: religious change among th ...

                                               

Sáráhkká

Sáráhkká eller Sarakka er en gudinne for svangerskap og fødsel i samisk religion. Sammen med sine mor Máttaráhkká og sine to søstre Juoksáhkká og Uksáhkká spiller hun en sentral rolle i unnfangelse og forløsning, og var de guddommene som "sto nær ...

                                               

Lars Stærk

Lars Stærk var en samisk eventyrsamler og forfatter, som arbeidet det meste av livet som snekker. Stærks bok Muitalusat ja máidnasat Mátta-Várjjagis 1984, norsk utvidet utgave Eventyr og sagn fra Sør-Varanger 1994 inneholder historier som han had ...

                                               

Uksáhkká

Uksáhkká, Oksaahka eller Uksakka er en av fødsels- og mødregudinnene i samisk religion. Sammen med sine mor Máttaráhkká og sine to søstre Sáráhkká og Juoksáhkká spiller hun en rolle i barnets fødsel og første levetid, og var de guddommene som "st ...

                                               

Viser (runebomme)

En viser er en del av tilbehøret til en samisk runebomme. Runebomma ble brukt av noaidien, sjamanen i samisk religion, for å hensette seg i transe, eller for å hente kunnskap om framtida eller om ting som skjer andre steder. Til spådommer bruktes ...

                                               

Bogatyr

Bogatyr en fast figur i middelalderens østslaviske legender, beslektet med vesteuropeiske litterære middelalderfiguren "vandrende ridder". Vi finner dette igjen i sagnet om Ilja Muroments. Selve ordet er et låneord som trolig er kommet fra persis ...

                                               

Lada (gudinne)

Lada eller Lado er i henhold til slavisk mytologi i førkristen tid navnet på en kvinnelig guddom som kan assosieres i aspekter som harmoni, glede, ungdom, kjærlighet og skjønnhet. Mer spesifikt var hun en fruktbarhetsgudinne knyttet særskilt til ...

                                               

E-meter

E-meter er et apparat som blir brukt i scientologi. E-meteret har vært gjenstand for omfattende debatt og flere rettstvister, og som følge av en føderal rettsavgjørelse i USA opplyser scientologikirken nå i sine bøker og publikasjoner om at E-met ...

                                               

Andreas Heldal-Lund

Andreas Heldal-Lund er utgiver av nettstedet Operation Clambake, et anti–scientologi-nettsted. Han var på midten av 1990-tallet et profilert medlem av Hedningsamfunnet, blant annet som lokallagsleder i Rogaland.

                                               

L. Ron Hubbard

Lafayette Ronald Hubbard var en amerikansk science fiction-/triviallitteratur-forfatter og religiøs leder som var mest kjent som grunnlegger av Scientologikirken. Etter å ha etablert en karriere som forfatter der han ble best kjent for sin scienc ...

                                               

David Miscavige

David Miscavige er en amerikansk scientolog. Han er styreformann for Scientologikirkens "Religious Technology Center", et selskap som kontrollerer opphavsrett rundt navnene og symbolene i Dianetikk og Scientologi.

                                               

Operation Clambake

Operation Clambake er navnet på et nettsted som har blitt kjent som det aller viktigste av de mange nettsteder med kritisk informasjon om scientologi. Det ble opprettet i 1996 av Andreas Heldal-Lund, en kritiker som anser organisasjonen for å vær ...

                                               

Scientologi

Scientologi eller Scientologikirken er en bevegelse og organisasjon grunnlagt i 1954 under navnet Church of Scientology California av den amerikanske science fiction-forfatteren L. Ron Hubbard. Den beskrives av noen som en nyreligiøs bevegelse, m ...

                                               

Xenu

Xenu var, ifølge scientologi-grunnlegger og science fiction-forfatter L. Ron Hubbard, en hersker og diktator i den "Galaktiske konføderasjon" for 75 millioner år siden. Xenu hersket over 76 planeter, deriblant Jorden. Alle disse 76 planetene som ...

                                               

Buddhistisk filosofi

Buddhistisk filosofi er navnet på filosofiske systemer som utviklet seg blant forskjellige buddhistiske skoler i India etter Buddhas død, og som senere spredte seg videre i Asia. Buddhismens hovedoppgave har alltid vært frigjørelse fra lidelsen, ...

                                               

De to sannheter

De to sannheter er et teknisk begrep innenfor buddhistisk filosofi. I henhold til dette skiller man mellom to nivåer av sannhet: den "konvensjonelle" eller "foreløbige" sannhet og den "ytterste" eller "endelige" sannhet. Den eksakte betydningen v ...

                                               

Monisme

Monismen er det filosofiske eller metafysiske standpunkt at alle verdens prosesser og fenomener kan tilbakeføres til ett grunnprinsipp. Monismen inntar dermed en kontrær posisjon til både dualismen og pluralismen, som utgår fra to eller flere gru ...

                                               

Panteisme

Panteisme er en metafysisk filosofi og religiøs lære som hevder at Gud er i alt og Alt er Gud. Den vil dermed også hevde at alt er en enhet, dvs. uendelig, altomfattende samt evigvarende, og på en eller annen måte guddommelig selv om guddommen er ...

                                               

David fra Dinant

David fra Dinant var en panteistisk filosof. Han var opprinnelig enten fra Dinant i Belgia eller Dinan i Bretagne. Forskere mener han var påvirket av, og muligens også medlem av, den panteistiske sekten amalrikerne. David skrev en liten notatblok ...

                                               

Albert Hartl

Albert Hartl var en tysk SS-offiser og sjef for Byrå IV B innen Reichssicherheitshauptamt, Det tredje rikes sikkerhets- og etterretningsministerium. Han var også aktiv i Einsatzgruppe C, en mobil innsatsgruppe som opererte på østfronten.

                                               

Klassisk panteisme

Klassisk panteisme er en form for panteisme som likestiller eksistens med gud uten å forsøke å redusere noen av begrepene. Filosofien har en åpen holdning til andre filosofiske retninger. Dette er et klassisk konsept som er uttrykt gjennom konsep ...

                                               

Naturalistisk panteisme

Naturalistisk panteisme er en form for panteisme som mener at universet, selv om det kanskje som helhet ikke er bevisst, kan være et meningsfylt fokus for verdslig åndelighet og mystisk oppfyllelse. Naturen ses dermed som gud i en ikke-tradisjone ...

                                               

Vortexgarten Mathildenhöhe

Vortexgarten er en privateid offentlig hage i den hessiske byen Darmstadt i Tyskland. Det er en panteistisk permakulturhage i jugendstil-området i Mathildenhöhe og henviser til Viktor Schaubergers oppdagelse av "levitasjonskraft" gjennom kunstner ...

                                               

Abd al-Malik

Abd al-Malik ibn Marwan var en Umajjad-kalif. Han var en velutdannet mann og en dyktig leder til tross for de mange politiske problemene som hindret ham. Abd al-Malik ble kalif etter sin fars død i 685.

                                               

Abu Bakr

For mannsnavnet, se Abu Bakr navn. Abu Bakr var den første statssjef til Rashidun-kalifatet. Han regjerte med tittelen "etterfølger av Allahs sendebud", og var kalif i perioden.

                                               

Ali ibn Abi Talib

Ali ibn Abi Talib ‎, også kalt Imam Ali, er en tidlig islamsk leder. Han betraktes av sunnimuslimene som Rashidun-kalifatets fjerde statssjef, og av sjiamuslimene som den første khalifa og den første imam.

                                               

Almohadene

Almohadene, Almohad-dynastiet eller Almohadriket var et berbersk, muslimsk dynasti av kalifer grunnlagt i begynnelsen av 1100-tallet som erobret store deler av Nord-Afrika til så langt øst som Libya, og også al-Andalus, den da muslimske delen av ...

                                               

Almoravidene

Almoravidene var et berbisk dynasti som på sitt høydepunkt omkring år 1100 hersket over Maghreb og al-Andalus. Dynastiet startet som en muslimsk asketisk bevegelse rundt 1040, men utviklet seg snart i en militaristisk retning. I løpet av 1050-åre ...

                                               

Assasiner

Assasinerne er den etablerte betegnelsen på tilhengerne av Hassan-i Sabbah, grunnleggeren av en Nazari -gren av ismaili sjiaislam. Navnet er en latinisering av det arabiske Hashshashin, som sekten ble kalt av motstandere, og som antas å være oppr ...

                                               

Averroës

Averroes var en spansk-marokkansk filosof, lege og mystiker. Han var en sterk kritiker av muslimske filosofer som avviste Aristoteles og Platon, men fikk lite gjennomslag i sin egen kultur. Til gjengjeld tok kristne tenkere i mot mer rasjonalitet ...

                                               

Banu Nadir

Banū Nadīr var ved siden av Banu Qainuqa og Banu Quraiza en av de tre viktigste jødiske stammer i byen Yathrib, det vil si i det førislamiske Medina. De er fremfor alt kjent for din konflikt med Muhammed. Etter at han formodet at de hadde planlag ...

                                               

Barmakidene

Barmakidene (persisk: برمکیان - Barmakīyān ; arabisk: البرامكة - al-Barāmikah, froa sanskrit: pramukha प्रमुख "leder, sjefsadminidstrator, registrar" var en innflytelserik persisk slekt fra Balkh. Barmak var tittelen til ypperstepresten ved det b ...

                                               

Den andre fitna

Den andre fitna og 692. Årene 683-85 blir mest brukt for å datere fitnaen. Den andre fitna var en kompleks periode i islams historie, og inkluderte en rekke hendelser som ikke lot til å ha tilknytning til hverandre. En kort forklaring av de vikti ...

                                               

Den første fitna

Den første fitna og den store fitna, den første islamske borgerkrig, var den første omfattende borgerkrigen i et islamske kalifatet. Som navnet tilsier hadde den sitt utgangspunkt i den forrige kalifen ʿUṯmān ibn ʿAffāns død. Fitnaen begynte som ...

                                               

Den muslimske gullalderen

Den muslimske gullalderen eller den islamske gullalderen er en periode som i vitenskapelig populærlitteratur beskrives som den islamske sivilisasjons vitenskapelige storhetstid og som varte i drøyt 500 år. Den strakk seg gjennom abbasidenes tid.