ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 36
                                               

Edvard Os

Edvard Os var en norsk offiser, målmann og forfatter. Han var sjef for Varanger bataljon under den tyske invasjonen i 1940 overga seg 25. juli 1940 som den siste offiseren.

                                               

Per Klingenberg Hestetun

Per Klingenberg Hestetun var en norsk gårdbruker og politiker fra Årdal som representerte Sogn og Fjordane fylke og partiet Venstre på Stortinget i tre perioder. Hestetun var sønn av en gårdbruker i Øvre Årdal. Han gikk kurs på Sogndal Folkehøgsk ...

                                               

Einfrid Perstølen

Einfrid Perstølen var en norsk lege og nynorskforkjemper fra Ål i Hallingdal. Perstølen tok examen artium ved Voss landsgymnas i 1937 og begynte å studere medisin i Oslo samme år. Da Norge ble angrepet i 1940, meldte hun seg til krigstjeneste og ...

                                               

Kasper Petersen

Kasper Petersen var en norsk underoffiser, småbruker og politiker. Han var Skatvals varaordfører 1908–1913. Han var sønn av husmann Peter Eriksen og Kirsten Kristoffersdatter på Drogsetmoen på Langstein i Skatval sogn. Faren omkom i en arbeidsuly ...

                                               

Jan Prahl

Jan Prahl var født i Bergen og tok studenteksamen i 1855. Han ble med i målbevegelsen i Bergen, hvor mange medlemmer ønsket et landsmål som lå nært gammelnorsk. I 1860 hadde Prahl reist til Nederland for få behandling for en øyesykdom. Der ble ha ...

                                               

Fredrikke Marie Qvam

Fredrikke Marie Qvam var en norsk kvinnesaksforkjemper og humanitær leder. Hun var gift med statsminister Ole Anton Qvam og ble i sin levetid titulert som "Statsraadinde" og senere "Statsministerinde". Fra slutten av 1800-tallet var hun en av de ...

                                               

Ingvald Raknem

Ingvald Raknem var professor i engelsk ved daværende Norges lærerhøgskole i Trondheim, i dag NTNU. Raknem var cand. philol. 1941 og Ph.d. 1955 fra Birkbeck, University of London. Doktorgradsavhandlinga hadde tittelen H. G. Wells Fiction from 1887 ...

                                               

Ola Raknes

Ola Raknes var en norsk psykolog, filolog og faglitterær forfatter. Han var internasjonalt kjent som psykoanalytiker i tradisjonen etter Wilhelm Reich, og arbeidet hele sitt liv med idéformidling gjennom mange språk og mellom ulike erkjennelsesme ...

                                               

Olav Randen

Olav Randen er en norsk skribent, forfatter, forlegger, geitebonde og samfunnsdebattant. Randen er utdannet sosiolog med etnologi og folkeminnevitenskap i fagkretsen. Han ble mag.art. ved Universitetet i Oslo 1972. Siden har han blant annet arbei ...

                                               

Rasmus Rasmussen (skuespiller)

Rasmus Rasmussen var norsk skuespiller og teatersjef. Rasmus Rasmussen var i perioden 1887–1910 knyttet til Den Nationale Scene, 1912–14 sjef for Det norske teatret, 1916–23 sjef for Trondhjems Nationale Scene. Rasmussen var en fin karakterkomike ...

                                               

Lars Reinton

Lars Reinton var en norsk landbrukshistoriker, lokalhistoriker og skolemann. Han ble cand. philol. i 1928 og var siden lektor i den høyere skolen med lange avbrudd fra 1928 til 1955. Han ble avsatt av nazistene i 1941. Han var tilknyttet Institut ...

                                               

Anders Jonsen Reitan

Anders Jonsen Reitan var en norsk lærer, gårdbruker, lokalhistoriker og lokalpolitiker. Han kom fra en politisk og kulturhistorisk interessert familie som sønn av lærer, gårdbruker og stortingsmann Jon Jørgensen Reitan og Beret Olsdatter Kirkbak ...

                                               

Anders Jørgensen Reitan

Anders Jørgensen Reitan var en norsk dikter, målmann, lærer og stortingsmann. Han var bror til ordfører og stortingsmann Jon Jørgensen Reitan og farbror til lokalhistorikeren Anders Reitan og dialektgranskeren Jørgen Reitan. I 1846 kom han inn ve ...

                                               

Jørgen Reitan

Jørgen Jonsen Reitan var en norsk skolemann, nynorskforkjemper og dialektgransker. Han var utdannet filolog og skrev mange mindre avhandlinger om dialektene i den sydøstre del av Trøndelag og i Herjedalen, om dialekten i hjembygden Ålen, på Tynse ...

                                               

Hans Reynolds

Hans Reynolds var journalist, skribent, folketaler, lyriker og statsstipendiat. Han huskes for sine viser og dikt fra hjembyen, blant annet Porsgrunnssangen. Han tok middelskoleeksamen i 1892, og dro deretter til sjøs. Senere arbeidet han som jou ...

                                               

Reza Rezaee

Reza Rezaee er en norsk politiker. Han kom via Dubai fra Iran til Norge som flyktning i 1987. Han sitter i bydelsutvalget i Sagene bydel og satt som bystyremedlem i Oslo bystyre 2003–2007. Han har vært internasjonal leder i SV. I 2009 meldte han ...

                                               

Bente Riise

Bente Riise er en norsk journalist, forfatter og redaktør. Hun er utdannet journalist ved Norsk Journalisthøgskole i 1989. Hun har arbeidet som journalist i NRK, A-magasinet og Dagbladet, og var redaksjonssekretær i lørdagsmagasinet til Dagens Næ ...

                                               

Ola J. Rise

Rise var oppvokst i Oppdal hvor han var særdeles aktiv i ulike kultursammenhenger. I 1899 dro han til Amerika hvor han tok land på prærien i Dakota i nærheten av Fargo. Der stiftet han familie og fikk sønnen Bjarne. Han var fortsatt en aktiv kult ...

                                               

Henning Rivedal

Henning Leiv Rivedal er en norsk forfatter, journalist og kulturpersonlighet. Han er også tidligere lengdehopper. Rivedal gikk på Firda Gymnas på Sandane fra 1962 til 1965. Han ble landskjent da han med Bergljot Engeset ledet tidlige episoder av ...

                                               

Knut Robberstad

Knut Ingebrigt Robberstad var en norsk jurist, rettshistoriker og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Robberstad var professor ved Det juridiske fakultet fra 1940, men ble utnevnt først i 1945, til 1969. Han arbeidet særlig med t ...

                                               

Magne Rommetveit

Magne Rommetveit er en norsk politiker som representerer Arbeiderpartiet. Han har vært stortingsrepresentant for Hordaland siden 2009. I stortingsvalget 2017 var han Arbeiderpartiets førstekandidat i Hordaland. Rommetveit var ordfører i Stord kom ...

                                               

Magne Rommetveit (leksikograf)

Magne Rommetveit var prosjektleder for Norsk Ordbok fra 1978, da han overtok etter Alf Hellevik, og ti år framover til han ble pensjonist i 1988 og Lars S. Vikør overtok. Etter at han i 1950 ble cand.philol. på Universitetet i Oslo med engelsk ho ...

                                               

Johann Roppen

Johann Roppen kommer fra Flø i Ulstein kommune. Han gikk på Ulstein vidaregåande skule og seinere på Møre og Romsdal distriktshøgskole, Volda og Universitetet i Bergen. Doktorgradsprosjektet hans handla om mediekonsentrasjon og journalistikk i No ...

                                               

Hans Ross

Hans Matthias Elisæus Ross var en norsk teolog, ordbokredaktør, nynorskforkjemper og statsstipendiat. Ross var den første som videreførte Ivar Aasens verk. Han var født 20 år etter Aasen og de hadde også forskjellig sosial og språkgeografisk bakg ...

                                               

Øystein Rykkja

Øystein Rykkja var en norsk skolemann. Han hadde examen artium fra 1929, lærerkurs fra Askov højskole i Danmark fra 1935 og studier i musikkpedagogikk fra Danmark og USA. Han hadde grad av mag.art. fra Universitetet i Oslo fra 1937, og var lærer ...

                                               

Jens Røkke

Jens Røkke var en norsk lærer og politiker. Han vokste opp på slektsgården Nordre Røkke Rykkja på Skatval som sønn av Ole Pedersen Røkke og Anne Jensdatter Røkke. Blant hans søsken var lærer og ordfører Johan Peter Røkke og folkehøyskolestyrer Ol ...

                                               

Olav Røkke

Olav Olsen Røkke var en norsk folkehøyskolebestyrer, lærer og lokalhistorisk forfatter. Han var sønn av gårdbruker Ole Petersen Røkke og Anne Jensdatter Røkke på Nordre Røkke Rykkja. Han var døpt Ole Johan, men brukte bare navnet Olav. Blant hans ...

                                               

Halvor J. Sandsdalen

Halvor Johannesson Sandsdalen var en norsk forfatter, mest kjent for sin lyrikk. Sandsdalen var utdannet agronom, og arbeidet som journalist, forfatter og folkeminnesamler. Han gav ut diktsamlingen Det syng i skog og li 1945 på eget forlag før ha ...

                                               

Per Magnus Sandsmark

Per Magnus Finnanger Sandsmark er norsk kulturarbeider og tidligere politiker for Venstre. Han er fra 2018 direktør i Nynorsk kultursentrum. Han har også hatt verv i og vært folkevalgt for Venstre.

                                               

Steinar Schjøtt

Steinar Johannes Stenersen Schjøtt var en norsk ordbokredaktør, oversetter, nynorskforkjemper og statsstipendiat. Han er mest kjent for oversettelsen av Heimskringla til nynorsk, utgitt 1874-79. Han var prestesønn, tok latinartium i Skien 1862 og ...

                                               

Andreas Seierstad

Andreas Pedersen Seierstad var en norsk kirkehistoriker og professor ved Menighetsfakultetet 1945–1960. Andreas Seierstad var sønn av sjøkapteinen og bonden Martin Pedersen Seierstad 1850–1920 og Inger Johanne Larsen 1863–1935, og bror av teologe ...

                                               

Alexander Seippel

Heinrich Julius Manfred Alexander Seippel var en norsk filolog, orientalist og bibeloversetter. Alexander Seippel er i dag best kjent for å ha stått for om lag halvparten av den første nynorske bibeloversettelsen, "fyrebilsbibelen" fra 1921.

                                               

Sjur Sexe

Sjur Aamundssøn Sexe var en norsk matematiker og geograf. Fra 1860 til 1876 var han professor ved universitetet i Kristiania. Han var medlem av Videnskabsselskabet i Kristiania.

                                               

Matias Skard

Matias Skard var en norsk pedagog, embetsmann, oversetter og nynorskforkjemper. Skard var styrer ved Vonheim folkehøgskole 1884-1890, en skole som var startet av hans svoger Christopher Bruun. Deretter lærer ved Levanger lærerhøgskole 1892-1901 o ...

                                               

Sigmund Skard

Sigmund Skard var professor i amerikansk litteratur ved Universitetet i Oslo, lyriker, gjendikter og essayist.

                                               

Magne Skodvin

Magne Skodvin var en norsk historiker og en av de mest fremtredende forskere på okkupasjonstiden i Norge.

                                               

Jahn-Arill Skogholt

Jahn-Arill Skogholt var en forfatter fra Storfjell i Vågan kommune. Han er mest kjent for å ha skrevet "Bygdevise", bedre kjent som "Kor e hammaren, Edvard?". Han har produsert alt fra viser og dikt til biografier og romaner. Skogholt var daglig ...

                                               

Olai Skulerud

Olai Skulerud var en norsk dialektforsker, og professor ved Bergens Museum / Universitetet i Bergen. Skulerud ble cand.philol. i 1906 og dr.philos. i 1918 på avhandlingen Telemaalet i umriss. Han var lærer ved høyere skoler i Oslo 1907-26, univer ...

                                               

Bjarne Slapgard

Bjarne Slapgard var en norsk forfatter og folkehøgskole-lærer. Han ble født på gården Halset i Verdal. Han tok lærereksamen ved Levanger lærerskole i 1924, og arbeidet først som lærer i Øyestad og Skaun, deretter lærer ved Nordmøre folkehøgskole ...

                                               

Sigrun Slapgard

Sigrun Slapgard er en norsk journalist, forfatter og nynorskforkjemper. Hun har blant annet arbeidet i NRKs utenriksredaksjon, og rapporterte hjem for NRK under Kosovo-krigen i 1999, og fra Qatar under invasjonen av Irak i 2003. Fra 2007 til 2008 ...

                                               

Nils Sletbak

Nils Arne Sletbak var en norsk teatermann. Etter examen artium fra Voss gymnas ble han utdannet cand.jur. ved Universitetet i Oslo, og jobbet tjue år for forsikringsselskapet Glitne, etablert i 1889 og i 1968 fusjonert i Gjensidige. I 1935 fikk h ...

                                               

Jakob Hveding Sletten

Jakob Hveding Sletten var en norsk prest og musiker. Han ble født i Høyland av foreldre som stammet fra Lindås. Familien flyttet til Lindås i 1882. Han avsluttet sin videregående utdanning i 1895, og ble uteksaminert som cand.theol. i 1901. Han v ...

                                               

Vegard Sletten

Vegard Sletten var en norsk journalist og redaktør. Han arbeidet i Stavanger Aftenblad fra 1929 til 1945, med unntak av en periode under andre verdenskrig da han ble fengslet. Fra 1945 arbeidet han i VG, som ansvarlig redaktør fra 1967 til 1977. ...

                                               

Bård Vegar Solhjell

Bård Vegar Solhjell er en norsk politiker. Han var i to perioder statsråd i Jens Stoltenbergs andre regjering, og han var stortingsrepresentant for Akershus fra 2009 til 2017. Solhjell er utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo. Fra mars 201 ...

                                               

Inge Staldvik

Inge Jostein Staldvik er en norsk småbruker, vertshuseier og politiker som var stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag 1985–1993, valgt for Arbeiderpartiet. I 1992 brøt han med Arbeiderpartiet over EØS-avtalen og meldte overgang til SV.

                                               

Marta Steinsvik

Marta Steinsvik var en norsk forfatter og oversetter. Hun var en forkjemper for kvinnesak og nynorsk og en pioner innen antroposofien i Norge. Steinsvik agiterte som protestantisk kristenfundamentalist kraftig mot jøder og katolikker. Hun studert ...

                                               

Karl Straume

Karl Straume var en norsk kunstmaler, særlig kjent for sine landskapsmalerier, som oftest fra Vestlandet, og for sine portretter. Han var også lyriker og styreformann for Ivar Aasen-museet frå 1945 til 1967. I 1961 fikk han tildelt Kongens fortje ...

                                               

Knut Strompdal

Knut Strompdal fra Velfjord var en norsk forfatter bosatt på gården Strompdal i Velfjord. I 1923 fikk han stipend fra Norsk Folkeminnesamling og begynte å reise rundt for å samle inn materiale for dem, hovedsakelig på Helgeland. Men han dro også ...

                                               

Marthine Emilie Strømme

Marthine Emilie Strømme vokste på Bolsøy i Romsdal. Hun var datter av Mali Iversdotter og lærer og gårdbruker Ole Tolås, og del av en søskenflokk på ni. I 1879 begynte hun på Lærerinneskolen i Romsdal på Nes i Kleive, og tok et 3-måneders kurs fo ...

                                               

Henrik Christian Fredrik Størmer

Henrik Christian Fredrik Størmer var en norsk ingeniør og industrigründer. Han kjøpte blant annet opp fosser for vannkraftutbygging på et tidlig tidspunkt. Størmer skrev selv riksmål, men arbeidet likevel for målreisingssaken. Det norske Samlaget ...