ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 364
                                               

Storsten

Flyttblokk er en stein som har blitt lagt igjen av en isbre etter at breen har trukket seg tilbake. Opprinnelig har flyttblokken frosset inn i isbreen og så blitt transportert av gårde ettersom isbreen har beveget seg. Blokkene kan ha blitt trans ...

                                               

Grube

Gruve er et sted hvor man utvinner malm, mineraler og kull gjennom gruvedrift. En gruve er ofte kombinert med et oppredningsverk, der malmen males og renses til et konsentrat før den blir gjort om til slig eller pellets og transportert videre til ...

                                               

Grønnryggheire

en Butorides virescens – galleri av bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons no Grønnrygghegre hos Artsdatabanken en Grønnrygghegre hos Fossilworks en Grønnrygghegre hos Fauna Europaea en Grønnrygghegre – oversikt og omtale av artene i WORMS- ...

                                               

Gråkinntigerheire

Inndelingen under følger HBW Alive og er i henhold til Martínez-Vilalta & Motis 2018. Norske navn på artene følger Norsk navnekomité for fugl og er i henhold til Syvertsen et al. 2008, 2017. Navn og beskrivelser i parentes er ikke offisielle, men ...

                                               

Gulf

En bukt er en bred innskjæring i strandlinja mot vann eller sjø. En mindre innskjæring betegnes vik, mens en vid, langstrakt havbukt betegnes gulf eller golf. En lang, smal bukt eller vik betegnes som kil, eller et sund. Bukter har gjerne forhold ...

                                               

Gulkroneheire

Inndelingen under følger HBW Alive og er i henhold til Martínez-Vilalta & Motis 2018. Norske navn på artene følger Norsk navnekomité for fugl og er i henhold til Syvertsen et al. 2008, 2017. Navn og beskrivelser i parentes er ikke offisielle, men ...

                                               

Gyldennonne

no gyllennonne hos Artsdatabanken Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, B.L. Sullivan, C. L. Wood, and D. Roberson. 2013. The Clements checklist of birds of the world: Version 6.8. Hentet ut 6. september 2013. en Kategori:Lonchura flav ...

                                               

Gyldent hjortesvin

Vanlig hjortesvin er et klovdyr i slekten hjortesvin. Dette dyret lever på øya Buru øst for Sulawesi i Indonesia. Vanlig hjortesvin blir også kalt gyllet hjortesvin og håret hjortesvin. Dette fordi denne arten har ca. 5 cm lang gyllen behåring ov ...

                                               

Halmvandel

Halm er den delen av loavlingen som blir igjen når kornet er tresket fra. Halm består nesten bare av ren cellulose, og har liten næringsverdi. Tidligere ble kornet slått med sigd og ljå, fraktet bort fra jordet og tresket på gården. Halmen var en ...

                                               

Have

En hage eller have er et avgrenset, innhegnet jordstykke. Det dreier seg om å stenge husdyr ute eller inne, eller å avgrense et areal i et urbant miljø. En hage er et beskyttet, inngjerdet område, et areal forbeholdt en bestemt bruk, eller utvalg ...

                                               

Havebruk

Hagebruk er dyrking av planter, grønnsaker og frukt. Kjøkkenhage er i eller ved et hjem; ofte i hagen. Hagebruk foregår også i grøntområder som parker, offentlige botanisk hage eller zoologisk hage, fornøyelsespark og temaparker, langs transportv ...

                                               

Haveby

En hageby eller haveby er et boligområde med variert småhusbebyggelse bestående av eneboliger og/eller rekkehus. Det kan også finnes flerfamiliehus i en hageby. Ofte har husene hager der det kan dyrkes frukt, bær og grønnsaker.

                                               

Havebønne

Hagebønne er en art i planteslekten bønner. Den er opprinnelig fra Amerika og begynte trolig å dyrkes uavhengig av hverandre i både Mesoamerika og Andes. Bønnen dyrkes nå over hele verden, til og med bladene brukes iblant som føde. Hagebønne fore ...

                                               

Havehumle

Hagehumlen er en generalist som man kan finne på nesten alle slags trekkplanter. Imidlertid foretrekker den planter med lange kronrør på grunn av den lange tunga. Den tilhører underslekten Megabombus sammen med lushatthumle. Denne humlearten har ...

                                               

Havehårmygg

Hagehårmygg er en art av mygg som tilhører familien hårmygg. Denne arten finnes helst på og ved dyrket mark, og larvene kan gjøre en god del skade ved å spise planterøtter og rotknoller. Den er tallrik i Sør- og Mellom-Europa og forekommer nord t ...

                                               

Havejordbær

Hagejordbær er en flerårig plante i slekten jordbær som tilhører rosefamilien, som vokser vilt i tempererte strøk over store deler av verden. Den er 15-40 cm høy, har flikete, enkle runde eller eggeformede blader, og dyprøde, 2-5 cm store bær med ...

                                               

Havelupin

Hagelupin er en flerårig urt som danner klynger med korte, krypende jordstengler. Den formerer seg med frø, men også vegetativt ved jordstengler og ved at løsrevne biter fra røtter spres ved bortføring av jordmasser. Hagelupinen blir omkring 50-1 ...

                                               

Havenellik

Hagenellik er en uteplante som stammer fra nellikslekta, som består av ca. 300 arter. Den passer som snittblomst, og kan plantes i vase inne. Planten er blå/grønn i stilk og blader, og består av fargerike velduftende blomster. De kommer i fargene ...

                                               

Havenøkleblom

Hagenøkleblom er en plante i nøkleblomslekten som ble innført til Norge som hageplante, trolig i siste halvdel av 1800-tallet og begynte å spre seg i 1880-åra. Den har i liten grad vært registrert av botanikere før 1960-tallet, slik at den tilsyn ...

                                               

Haveoldenborre

Hageoldenborre er en bille som hører til familien skarabider i gruppen skarabider. Denne billen har larver som lever på planterøtter, og flyr om dagen om sommeren, da de besøker blomster. Den er vanlig i Sør-Norge.

                                               

Haveredskap

Hageredskap er maskiner og redskaper som blir brukt i private hager og i hagebruk, som for eksempel plenklipper, jordfreser, plog, øks, sag, hekksaks, hakke, spade og rive. De kan være basert på motordrift eller brukes for hånd. Plenklipperen var ...

                                               

Haverips

Hagerips er en type bær. Den var opprinnelig viltvoksende, men det er de dyrkede ripsene som er best kjent. Rips finnes som røde, gule og hvite bær, men det er de røde som er mest vanlig i Norge. Som hagebær er ripsen et av de mest hardføre bæren ...

                                               

Havesanger

Hagesanger tilhører sangerfamilien. Hagesangeren er 13-15 cm i lengde, og har et vingespenn på 21 til 24 cm. Den veier mellom 16 og 22 gram. Oversiden er olivenbrun, undersiden er lysebrun, og beina er grå. Den har en diffus lys øyering rundt det ...

                                               

Vinterhave

Vinterhage eller hagestue er et værelse på bakkeplan som fungerer som et innendørs hageanlegg eller stort veksthus, også om vinteren. Det vender mot og har en dør ut til den tilhørende hagen utendørs. Vekstene i vinterhagen er ofte plantet i kruk ...

                                               

Havesyre

Hagesyre er en flerårig urt i slireknefamilien. Planten blir 50–180 cm høy, bladene er smalt eggformede, tynne og lysegrønne. Blomsterstanden er stor og tett. Hagesyre dyrkes som krydderplante og grønnsak. Arten stammer fra Vest-Asia og Øst-Europ ...

                                               

Hebraisk sprog

"Hebraisk" kan også referere til hebreere og jøder. Hebraisk er et semittisk språk i den afro-asiatiske språkfamilien. Det brukes av mer enn syv millioner mennesker i Israel og jødiske samfunn verden rundt. Hebraisk er offisielt språk i Israel, d ...

                                               

Heirer

Hegrefamilien eller hegrer er en relativt tallrik familie med mellomstore til store fugler i ordenen av pelikanfugler. Familien består av mer eller mindre terrestriske vadefugler med semi-lange undere ekstremiteter, semi-lange slangehalser, og et ...

                                               

Hellenersprog

Gammelgresk eller oldgresk er et trinn i det greske språkets historie, og gjelder oftest to perioder i gresk historie: Det arkaiske og det klassiske Hellas. Den antikke perioden i gresk historie inkluderer også den hellenistiske perioden, men spr ...

                                               

Helvetessten

Sølvnitrat er en giftig og etsende kjemisk forbindelse av sølv, nitrogen og oksygen. I sin rene form ved romtemperatur og i atmosfærisk trykk opptrer stoffet som gjennomsiktige eller hvite krystaller.

                                               

Herodiasheire

Inndelingen under følger HBW Alive og er i henhold til Martínez-Vilalta & Motis 2018. Norske navn på artene følger Norsk navnekomité for fugl og er i henhold til Syvertsen et al. 2008, 2017. Navn og beskrivelser i parentes er ikke offisielle, men ...

                                               

Hollandaisesaus

Hollandes eller hollandés er en klassisk fransk saus. Sausen er en emulsjon av eggeplommer og smør, smaksatt med sitronsaft og hvit pepper. Sausen har rykte på seg for å være vanskelig få til fordi den lett skiller seg. Hollandés er grunnlag for ...

                                               

Hveps

Med ordet veps tenker de fleste på de gule og svarte stikkevepsene Vepser utgjør en orden innen insektene og inkluderer trolig over 600 000 arter, hvorav mer enn 146 000 er beskrevet og trolig flere enn 8 000 lever i Norge. Noen av de mest kjente ...

                                               

Hvirvel

Virvel kan vise til: Virvel album fra 1997 av Moys en spiralform en ryggvirvel en malstrøm en polarvirvel en virvelbevegelse – en roterende, ofte turbulent, bevegelse i fluider en galakseform en trommevirvel – en serie med trommeslag

                                               

Hvirvelvind

En støvvirvel eller virvelvind er en roterende luftsøyle som kan være alt fra en halv meter i diameter til over 10 meter. Høyden på dem kan variere fra et par meter til over 1000 meter. Støvvirvler er vanligvis ufarlige, men i sjeldne tilfeller k ...

                                               

Hvislelyd

Sibilanter er en gruppe språklyder som utgjør en undergruppe av frikativer. De skiller seg fra de øvrige frikativene ved at de uttales med avrunda tunge slik at luftstrømmen går gjennom en kanal som utgjøres av sidene av tunga og munntaket. Dette ...

                                               

Hvithalsheire

Inndelingen under følger HBW Alive og er i henhold til Martínez-Vilalta & Motis 2018. Norske navn på artene følger Norsk navnekomité for fugl og er i henhold til Syvertsen et al. 2008, 2017. Navn og beskrivelser i parentes er ikke offisielle, men ...

                                               

Hvithodeheire

Inndelingen under følger HBW Alive og er i henhold til Martínez-Vilalta & Motis 2018. Norske navn på artene følger Norsk navnekomité for fugl og er i henhold til Syvertsen et al. 2008, 2017. Navn og beskrivelser i parentes er ikke offisielle, men ...

                                               

Hvitmaskeheire

Inndelingen under følger HBW Alive og er i henhold til Martínez-Vilalta & Motis 2018. Norske navn på artene følger Norsk navnekomité for fugl og er i henhold til Syvertsen et al. 2008, 2017. Navn og beskrivelser i parentes er ikke offisielle, men ...

                                               

Hyldestplate

Hyllestalbum eller tribute-album er et musikkalbum med coverlåter fra et spesielt band eller en artist. Et hyllestalbum kan både være til en eller flere artister eller gupper.

                                               

Høk

Haukefamilien teller cirka 248–252 arter av rovfugler og inngår som én av tre familier i ordenen av haukefugler. Gruppas sammensetning er omdiskutert, så fortløpende endringer må påregnes. Artene består i hovedsak av dagaktive rovfugler, som jakt ...

                                               

Hønsehøk

Hønsehauk er en art i haukefamilien og inngår i slekten Accipiter. Slekten inngår i tribuset Accipitrini i underfamilien av hauker. Hele ti underarter aksepteres i øyeblikket, men det er stor usikkerhet knyttet til både disse og arten som sådan. ...

                                               

Høynivåsprog

Karakteristikken høynivåspråk brukes om et programmeringsspråk som har et høyt abstraksjonsnivå – i motsetning til lavnivåspråk som er nær maskinkode. Hvor grensen mellom høy- og lavnivåspråk går, synes å være flytende og grensen flytter seg ette ...

                                               

Høyvandel

Gresset blir produsert ved at det dyrkes ute til det tas inn i høyonna. Under tørking kan gresset enten ligge på bakken eller bli hengt opp på en hesje. Etter mekaniseringen av landbruket er hesjing blitt sjeldnere. Det tørre høyet blir presset t ...

                                               

Hårdhet

Hardhet kan sikte til: Hardhet vann, et mål for mineralinnholdet i vann. Hardhet materialvitenskap, omhandler et stoffs evne til å motstå mekanisk påvirkning.

                                               

Iberiaskogsnegle

Iberiaskogsnegl er et bløtdyr og tilhører de landlevende lungesneglene i familien skogsnegler. Den er en av "nakensneglene" uten synlig skall. Iberiaskogsnegl var lenge antatt å være den brune sneglen som ble innført som fremmed dyreart til Norge ...

                                               

Indoeuropeiske sprog

Indoeuropeiske språk er en språkfamilie som inneholder hundrevis av språk, inklusive de fleste store språk i Europa og mange språk på det indiske subkontinent, det iranske høylandet og Sentral-Asia. Denne språkfamilien har stor utbredelse, og omf ...

                                               

Islandsk sprog

"Islandsk" kan også referere til Island. Islandsk er et vestnordisk språk som snakkes av omtrent 300 000 personer, hovedsakelig på Island hvor det har vært et offisielt språk siden 2011. Islandsk har mye til felles med norrønt språk slik det ble ...

                                               

Italiensk sprog

"Italiensk" kan også referere til Italia og italiensk åpning. Italiensk er et romansk språk, som tales av ca. 62 millioner mennesker som morsmål, hvorav størstedelen lever i Italia. Italiensk er også et av de fire offisielle språkene i Sveits. I ...

                                               

Tyvende januar

1997 – Bill Clinton blir tatt i ed for sin andre periode som USAs president 1989 – George H.W. Bush blir tatt i ed som USAs 41. president 2013 – Barack Obama blir tatt i ed for sin andre periode som USAs president 1953 – Dwight D. Eisenhower blir ...

                                               

Enogtyvende januar

1985 – Gasslekkasje i maskinrommet til reketråleren "Bjørn Snorre" ved kai i Honningsvåg. En omkommer.