ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 373
                                               

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen er en lovfestet ordning som skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne innvandrere til det norske samfunnet. Loven ble innført som en frivillig ordning 1. september 2003 og ble påbudt 1. august 2004. Det ...

                                               

The Rolling Stones Rock and Roll Circus

The Rolling Stones Rock and Roll Circus er en konsertfilm initiert og organisert av The Rolling Stones. Filmen ble til under to spillesesjoner den 11 12. desember 1968. I 1996 ble filmen utgitt for første gang, da på VHS og CD, og i 2004 på DVD.

                                               

V6-motor

En V6-motor er en stempelmotor med seks sylindre i en V-form. Etter rekke-fireren er V6 den mest populære motoren i moderne biler. En V6-motor er kompakt og passer derfor godt i dagens forhjulsdrevne biler. Den første V6-motoren ble introdusert a ...

                                               

Svenske adelsslekter

Svenske adelsslekter. Sverige har omkring 900 nålevende adelsslekter, som enten er uten særskilt tittel eller har titler som friherrer og grever. I Sverige finnes det rundt 25 000 personer som er adelige, og alle disse er representert på Riddarhu ...

                                               

Morfologisk galakseklassifikasjon

Morofologisk galakseklassifikasjon er et system brukt av astronomer for å dele galakser inn i grupper basert på de visuelle utseende. Der finnes flere skjemaer i bruk som kan klassifisere galakser etter morfologien. Den mest kjente er Hubble-seri ...

                                               

Mosambikisk metical

Metical er valutaen som benyttes i Mosambik, forkortet med symbolet MZN eller MTn. Den er delt inn i 100 centavos, men de er ikke lenger i bruk på grunn av inflasjon etter valutaens introduksjon.

                                               

Kafé

En kafé eller kafe er et serveringssted og en offentlig og sosial møteplass som er en mellomting mellom en restaurant og en bar. Som det fremgår av navnet, er slike steder forbundet med servering av kaffe, men vareutvalget omfatter gjerne også an ...

                                               

Nikomakhos fra Gerasa

Nikomakhos fra Gerasa var en filosof og matematiker i antikken, kjent for verkene Introduksjon til aritmetikk og Harmonisk manual. Han regnes å tilhøre nypythagoreerne, en gruppe filosofer som ønsket å fornye den pythagoreiske filosofien. Introdu ...

                                               

El 9

NSB El 9 var et elektrisk lokomotiv som ble brukt av NSB for å trekke tog på sidelinjene Flåmsbana og den nå nedlagte Hardangerbana. De ble bygget i 1944 av Thunes mekaniske verksted og Norsk Elektrisk & Brown Boveri. Sabotasje mot det elektriske ...

                                               

Sprite (operativsystem)

Sprite er et eksperimentelt Unix-liknende distribuert operativsystem som ble utviklet ved University of California, Berkeley av forskningsgruppen til John Ousterhout mellom 1984 og 1992. Det ble kjent for å ha støtte for single system image i dat ...

                                               

Porsche 968

Porsche 968 er en bilmodell fra den tyske bilprodusenten Porsche, som ble produsert fra 1992 til 1995. Modellen tok over da Porsche 944 gikk ut av produksjon, og var basert på forgjengeren. Da 968 gikk ut av produksjon i 1995 markerte den slutten ...

                                               

Gamle Ullerål ungdomsskole

Gamle Ullerål skole var fram til 2011 en ungdomsskole med alternative tilbud for elever fra Ringeriks-distriktet. Skolen ligger på Nordsiden i Hønefoss, like ved Hov ungdomsskole og Ullerål skole. Skolen flyttet i 2011 aktivitetene sine til Åsbyg ...

                                               

Hovsmarkveien (Ringerike)

Hovsmarkveien er en vei i Hovsmarka, nord i Hønefoss. Hovsmarkveien går fra Hønengata, vestover, og går forbi blant annet Hov ungdomsskole og Ringerikshallen, og ender opp i Follumveien. Veien ligger cirka 120 meter over havet ved Ringerikshallen.

                                               

Rabba

Rabba er et område på Nordsiden i Hønefoss i Ringerike kommune som strekker seg langs et høydedrag fra Rundtom til Begna bru og Roa–Hønefosslinjen, langs østsiden av Begnaelva ovenfor Hønefossen. Området nærmest elva kalles øverst Mollvall og ned ...

                                               

Hønefoss skole

For den videregående skolen, se Hønefoss videregående skole Hønefoss skole var en barneskole på Nordsiden i Hønefoss. Skolen har innkjøring fra Hønengata via Glatveds gate og ligger fysisk på Bilthuggertangen, like ved Overmannsund bru og utløpet ...

                                               

Petrus A. Christensen

Petrus A. Christensen er en norsk skuespiller fra Hønefoss. Han har blant annet spilt Jim i filmen Pitbullterje fra 2005, samt kortfilmene Pappa og Glimt. Høsten 2009 var han aktuell som storebror Philip i spillefilmen Knerten. Han spiller også i ...

                                               

Ullerål skole

Ullerål skole er en barneskole som ligger på Nordsiden i Hønefoss, i bydel Ullerål. Skolens avgangseleverelever sokner til Hov ungdomsskole, som ligger i samme området av byen. Den gamle skolebygningen, som ble innviet i 1956, ble revet i 2018. E ...

                                               

Holttangen

Holttangen het egentlig Gullatangen og er et villaområde på Nordsiden i Hønefoss. Tangen ligger på vestsiden av en meander som dannes nært utløpet av Randselva, og da elva gjør en ny meander motsatt vei dannes Vesterntangen like nedenfor. Gullaga ...

                                               

Parken ungdomsskole

Parken ungdomsskole er en ungdomsskole i bydelen Taraldsvik i Narvik kommune i Nordland. Skolen har 287 elever, og den er mottaksskole for elever med minoritetsspråk. Rektor ved skolen er Åshild Amundsen. Skolebygget ble tegnet av arkitekten Jan ...

                                               

Vesterntangen

Vesterntangen er et eldre, større boligområde som ligger i nær tilknytning til Hønefoss i Ringerike. Området ligger på en naturlig tange øst for Randselva, der elva danner en meander før sammenløpet med Ådalselva like nedenfor Hønefossen. På mots ...

                                               

Eva Hove

Eva Hove er en norsk lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Hun er ordfører i Fjord kommune for perioden 2019–2023 og var ordfører i Stordal kommune i perioden 2015–2019. Hun har lang kommunalpolitisk erfaring og var blant annet varaordfører i Stord ...

                                               

Hovet skole

Hovet skole kan sikte til: Hovet skole Hol – en barneskole i Hol kommune i Buskerud. Hovet skole Porsgrunn – en ungdomsskole i Porsgrunn i Telemark.

                                               

Ullerål

Ullerål regnes i dag som en bydel i Hønefoss, men området lå opprinnelig i tidligere Norderhov kommune og var en del av Haug kirkesogn i Norderhov prestegjeld. Da Hønefoss fikk byprivilegier fra 1. januar 1852, ble den søndre delen av Ullerål lig ...

                                               

Oslo Voksenopplæring Sinsen

Oslo Voksenopplæring Sinsen er en skole for voksenopplæring rettet mot all eksamensrettet grunnopplæring for voksne i Oslo. Skolen har rundt 1500 elever fordelt på 9. og 10. trinn, forberedende Vg1 og en rekke yrkesfaglige utdanningsprogram, stud ...

                                               

Åsane videregående skole

Åsane videregående skole tidligere Åsane yrkesskole er en fylkeskommunal videregående skole i Åsane bydel i Bergen. I tillegg underviser skolen på 4 fengselsavdelinger. Lønborg videregående skole ble innlemmet i Åsane videregående skole fra 2016, ...

                                               

Robert Gordon University

Robert Gordon University er et universitet i Aberdeen i Skottland. Det fikk universitetsstatus i 1992 og har sin historie fra en utdannelsesinstitusjon grunnlagt i det 18. århundre av Robert Gordon – en fremgangsrik forretningsmann i Aberdeen – o ...

                                               

Jessheim videregående skole

Jessheim videregående skole den største videregående skolen i Viken fylke. Skolen har 1500 elever og 265 ansatte og ligger i Jessheim sentrum. Bygningsmassen utgjør ca. 25 000 kvadratmeter. Skolen ble etablert i 1972. Ny skolebygning stod ferdig ...

                                               

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet er Norges eldste og største studieforbund og ble stiftet i 1864 under navnet Studentersamfundets Fri Undervisning. Generalsekretær for Studieforbundet Folkeuniversitetet er Geir Barvik. 31.12.2019 ble det gjennomført en fusjon ...

                                               

Haugenstua skole

Haugenstua skole er en 1-10-skole, barneskole og ungdomsskole, i Stovner bydel, Oslo, etablert i 1972. I 2016 ble skolen totalt renovert med helt nye bygg. Haugenstua idrettshall tilhører skolen og friidrettsarenaen Stovner stadion ligger like ve ...

                                               

Studieforbund

Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og som består av to eller flere medlemsorganisasjoner. Voksnes læring i studieforbundene er som oftest ikke-formell, men enkelte studieforbund har også tilbud inn ...

                                               

Årstad videregående skole

Årstad videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Årstad bydel i Bergen. Skolen ble etablert ved sammenslåing av Bergen yrkesskole og Krohnsminde videregående skole 1. august 2003. Skolen har blitt rehabilitert for 750 millioner ...

                                               

Dynekilgata (Oslo)

Dynekilgata er ei gate på Rosenhoff i bydel Grünerløkka i Oslo. Den går fra Rosenhoffgata og nordøstover og ender i en snuplass inntil Trondheimsveien. Gata har navn etter Dynekilen, der Tordenskiold vant et sjøslag i 1716. Nr 10 er tidligere Ros ...

                                               

Stord videregående skole

Stord videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole på Leirvik i Stord kommune i Sunnhordland. Skolen har tre avdelinger: tidligere Stord gymnas på Saghaugen, tidligere Stord yrkesskole og tekniske fagskole på Vabakkjen, og Stord opp ...

                                               

Sinsen videregående skole

Sinsen videregående skole var en videregående skole Lørenveien 11 i bydel Grünerløkka i Oslo, etablert i 1939. Skolen ble nedlagt i 1990 og avgangsklassene tok sitt siste år ved Bjerke videregående skole. Statens Ressurs- og Voksenopplæringssente ...

                                               

Hilde Henriksen

Hilde Henriksen er en norsk lærer og forfatter. Henriksen arbeidet pr. 2013 ved Tønsberg voksenopplæring med norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

                                               

Khaled Ahmed Taleb

Khaled Ahmed Taleb, også kjent som Benyamin Ahmed, er en tidligere Arbeiderparti-politiker og medlem av Hamar kommunestyre og Hedmark fylkesting. Han har også hatt høye verv i Arbeidernes ungdomsfylking som fylkessekretær i AUF i Hedmark. Han er ...

                                               

Stigengbakken (Oslo)

Stigengbakken er en gangvei på Høybråten i bydel Stovner i Oslo. Den går fra broen ved Høybråten stasjon og nordvestover til snuplass forbi Stasjonsfjellet skole.

                                               

Holmlia skole

Holmlia skole er en ungdomsskole sørøst i Oslo kommune. Skolen har ca. 420 elever og i overkant av 40 ansatte. Per 2009/2010 har skolen totalt 14 klasser. I tillegg har de en egen mottaksklasse, med klassenavn FA. Denne klassen fordyper seg spesi ...

                                               

FutureBuilt

FutureBuilt er et tiårig program som skal vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Målet er å realisere forbildeprosjekter med minimum 50 prosent reduserte klimagassutslipp fra transport, energibruk o ...

                                               

Høybråten (Oslo)

Høybråten er et boligstrøk i Groruddalen i nordøstre Oslo med omkring 6 000 innbyggere. Bebyggelsen preges av villaer. Høybråten tilhører Stovner bydel, men deler av Høybråtenveien ligger i Alna bydel. Strøket grenser til Stovner og Haugenstua mo ...

                                               

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke er et norsk forlag med hovedkontor i Bergen, og per 2014 Norges fjerde største forlagshus. Selskapet hadde en samlet omsetning på 966 millioner kroner i 2016, med et driftsresultat på 50 millioner kroner. I 2013 va ...

                                               

Organisasjonspsykologi

Organisasjonspsykologi, også kalt arbeidspsykologi, er et fag som omhandler hvordan individer fungerer i organisasjoner. Sett i et større perspektiv er alle sosiale grupper en form for organisasjon og teoriene har derfor et bredt nedslagsfelt i f ...

                                               

Knut Helland

Knut Helland er en norsk professor i medievitenskap. Han har arbeidet mest med nyhetsjournalistikk og medier og sport. Helland er utdannet som musikklærer, men tok i 1988 hovedfag i massekommunikasjon og mediekunnskap ved Universitetet i Bergen. ...

                                               

Trond Bjørnenak

Trond Bjørnenak er en norsk siviløkonom, professor og forfatter av lærebøker. Han er ansatt ved Norges Handelshøyskole i Bergen og 20% ved UiA i Grimstad.

                                               

Tora Korsvold

Tora Korsvold er dr. art. og professor em. i førskolepedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH i Trondheim. Hun har særlig arbeidet med barn barndom- og barnehagens historie. Hun avla i 1997 doktorgraden i hist ...

                                               

Paul Knutsen

Paul Knutsen er professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet. Han er cand.philol. fra Universitetet i Oslo 1974, med fagkretsen filosofi, statsvitenskap og historie. Dr. philos. i 1993, på avhandlingen "Korporatisme og klassekamp" Acta H ...

                                               

Paul G. Roness

Paul Gerhard Roness var en norsk professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Tidlig i karrieren medvirket han i Maktutredningen. Han tok doktorgraden i 1993 og ble professor i 1998.

                                               

Ida Aalen

Ida Aalen er en norsk interaksjonsdesigner og medieviter utdannet ved NTNU. Hun skriver om digitale medier i Dagens Næringsliv. I 2012 ga hun ut En kort bok om sosiale medier på Fagbokforlaget. I 2015 ga Aalen ut en lengre bok om samme tema, Sosi ...

                                               

Marit Halvorsen

Marit Halvorsen er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hennes hovedområder er rettshistorie, helserett og kvinnerett. Hun ble utnevnt til professor i rettsvitenskap i 2006.

                                               

Eivind Kolflaath

Eivind Kolflaath er en norsk rettsfilosof og professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, tilknyttet både Det juridiske fakultet og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Han er utdannet cand.philol. i filosofi i 1994 og dr.art. i f ...