ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 388
                                               

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge er et norsk universitet som ble etablert 4. mai 2018. USN er en videreføring av Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud, som fusjonerte til én institusjon i perioden 2014–2016, opprinnelig m ...

                                               

Norge

Kongeriket Norge er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy. Geografisk sett er landet langt og smalt. På den langstrakte kysten mot Nord-Atlanteren befinner Norges vidkjente fjorder seg. Kongeriket Norg ...

                                               

Innvandrere i Norge

Innvandrerbefolkningen utgjorde per 1. januar 2021 18.5 % av totalbefolkningen i Norge. Man regner da inn både innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre. Befolkningsgruppa består av 997 942 personer, hvorav 800 094 er innvandrere og 197 ...

                                               

Sjømat Norge

Sjømat Norge er en medlemsstyrt, næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon som organiserer ca. 770 medlemsbedrifter med 16.000 ansatte innen norsk fiskeindustri, havbruksnæring, fiskefôrbransje, biomarin industri, rederier og leverandørbedrifter t ...

                                               

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen ble etablert 1. august 1994 og hadde omkring 7700 studenter og 750 ansatte. Den ble en del av Høgskulen på Vestlandet fra 1. januar 2017. Høgskolen tilbød fag- og profesjonsstudier innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonom ...

                                               

Bergen helse- og sosialhøgskole

Bergen helse- og sosialhøgskole var en høgskole for flere helsefaglige utdanninger, etablert i Bergen i 1991 som en mellomfase-fusjon mellom fem høgskoleutdanninger for jordmor, vernepleier, psykiatrisk sykepleier, sosionom og helsesøster. Skolen ...

                                               

Bergen Kristelig Folkeparti

Bergen Kristelig Folkeparti er Kristelig Folkepartis lokallag i Bergen. Det var nettopp i Bergen at partiet ble etablert i 1933. Bergen KrF ble stiftet som partilag 24. august 1934 og fungerte som eget fylkeslag frem til at Bergen ble en del av H ...

                                               

Bergens byråd

Bergens byråd er den utøvende myndigheten i Bergen kommune etter prinsippet om parlamentarisk styringsform. Medlemmene i byrådet kalles byråder og tilsvarer ministrene i en regjering. Man trenger ikke være medlem av bystyret for å bli byråd. Byrå ...

                                               

Bergens medisinske forskningsstiftelse

Bergens medisinske forskningsstiftelse ble opprettet 22. desember 2004 av Frank Mohn AS representert ved Trond Mohn, og hadde som formål å støtte forskning ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalfag og klinisk ...

                                               

Universitetsmuseet i Bergen

Universitetsmuseet i Bergen, opprinnelig Bergens museum, består av De kulturhistoriske samlingene, Seksjon for ytre kulturminnevern, De naturhistoriske samlingene med Muséhagen, og Arboretet og Botanisk hage på Milde. Museet var en viktig del av ...

                                               

Bergen og omland

Bergen og omland er en storbyregion i den nordvestlige del av Hordaland fylke som omfatter Bergen by og Strilelandet som omgir byen. Den består av 18 kommuner med et samlet areal på 4 468 km² og 414 863 innbyggere per 1. januar 2021. Det utgjør 8 ...

                                               

Haukeland universitetssykehus

Haukeland universitetssjukehus er et sykehus i bydelen Årstad i Bergen grunnlagt i 1912, og siden 2002 del av Helse Bergen.

                                               

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Universitetet i Bergen kjennetegnes av velprøvde og solide europeiske universitetstradisjoner og er blant de fremste forsknings- og utdanningsinstitusjone ...

                                               

Norsk nettverk for klima og helse

Norsk nettverk for klima og helse er en frivillig organisasjon som informerer om helsekonsekvensene som vil følge av klimaendringene og hvordan disse best kan forebygges og håndteres. I tillegg har nettverket også som mål å engasjere til miljømes ...

                                               

Bergen Mekaniske Verksted

Bergens Mekaniske Verksted var et skipsverft som ble etablert i Solheimsviken i Bergen i 1855. Verftene bygde dampskip i jern – som var nytenkende i en tid der trebåtene dominerte på "de syv hav". Ved overgangen til år 1900 var det over 1500 arbe ...

                                               

Ole Berg

Berg ble offiser i 1912 og tok i 1915 den militære høyskole. Han oppnådde i 1928 kapteins grad og var sjef for generalstabens etterretningskontor. I perioden 1934–1935 var han sjef for Krigsskolen.

                                               

Stavanger Sykepleierhøgskole

Stavanger Sykepleierhøgskole var en høgskole for sykepleierutdanning i Stavanger. Skolen er i dag en del av Universitetet i Stavanger. Høyskolen ble etablert i 1988 da Røde Kors Sykepleierskole etablert i 1920 og Stavanger Sanitetsforenings sykep ...

                                               

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger er Norges femte universitet, etablert 29. oktober 2004, da Høgskolen i Stavanger fikk universitetsstatus etter vedtak i statsråd. Universitetet har 12.000 studenter og 1500 ansatte, og er organisert i seks fakulteter: Fa ...

                                               

L. Rødne & Sønner

L. Rødne & Sønner, ofte kalt Rødne, er et av Norges største rederier innen hurtigbåttransport. Rederiet har hovedkontor på Kyrkjøy i Finnøy i Rogaland. Selskapet ble etablert i 1956 for å utføre lokal skoleskyss. Selskapet har med årene ekspander ...

                                               

Elisabeth Farbu

Elisabeth Farbu er en norsk professor i medisin. Hun ble i 2013 den første kvinnelige professoren ved Stavanger universitetssjukehus. Hun har særlig arbeidet med seinfølger av poliomyelitt. Arbeidet dreide seg om hva som skjer med de gjenværende ...

                                               

Sosialhøgskolen i Stavanger

Sosialhøgskolen i Stavanger var en høgskole for sosialfaglig utdanning i Stavanger. Skolen er i dag en del av Universitetet i Stavanger. Skolen ble etablert i 1966 under navnet Stavanger sosialskole. Skolen utdannet sosionomer og barnevernspedago ...

                                               

Akuttmottak

Et akuttmottak er en avdeling i et sykehus som tar seg av akutte skader og sykdommer. I akuttmottaket finnes leger fra flere fagområder samt sykepleiere. I akuttmottaket mottas dels pasienter som selv henvender seg for diverse skader og sykdommer ...

                                               

Stavanger fengsel

Stavanger fengsel er et fengsel som ligger i Stavanger i Rogaland og er underlagt Kriminalomsorgens region sørvest. Fengselet har fire avdelinger med ordinær kapasitet på 71 plasser. Fengselet har egne avdelinger for kvinner og for rusmestring. S ...

                                               

Bent Høie

Bent Høie er en norsk politiker. Han har siden 16. oktober 2013 vært helse- og omsorgsminister i Erna Solbergs regjering. Høie har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000, og han var partiets 2. nestleder fra 2010 til 2020. Han ledet ...

                                               

Kostreform for bedre helse

Foreningen Kostreform for bedre helse er en organisasjon med formål å endre de offentlige kostholdsrådene. Foreningen arbeider for å fremme et kosthold med stor andel ferske, naturlige råvarer med færrest mulig tilsetningsstoffer og også kosthold ...

                                               

Bergeland videregående skole

Bergeland videregående skole ligger på Bergeland i sentrum av Stavanger, i Vaisenhusgata 50. Skolen med 700 elever fordelt på 5 linjer eies og driftes av Rogaland Fylkeskommune, og rektor er Arild Enge Helgøy.

                                               

Aleksander Stokkebø

Aleksander Stokkebø er en norsk politiker for Høyre. Stokkebø er fast møtende stortingsrepresentant for Rogaland som vara for helse- og omsorgsminister Bent Høie, og medlem av Stortingets finanskomite. Der er han Høyres talsperson for saker som a ...

                                               

Kristin Aspelund

Kristin Aspelund er en norsk lege, kirurg og kvinnesaksforkjemper. Hun ble utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 1965 og ble spesialist i plastisk kirurgi i 1981, som en av bare to kvinnelige spesialister i dette faget i Norge. Hun var fylke ...

                                               

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er et av Norges fylker og valgkrets til stortingsvalg. Det regnes i noen sammenhenger til Midt-Norge og i andre sammenhenger til landsdelen Vestlandet. Møre og Romsdal grenser i øst til Trøndelag, i sørøst til Innlandet og i sørve ...

                                               

Arild Iversen

Arild Johannes Iversen er en norsk lokalpolitiker som representerer Kristelig Folkeparti. Han var ordfører i Volda fra 2011 til 2015 og har vært kommunestyremedlem siden 1999. I perioden 2007-2011 var han varaordfører. Arild Iversen var styremedl ...

                                               

Romsdal

For dalføret, se Romsdalen. Romsdal er et distrikt i den midtre delen Møre og Romsdal fylke, mellom Sunnmøre i sørvest og Nordmøre i nordøst. Romsdal er omfatter Romsdalsfjorden med forgreninger og tilliggende landområder samt øyene ved Romsdalsf ...

                                               

Yvonne Wold

Yvonne Wold fra Åndalsnes, er en norsk politiker tilknyttet Sosialistisk Venstreparti. Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019 ble Wold valgt til ordfører i Rauma kommune. Hun er dermed SV sin første ordfører i Møre og Romsdal, og den første kvi ...

                                               

Arnt Sommerlund

Arnt Sommerlund er daglig leder i Aukra Næringsforum. Han er fra 19. juni 2015 også innleid som daglig leder i GassROR IKS. Han var i perioden fra 1. oktober 2013 til 31.12 2014 prosjektleder for "Hvor har du det fra?" - Kampanjen for journalisti ...

                                               

Molde sjukehus

Molde sjukehus, tidligere Fylkessjukehuset i Molde, er et sykehus i Molde under helseforetaket Helse Møre og Romsdal. Sykehuset har to avdelinger, lokalisert på hvert sitt sted; det somatiske sykehuset på Lundavang, dog med en mindre psykiatrisk ...

                                               

Stortingsvalget 2013 i Møre og Romsdal

Stortingsvalget 2013 i Møre og Romsdal ble avholdt mandag 9. september 2013. Det skulle velges ni stortingsrepresentanter for Møre og Romsdal for perioden 2013 til 2017, herav åtte distriktsmandater og ett utjevningsmandat.

                                               

Romsdal videregående skole

Romsdal videregående skole er en videregående skole i Molde, og en av Møre og Romsdals største skoler med over 800 elever fordelt på ni utdanningsprogram.

                                               

Elisabeth Røbekk Nørve

Elisabeth Røbekk Nørve er en norsk politiker. Hun er datter av industriarbeiderne Johan E. Røbekk og Mary Paula Solevåg i Mauseidvåg. Hun er enke etter forretningsmannen Arild Lauritz Nørve, som døde i 2012. Deres døtre har siden overtatt familie ...

                                               

Harald T. Nesvik

Harald Tom Nesvik er en norsk politiker. Den 13. august 2018 ble han utnevnt til fiskeriminister i Erna Solbergs regjering. Den 30. august 2019 ble tittelen endret til fiskeri- og sjømatminister. Han var innvalgt på Stortinget fra Møre og Romsdal ...

                                               

Arne-Christian Mohn

Arne-Christian Mohn er en norsk lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Siden 2015 er han ordfører i Haugesund. Han var også Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2011. Han har vært medlem av Haugesund kommunestyre siden 2004. Mohn er ...

                                               

Laila Thorsen

Laila Thorsen er en norsk politiker fra Haugesund i Rogaland og representerer Arbeiderpartiet. Thorsen var leder i Haugesund Arbeiderparti og politisk nestleder i Rogaland Arbeiderparti. Hun var også medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Hun var ...

                                               

Harry Herstad

Harry Annanias Lundberg Herstad var en norsk lokalpolitiker som representerte Arbeiderpartiet. Han var ordfører i Stord kommune fra 2015 til sin død i 2017. I perioden 2011–2015 var han gruppeleder for Arbeiderpartiet. Herstad hadde en rekke lede ...

                                               

Sunnhordland

Sunnhordland er et distrikt i den sørvestlige delen av Vestland fylke, som i dag omfatter de syv kommunene Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. Sunnhordland har 59 167 innbyggere og et samlet areal på 2 860 km². Det utgjør 11. ...

                                               

Lisbeth Normann

Lisbeth Normann er en norsk sykepleier, fagforeningsleder og politiker. Hun har vært statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie. Normann fullførte sykepleierutdanning ved Aker sykepleierhøgskole i 1985, og tok videreutdanning i operasj ...

                                               

Hege Haukeland Liadal

Hege Haukeland Liadal er en norsk politiker fra Haugesund som representerer Arbeiderpartiet i Stortingets energi- og miljøkomité. Liadal ble innvalgt på Stortinget fra Rogaland i 2013. Hun har engasjert seg kulturpolitisk i hjemfylket og blant an ...

                                               

Hardanger

Hardanger er landskapet langs og omkring Hardangerfjorden i Vestland. Området starter i Kvam og Jondal i vest og følger fjorden helt inn til tettstedet Eidfjord i øst og sørover langs Sørfjorden til Odda, samt omliggende fjellområder som blant an ...

                                               

Erik Kreyberg Normann

Erik Kreyberg Normann er en norsk barnelege, helseleder, lokalpolitiker og organisasjonsmann. Han har blant annet vært administrerende direktør for Barne- og familieetaten, Ullevål universitetssykehus, Sykehuset Buskerud og Akershus universitetss ...

                                               

Liste over flyplasser i Norge

Liste over norske flyplasser, helikopterplasser og flystasjoner gruppert etter fylke/område og deretter sortert etter navn. For en liste kun sortert etter navn, se kategorien flyplasser i Norge.

                                               

Hordaland

Hordaland er en valgkrets til stortingsvalg og var et fylke på Vestlandet i Norge, som grenset til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest. Hordaland ble 1. januar 2020 slått sammen med Sogn og Fjor ...

                                               

Liste over elver i Sogn og Fjordane

Nordfjorden og Sognefjorden, som begge strekker seg fra Norskehavet i vest og nesten til fylkesgrensa i øst, gjør at det aldri er langt fra fjell til fjord i Sogn og Fjordane. Dette, sammen med de høye fjellene, bestemmer mye av vassdragsnaturen ...

                                               

Ulla (elv)

Ulla er ei elv i Rogaland som drenerer fjellplatået mellom Suldal og Jøsenfjorden. Utspringet er i Gautevatnet, 960 moh, og elva renner ut i Jøsenfjorden ved bygda Jøsenfjorden. Vannføringen er etter januar 1982 regulert, som en del av Ulla-Førre ...