ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 39
                                               

Plebeierforsamlingen

Plebeierforsamlingen utgjorde Romas arbeiderklasse og fungerte på samme måte som comitia tributa, men med det unntak av at de øvre klassene, patrisierne, ikke kunne delta. Til å begynne med kunne forsamlingen bare vedta lover som gjaldt plebeiern ...

                                               

Den assyriske demokratiske organisasjon

Den assyriske demokratiske organisasjon, også kjent som Mtakasto eller forkortet ADO, er en pro-demokratisk organisasjon som ble grunnlagt i Syria i 1957. Organisasjonen er den største assyriske politiske organisasjonen i Syria og Europa, og er b ...

                                               

Den indre makedonske revolusjonære organisasjon

Den indre makedonske revolusjonære organisasjon var en revolusjonær organisasjon i Makedonia og Trakia regionene i Det osmanske riket, samt i Bulgaria. Organisasjonen ble opprettet i 1893 i Thessaloniki. Etter 1913 ble det også aktive i Hellas og ...

                                               

Hyperion (organisasjon)

Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser er en organisasjon som har til formål å fremme de fantastiske fritidsinteressene. Disse omfatter blant annet video-, brett-, kort- og rollespill, laiv, fabelprosa og datakultur. Organisas ...

                                               

KS

KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge. KS organiserer alle landets kommuner og fylkeskommuner. Leder av Landsstyret og Hovedstyret er fra 12. februar 2020 Bjørn Arild Gram. Nestledere er Gunn Marit Helgesen og Sven ...

                                               

Verv

Et verv er en oppgave, stilling eller virksomhet som man velges eller utpekes til. Tillitsverv er verv man får som følge av tillit, og kan være et verv på en arbeidsplass, i en organisasjon eller et politisk verv. Politiske verv kan være verv inn ...

                                               

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en politisk og økonomisk uavhengig organisasjon for bønder og småbrukere, som har som mål å fremme folket i landbruket sine faglige, kulturelle, sosiale og økonomiske interesser. Organisasjonen ble etablert i 1913. ...

                                               

Atlanterhavsbroen

Atlanterhavsbroen er en privat, partiuavhengig og almennyttig organisasjon grunnlagt i 1952 i Berlin. Organisasjonen har som formål å forbedre mellom en av seiersmaktene fra den andre verdenskrigen, USA og Forbundsrepublikken Tyskland på økonomis ...

                                               

.dz

.dz er Algeries nasjonale toppnivådomene for Internett. Domenet administreres av NIC.DZ, en undergruppe av CERIST. .dz er avledet fra Dzayer, som er det lokale navnet på Algerie.

                                               

Mafia

Mafia er et begrep brukt om kriminelle organisasjoner eller syndikater med semi-formell hierarkisk struktur og klare indre normer, som tar i bruk vold for å opprettholde kontroll over et bestemt territorium og drive illegale virksomheter. Begrepe ...

                                               

Det demokratiske partis nasjonale komité

Det demokratiske partis nasjonale komité er en amerikansk politisk organisasjon som leder det daglige arbeidet i Det demokratiske parti. DNC arbeider i all hovedsak med valgkamp og finansiering for Det demokratiske partis kandidater. Det demokrat ...

                                               

All Nepal Communist Revolutionary Coordination Committee (Marxist-Leninist)

All Nepal Communist Revolutionary Coordination Committee – ANCRCC –), var en partibyggende organisasjon i Nepal fra 1975 til 1978. Historisk var den et skritt på veien i oppbygginga av det som skulle bli Nepals store, legale og moderate kommunist ...

                                               

Formann

En formann er en leder av en organisasjon, for eksempel et arbeidslag se arbeidsformann et politisk parti se partiformann et styre se styreformann en domstol en forening

                                               

Louis A. Johnson

Louis Arthur Johnson var en amerikansk advokat og demokratisk politiker kjent som USAs andre forsvarsminister under president Harry S. Truman. Han var også en av grunnleggerne bak organisasjonen American Legion.

                                               

Liinakhamari

Liinakhamari er et tettsted på vestsiden av Petsjengafjorden på Kolahalvøya i det nordlige Russland. Fra 1920 til 1944 tilhørte området Finland, og Liinahamari, som stedet het på finsk var da Finlands eneste isfrie havn. 17. august 1940 ble kronp ...

                                               

Florence Jaffray Harriman

Florence Jaffray Harriman var en amerikansk diplomat, den andre kvinnen som i USAs historie nådde rang av minister og sjef for en legasjon. Hun var USAs minister i Norge fra 1937 til 1940. Harriman var enke etter bankmannen J. Borden Harriman. Fr ...

                                               

Sersjant Stubby

"Sersjant Stubby" var en pitbull-lignende hund som ble første verdenskrigs mest dekorerte hund, herunder også den eneste hunden som gjennom sin krigsinnsats ble forfremmet til sersjant. Stubby kan ha vært en blandingshund, kanskje mellom boston t ...

                                               

Haines

Haines er administrasjonssenteret i Haines Borough i den amerikanske delstaten Alaska. Byen ligger i den sørøstlige delen av Alaska, nær Glacier Bay nasjonalpark. Per 2010 bodde det 2508 innbyggere i byen. Området er et populært område for fiskin ...

                                               

Ishavsveien

Ishavsveien var en 531 kilometer lang landevei i Lappland, Finland. Den knyttet byen Rovaniemi til havna i Liinahamari ved Petsjengafjorden i Barentshavet. Den ble åpnet i 1931 som den første bilveien i verden til nå Nordishavet. Ishavsveien og h ...

                                               

Keystone Aircraft

Keystone Aircraft Corporation var et av de tidlige pionerer i å bygge fly. Fabrikken holdt til i Bristol, Pennsylvania. Det ble stiftet under navnet Ogdensburg Aeroway Corp i 1920 av Thomas Huff og Elliot Daland, men byttet etter kort tid navn ti ...

                                               

Victor Borge

For den norske bassisten, se Victor Borge bassist Victor Borge var en dansk-amerikansk pianist, komiker og underholdningsartist. Han ble berømt for sine humoristiske, musikalske én-mannsshow.

                                               

Gerald Ketchum

Gerald Lyle Ketchum var en amerikansk offiser i den amerikanske marinen. Han tjenestegjorde i andre verdenskrig og Koreakrigen, og fikk Silver Star og deltok også i fire ekspedisjoner til Antarktis.

                                               

Birmingham Iron

Birmingham Iron var et profesjonelt amerikansk fotballag basert i Birmingham, Alabama, og var ett av de åtte lagene i den første sesongen av Alliance of American Football som begynte i februar 2019 og sluttet i april samme år. Laget spilte i Legi ...

                                               

William Simpson

William Hood Simpson var en amerikansk general som blant annet ledet den amerikanske niende armé i Nord-Europa under andre verdenskrig. Han ble pensjonert i november 1946 og i 1954 ble han forfremmet til general i den pensjonerte listen ved den s ...

                                               

Gallia Aquitania

Gallia Aquitania var en provins i Romerriket som lå i den sørvestlige delen av dagens Frankrike. Den grenset til provinsene Gallia Lugdunensis, Gallia Narborensis og Hispania Tarraconensis. Gallia Aquitania ble en keiserlig provins under Augustus ...

                                               

Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen er en norsk politisk aktivist og organisasjonskvinne. Hun er tidligere leder for Attac Norge. Fra 2017 er hun partisekretær i Rødt. Hansen kommer fra Alta, men er bosatt i Oslo. Hun har blant annet deltatt i solidaritetsa ...

                                               

Marianne Marthinsen

Marianne Marthinsen er en norsk politiker. Hun ble innvalgt på Stortinget fra Oslo i 2005 og gjenvalgt i 2009, 2013 og 2017. Hun er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Fra 2014 til 2017 var hun Arbeiderpartiets finanspolitiske tals ...

                                               

Café Mono

Café Mono var et utested og konsertlokale i Pløens gate, rett ved Youngstorget, i Oslo. Stedet ble etablert i 2001 og ble drevet av Happening AS. Det begynte som et rockested, men utviklet seg til å huse et bredt spekter av konserter, samt andre ...

                                               

James Tobin

James Tobin var en amerikansk økonom. I 1981 ble han tildelt Sveriges Riksbanks økonomipris til minne om Alfred Nobel. Han ble uteksaminert fra Harvard University, og arbeidet som økonomisk rådgiver for John F. Kennedys regjering. Han underviste ...

                                               

Ligue communiste révolutionnaire

Ligue communiste révolutionnaire var et fransk trotskistisk politisk parti grunnlagt i 1974. Partiet, som var den franske avdelingen av den fjerde internasjonale, utga den ukentlige avisa Rouge og tidsskriftet Critique communiste. Partiet ble for ...

                                               

Tobinskatt

Tobinskatt er den alminnelige betegnelsen på en skattelegging av internasjonal valutahandel som den amerikanske mottaker av Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel James Tobin foreslo å innføre i 1972, men som hitt ...

                                               

Forum for utvikling og miljø

Forum for utvikling og miljø ForUM ble opprettet i 1993 av organisasjoner som var aktive i Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling. Felleskampanjens mål var å skape folkelig oppmerksomhet rundt Brundtlandkommisjonens rapport Our Common Futu ...

                                               

Skatt på finanstransaksjoner

Skatt på finanstransaksjoner er en avgift på handel med verdipapirer og/eller valuta. På engelsk kalles skatten ofte Financial transaction tax eller "Robin Hood-skatt". Skatten innebærer en avgift på for eksempel 0.05 % på handel med verdipapirer ...

                                               

Ignacio Ramonet

Ignacio Ramonet er en spansk journalist og skribent. Han var sjefredaktør i Le Monde diplomatique fra 1991 inntil mars 2008. En lederartikkel av Ramonet i desember 1997 i dette magasinet resulterte i oppstarten av Attac. I tillegg er Ramonet en a ...

                                               

Reiulf Steen

Reiulf Hjalmar Steen var en norsk politiker, og ambassadør. Han var nestformann ti år og formann i Det norske Arbeiderparti i seks år og medlem av partiets sentralstyre i tre perioder på til sammen 25 år fra 1961 til 1990. Han er den eneste avgåt ...

                                               

Symfoni nr. 1 (Mahler)

Symfoni nr 1 i D-dur, komponert av Gustav Mahler mellom 1884 og 1888. Verket var i utgangspunktet et symfonisk dikt med tilnavnet Titan etter en roman av Jean Paul.

                                               

Jugoslavia under andre verdenskrig

Klokken 05:15, 6. april 1941 angrep tyske, italienske, ungarske og bulgarske styrker Jugoslavia. Andre verdenskrig ble veldig avgjørende for Jugoslavia som land. Under krigen flyktet kongefamilien og mistet makten til kommunistene etter krigen. I ...

                                               

Gerald Holtom

Gerald Holtom var en britisk designer og kunstner. Holtom var utdannet ved Royal College of Art og var militærnekter under den andre verdenskrig. I 1958, i forkant av Aldermaston-marsjen, lagde Holtom logoen til det britiske Campaign for Nuclear ...

                                               

Den demokratiske republikken Kongo

Den demokratiske republikk Kongo, offisielt norsk kortnavn Kongo, også kalt DR Kongo eller Kongo-Kinshasa, er en republikk i Sentral-Afrika og grenser til Den sentralafrikanske republikk i nord, Sør-Sudan i nordøst, Uganda, Rwanda, Burundi og Tan ...

                                               

Pan-Europa-bevegelsen

Pan-Europa-bevegelsen er den antatt eldste bevegelse som fremmer en fredelig integrasjon av Europa. Siden opprettelsen i 1923 har denne organisasjonen fremmet et politisk og økonomisk forent, demokratisk og fredelig Europa, basert på et kristent- ...

                                               

International Union of Tenants

International Union of Tenants er det internasjonale leieboerforbundet. IUT ble stiftet i Zürich i Sveits i 1926. Det første IUT-sekretariatet ble opprettet i 1927 i Wien hos leieboerforbundet i Østerrike, Mietervereinigung Österreichs. IUT har o ...

                                               

Herceg-Bosnia

Herceg-Bosnia Den kroatiske republikken Herceg-Bosnia var en ikke anerkjent enhet i Bosnia-Hercegovina som eksisterte mellom 1991 og 1994 som et resultat av et forsøk fra kroatene på å løsrive seg fra Bosnia under krigen. Hovedstaden var Vest-Mos ...

                                               

Eirik Moen

Eirik Ola Hektoen Moen er en norsk organisasjonsmann og politiker. Han fullførte gymnaset i Arendal i 1971 og begynte som journalist i Høyres Pressebyrå i 1973. Han var medlem av Unge Høyres sentralstyre 1973–1977 og redaktør i Unge Høyres medlem ...

                                               

Somaliland

Somaliland er en de facto uavhengig republikk internasjonalt anerkjent som en del av Somalia. Republikken erklærte sin selvstendighet 18. mai 1991, etter Siad Barres fall, og regner seg som en fortsettelse av Britisk Somaliland, som i 1960 ble sl ...

                                               

2011 i Sør-Korea

6. desember – Det forente framskrittspartiet etableres ved en fusjon mellom Demokratisk arbeiderparti, Peoples Participatory Party og deler av Det nye framskrittspartiet. 7. desember – Citizen Integration Party etableres. 16. desember – Det demok ...

                                               

Det europeiske institutt for kjønnslikestilling

Det europeiske institutt for kjønnslikestilling er et av EUs desentraliserte byråer, med hovedkontor i Litauens hovedstad Vilnius. EIGE leverer dokumentasjon til EU til støtte for likestilling mellom menn og kvinner. Byrået ble opprettet i 2010 m ...

                                               

Ekvatorial-Guinea

Republikken Ekvatorial-Guinea er et sentralafrikansk land med grense mot Kamerun i nord, Gabon i øst og sør og Guineabukta i vest. Landet ligger delvis på fastlandet i Vest-Afrika og delvis på fem bebodde øyer. Hovedstaden Malabo ligger på øya Bi ...

                                               

Norman Angell

Ralph Norman Angell-Lane var en britisk forfatter, forlegger, journalist og politiker, medlem av det britiske parlamentet for Labour Party. Han var deltager i et antall fredsforeninger og utenrikspolitiske klubber som Chatham House, en av de frem ...

                                               

Mauritania

Mauritania, offisielt Den islamske republikk Mauritania, ligger i Vest-Afrika og grenser til Vest-Sahara, Algerie, Mali og Senegal, og har kyst mot Atlanterhavet i vest. Hovedstaden og største by er Nouakchott, beliggende ved kysten. Navnet komme ...

                                               

Zambia

Zambia er en republikk i Afrika, som grenser mot Angola, Botswana, Den demokratiske republikken Kongo, Malawi, Mosambik, Namibia, Tanzania og Zimbabwe. Landet har ikke egen kyststripe. I kolonitiden frem til 1962 var territoriet underlagt England ...