ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 390
                                               

Thor A. Nagell

Nagell er utdannet fra universitetene i Trondheim, Bergen og Oslo med fagene psykologi, historie, sammenlignende politikk og statsvitenskap. Han har også tatt pedagogisk seminar. Han har jobbet som lærer, bokhandler og som political/labor analyst ...

                                               

Frank Aarebrot

Frank Henrik Aarebrot var en norsk statsviter. Han var professor i sammenlignende politikk ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og adjungert professor i demokratiutvikling ved Örebro universitet i Sverige. Han fore ...

                                               

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Lars-Henrik Paarup Michelsen er en norsk politiker. Han er daglig leder for Norsk klimastiftelse og ledet Unge Venstre fra 2003 til 2007. Michelsen er fra Austevoll kommune i Hordaland. Han har studert sammenlignende politikk ved Universitetet i ...

                                               

Jan Erlend Leine

Jan Erlend Leine er en norsk journalist. Han er særlig kjent som programleder og reporter i NRK P2. Jan Erlend Leine har cand.mag med fagene historie, sammenlignende politikk og religion. Han begynte radiokarrieren i Radio Øst, en allmenn lokalra ...

                                               

Sondre Hansmark

Sondre Hansmark Persen er en norsk politiker for Venstre, fra Askøy utenfor Bergen. Siden 29. oktober 2017 har han vært leder av Unge Venstre. Hansmark har tidligere vært leder av Bergen Unge Venstre, og sentralstyremedlem i ungdomspartiet. Hansm ...

                                               

Villa Kulild

Villa Kulild er en norsk siviløkonom. Fra 2015 er hun departementsråd i Samerdselsdepartementet. Kulild arbeidet i rundt 20 år i Olje- og energidepartementet, til slutt som ekspedisjonssjef og konstituert departementsråd, men sa opp etter en repo ...

                                               

Helge O. Larsen

Helge O. Larsen var en norsk statsviter, kommuneforsker, professor og tidligere rektor ved Høgskolen i Nesna. Larsen var en av de første studentene ved Universitetet i Tromsø fra 1972, der han ble cand.polit. i 1979. Han var deretter ansatt ved U ...

                                               

Rune Sørensen

Rune Jørgen Sørensen er en norsk statsviter. Han har vært professor ved Handelshøyskolen BI fra 1989. Sørensen er utdannet cand.polit. 1982 og dr. philos 1986 i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han var prorektor ved BI i perioden 1993-97, ...

                                               

Dag Ole Teigen

Dag Ole Teigen er en norsk politiker. Han vokste opp på Fiskå i Vanylven i Møre og Romsdal, men er nå bosatt i Risør. Han var vararepresentant til Stortinget for Hordaland 2005–2009, og møtte fast mens Anne-Grete Strøm-Erichsen var statsråd i For ...

                                               

Johann Wolfgang Goethe-Universität

Johann Wolfgang Goethe-Universität i Frankfurt am Main ble etablert i 1912 og åpnet 1914 av Frankfurts velstående og aktive liberale borgerskap. Universitetet er det eneste borgeruniversitet grunnlagt i Tyskland. Det fikk sitt navn i 1932 etter d ...

                                               

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet hadde ansvaret for modernisering av offentlig sektor, et samlet ansvar for konkurransepolitikken, koordinering av IT-politikken, lederutvikling, organisasjonsutvikling og omstilling i forvaltningen, servic ...

                                               

Ravnanger ungdomsskole

Ravnanger ungdomsskole er en offentlig ungdomsskole på Askøy i Vestland. Den ble tatt i bruk høsten 1985, og i 1987 ble gymsalen med garderober og Ravnanger grendahus tatt i bruk. Noen få år senere var også fotballbanen og tilhørende friidrettsan ...

                                               

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet er et norsk politisk parti som beskriver seg som "et liberalistisk folkeparti som bygger på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier". Partiet ble grunnla ...

                                               

Åse Gornitzka

Åse Gornitzka er en norsk statsviter og professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun ble 1. august 2017 utnevnt til viserektor for forskning og internasjonalisering ved universitetet og ble i 2021 valgt til universitet ...

                                               

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet var et norsk departement. Det ble opprettet som Moderniseringsdepartementet 1. oktober 2004 med oppgaver fra det tidligere Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Senere ble navnet endret til F ...

                                               

NOU 1988:21, Steigum-utvalget

NOU 1988: 21 "Norsk økonomi i forandring. Perspektiver for nasjonalformue og økonomisk politikk i 1990-årene" er en norsk offentlig utredning fra et utvalg som la frem sin innstilling i 1988. Utvalget ble ledet av Erling Steigum som dengang var p ...

                                               

Kirsebærplukking

Cherry picking, på norsk oversatt med kirsebærplukking eller håndplukking, er et engelsk uttrykk som brukes i overført betydning om det å plukke ut enkelte fakta som støtter ens egne meninger, eller som undergraver andres, samtidig som en overser ...

                                               

Leif Johansen

For musikeren med samme navn, se: Leif Johansen musiker Leif Johansen var en norsk samfunnsøkonom, født på Eidsvoll. Han utmerket seg svært tidlig i faget ved Universitetet i Oslo, og allerede under besvarelse av grunnfagseksamen lanserte han sin ...

                                               

Kina (kulturområde)

Kina er en kulturgeografisk region i Øst-Asia. Området har siden 1949 de facto vært delt i to, med regjeringer som begge i prinsippet gjør krav på å være hele landets rettmessige styre: Folkerepublikken Kina som omfatter alle fastlandsprovinsene, ...

                                               

Republikken Kinas historie

Republikken Kinas historie begynner med grunnleggelsen av Republikken Kina 1. januar 1912 etter Qing-dynastiets fall i 1911. Qing-dynastiet hadde avstått øya Taiwan til Japan i april 1895, ved slutten av den første kinesisk-japanske krigen. De ne ...

                                               

Republikken Kina (Taiwan)

Taiwan, offisielt Republikken Kina, er en stat i Øst-Asia. Staten kontrollerer øya Taiwan, i tillegg til Penghu, Kinmen, Matsu og andre små øyer. Republikken grenser til Kina i vest, Japan i øst og nordøst samt Filippinene i sør. Hovedstaden Taip ...

                                               

Sentralkomitéen for Kinas kommunistparti

Sentralkomitéen for Kinas kommunistparti, før 1927 kalt Den sentrale eksekutivkomité, er det høyeste organ innen Kinas kommunistparti i periodene mellom partikongressene. Sentralkomiteen har rundt 300 medlemmer, og nominelt er det den som utnevne ...

                                               

Folkerepublikken Kinas historie

Folkerepublikken Kina ble oppretta 1. oktober 1949, da Kuomintang hadde blitt drevet ut av Fastlands-Kina og Mao Zedong proklamerte Folkerepublikken Kina. Nasjonen er etterfølger til Republikken Kina. Dette navnet assosieres idag med Taiwan, som ...

                                               

Nixons besøk i Kina i 1972

Nixons besøk i Kina i 1972 var et uventet besøk som USAs daværende president Richard Nixon avla i Kina. Det la til rette for en normalisering av forholdet mellom de to landene. Det var første gang en amerikansk president hadde besøkt Folkerepubli ...

                                               

Shanghaikommunikéet

Shanghaikommunikéet var et viktig diplomatisk dokument undertegnet av USA og Folkerepublikken Kina den 27. februar 1972 under president Richard Nixons besøk til Kina. Dokumentet framholdt at det var i alle nasjoners interesse at USA og Kina arbei ...

                                               

Folkerepublikken Kinas spesielle økonomiske soner

Folkerepublikken Kinas spesielle økonomiske soner er spesielle økonomiske soner i Fastlands-Kina. Regjeringen av Folkerepublikken Kina innrømmer disse sonene en egen økonomisk politikk og større fleksibilitet styringsmessig. Dermed kan sonene ben ...

                                               

Republikken Kina (1912–1949)

Republikken Kina var statsdannelsen som oppstod i Kina etter Xinhairevolusjonen i 1912, da Qing-dynastiet ble styret fra makten. De styret opprinnelig over Fastlands-Kina, før det nasjonalistiske Kuomintang-partiets nederlag i den kinesiske borge ...

                                               

Ming-dynastiet

Ming-dynastiet var det regjerende dynasti i Kina fra 1368 til 1644. Det var det siste etnisk han-kinesiske dynastiet i landet. Det overtok etter det mongolske Yuan-dynastiet, og ble avløst av mandsjuiske Qing-dynastiet. Ming-dynastiet ble også ka ...

                                               

Enhundspolitikken

Enhundspolitikken er opprinnelig en forordning fra 2006 som forbyr husstander i Beijing i Kina å eie mer enn én hund. Den forbyr også hold av det som ble definert som særlig store hunder eller skarptrente hunder. Det er også forbudt å lufte hunde ...

                                               

Goryeo–Khitan-krigene

Goryeo-Khitan-krigene var en serie invasjonsforsøk av det koreanske kongedømmet Goryeo som ble gjennomført av det khitanske Liao-dynastiet nær dagens grense mellom Kina og Nord-Korea. Invasjonsforsøkene feilet.

                                               

Foreign Affairs

Foreign Affairs er et amerikansk tidsskrift om internasjonal politikk som gis ut av Council on Foreign Relations, som er en privat tankesmie i New York. Tidsskriftet ble grunnlagt i 1922. Tidsskriftets innflytelse økte rett etter andre verdenskri ...

                                               

Årets tidsskrift

Årets tidsskrift er en årlig norsk pris som uttdeles av Norsk Tidsskriftforening. Kriteriene for tildeling er at juryen anser tidsskriftet for å Godt språk og litterære kvaliteter Design og visuell utforming Evne til å dyrke frem tydelige stemmer ...

                                               

International Area Studies Review

International Area Studies Review er et engelskspråklig fagfellevurdert akademisk tidsskrift utgitt på SAGE Publications på vegne av Center for International Area Studies og Institutt for fredsforskning i Oslo. Ansvarlig redaktør er Scott Gates. ...

                                               

L’Obs

L’Obs, tidligere Le Nouvel Observateur, er et fransk tidsskrift som utgis ukentlig. Tidsskriftet utgis i Paris i et opplag på noe over 500 000 eksemplarer. Siden 1964 har tidsskriftet dekket nyheter innen politikk, næringsliv og økonomi. Det gir ...

                                               

Arne Ording

Arne Ording var en norsk historiker og politiker. Han var professor ved Universitetet i Oslo 1947–59, var med i redaksjonen for tidsskriftet Mot Dag på 1920-tallet, og var fra 1936 tilknyttet Arbeiderpartiet, bl.a. som rådgiver for utenriksminist ...

                                               

Interstate Journal of International Affairs

Interstate Journal of International Affairs er et britisk vitenskapelig tidsskrift innen feltet internasjonal politikk. Grunnlagt i 1965, er Interstate Storbitannias eldste tidsskrift utgitt av studenter innen dette feltet. Tidsskriftet utgis to ...

                                               

Liste over norske tidsskrifter

Tidsskrift som for tiden kommer ut i Norge. Grunnkjernen i listen var medlemmene av Den Norske Fagpresses Forening. Andre tidsskrift er senere lagt til. Listen omfatter både fagblader og vitenskapelige tidsskrifter.

                                               

Liste over norske vitenskapelige tidsskrift

Liste over norske vitenskapelige tidsskrift inneholder alle tidsskrift utgitt i Norge som av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste er rangert på nivå 1 eller nivå 2 i Norsk vitenskapsindeks. Listen revideres årlig som en del av å gi publikasjo ...

                                               

Idunn.no

Idunn.no er en plattform for vitenskapelig publisering av bøker, antologier og fagtidsskrifter som tilbyr elektroniske utgaver i fulltekst, samt avansertsøk på tvers av disse. 52 bøker og 33 av tidsskriftene er Open Access, og altså åpent tilgjen ...

                                               

Knut Nustad

Knut Gunnar Nustad er en norsk akademiker som jobber ved Norsk utenrikspolitisk institutt, og er lektor ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han har også vært redaktør av NUPIs tidsskrift Internasjonal politikk. Han er cand ...

                                               

Henrik Thune

Henrik Thune er direktør ved NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning. Thune ble cand.polit i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1997, avla mastergrad i international relations fra London School of Economics and Political Science i 1 ...

                                               

Det Norske Nobelinstitutt

Det Norske Nobelinstitutt er en institusjon som ble opprettet 1. februar 1904 for å støtte Den Norske Nobelkomite i arbeidet med å bestemme hvem som skal tildeles Nobels fredspris. Instituttet består av en forskningsavdeling og et bibliotek med 1 ...

                                               

Gertrud Günther

Gertrud Günther var en norsk lege og kvinnesaksforkjemper. Hun var engasjert i Norsk Kvinnesaksforening og er særlig kjent som stifter av det som nå er Sex og politikk.

                                               

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom ble startet den 21. januar 2015, som ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk. I likhet med deres moderorganisasjon arbeider de for å bedre tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Deres fok ...

                                               

Daily Mirror

Daily Mirror, ofte simpelthen kalt "The Mirror", er en av Storbritannias større aviser. Den ble grunnlagt 2. november 1903 av Alfred Harmsworth – som på den tiden var eier av Daily Mail – som "the first newspaper for gentlewomen". Avisen hadde kv ...

                                               

Wencke Mühleisen

Wencke Lagertha Fugelli Mühleisen er en norsk-østerriksk skribent, kjønns- og medieforsker og tidligere performancekunstner, som arbeider som frilansforsker og skjønnlitterær forfatter. Hun er utdannet medieviter og jobber hovedsakelig med queert ...

                                               

Brujeria

Brujeria er et meksikansk/amerikansk metal-band. Bandet ble dannet i Tijuana, Mexico i 1989, men holder nå til i Los Angeles i California. Navnet kommer fra et spansk ord som betyr "heksekunst". Gruppens sataniske, narkotiske og maskerte holdning ...

                                               

Bondefangeri

Bondefangeri er en norsk betegnelse på en viss type kriminalitet, der folk ranes eller svindles etter å være blitt avledet med alkohol og sex. Navnet skyldes at det typiske offer var bonden som kom til byen for å handle. Med lommene fulle av kont ...

                                               

VGTV

VGTV er en norsk reklamefinansiert nett-TV-kanal som ble etablert på VG Nett i desember 2007. Kanalen er eid av Schibsted. Administrerende direktør er Thomas Manus Hønningstad og redaktør for VGTV er Rolf Sønstelie. I 2014 ble VGTV skilt ut som e ...

                                               

Einar Gelius

Einar Gelius er en norsk luthersk prest, sakprosaforfatter og samfunnsdebattant som er best kjent fra sin tid som sokneprest i Vålerenga prestegjeld i Oslo. Han ble senere ansatt som prest i Hamar bispedømme.