ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 393
                                               

Humanistskolen

Humanistskolen er en frittstående ungdomsskole i Oslo, tuftet på et sekulært, humanistisk livssyn og med kritisk tenkning som grunnleggende ferdighet i alle fag. Skolen startet opp høsten 2015, og holder til i undervisningslokaler på Ullevaal Sta ...

                                               

Hva er-bøkene

Hva er-bøkene er en sakprosabokserie med korte introduksjonsbøker utgitt av Universitetsforlaget siden 2003. Bokserien er inspirert av den engelskspråklige serien Very Short Introductions fra Oxford University Press.

                                               

Islam i Norge

Islam er Norges nest største religion. I 2017 var det trolig om lag 200 000 muslimer i Norge, hvorav 148 000 var medlemmer av organiserte trossamfunn. De fleste muslimer i Norge har innvandrerbakgrunn ved at de selv eller begge foreldrene er født ...

                                               

Samuel Rheen

Samuel Rheen var en svensk prest. Han er kjent for verket En kortt Relation om Lapparnes Lefwarne och Sedher, wijdskiepellsser, sampt i många Stycken Grofwe wildfarellsser, fra 1671, som er en av de eldste førstehåndsbeskrivelsene av samisk relig ...

                                               

Samer

For det arabiske navnet Samer, se Samir. Samer er en folkegruppe tradisjonelt bosatt fra Hedmark i sør til Kola-halvøya i øst, med et kjerneområde i de indre delene av Nordkalotten og fjordstrøkene i Nord-Norge. Tradisjonelle samiske leveveier in ...

                                               

Thomas von Westen

Etter fullført utdanning startet han sitt prestevirke på Helgeland. Der var han i fire år huslærer hos sorenskriver Jacob Dass. Deretter drog han tilbake til København for å studere orientalske språk, trolig med sikte på en universitetskarriere. ...

                                               

Tråante 2017

Tråante 2017 var en feiring av 100-årsjubileet for samefolkets første landsmøte i Trondheim som åpnet 6. februar 1917, dagen som senere har blitt Samenes nasjonaldag. Byen Trondheim heter "Tråante" på sørsamisk. Feiringen startet med ei jubileums ...

                                               

Komsa

Komsa, på samisk Gurravárri, er et fjell i Alta kommune i Finnmark fylke. Fjellet har gitt navn til den såkalte Komsakulturen, fordi det i 1925 ble gjort arkeologiske funn fra eldre steinalder nær fjellet. Fjellet ligger nær byen Alta, og fjellet ...

                                               

Knud Leem

Leem tok examen artium i Norge som privatist og ble student i København i 1713, hvor han tok sin cand. teol. grad i 1715. Etter oppfordring fra "samenes apostel" Thomas von Westen ble han i 1725 kalt til arbeid som misjonsprest i Porsanger og Lak ...

                                               

Torgerd Hølgebrud

Torgerd Hølgebrud eller Torgerd Holgebrud er en mytologisk kvinnefigur i norrøn mytologi. Torgerd er framstilt som en guddom, en skytsånd eller en valkyrie, men også i andre skikkelser. Hun forekommer i kilder som spesielt er knyttet til Håløygæt ...

                                               

Maja Dunfjeld

Maja Hilma Dunfjeld er en sørsamisk forsker og veileder innen duedtie – tradisjonell samisk brukskunst, bosatt i Harran. Hun er utdannet formingslærer fra Statens lærerhøgskole i forming, Oslo 1989 og har en doktorgrad i kunsthistorie fra Univers ...

                                               

Lars Dunfjeld

Lars Sigvart Martinus Dunfjeld var en sørsamisk utøver av duedtie – tradisjonell samisk brukskunst, særlig kniver. Han mottok Nordland fylkes kulturpris i 1979. Han vokste opp i en reindriftsfamilie, i en kultur som formidlet kunnskap om både sam ...

                                               

Folkehøgskolen Nord-Norge

Folkehøgskolen Nord-Norge, er en folkehøgskole som ligger på Evenskjer i Sør-Troms. Skolen ble etablert i 1974 med navnet Soltun Folkehøgskole etter initiativ av Ivar B. Larsen, Tromsø og Tore Meistad, som også var skolens første rektor. Ivar B. ...

                                               

Læstadianerne

Læstadianisme er en luthersk kirkelig vekkelsesbevegelse som ble startet av den svenske presten Lars Levi Læstadius i svensk Lappland. I 1840-årene bredte vekkelsen seg til Finland og Nord-Norge, og har siden bredt seg til flere land, blant andre ...

                                               

Georges Dumézil

Georges Dumézil var en fransk komparativ filolog som er best kjent for sin analyse av "herre og makt" i den urindoeuropeiske religion og samfunn. Han er betraktet som en av de viktigste bidragsytere i forskningen på mytologi, særlig for sin formu ...

                                               

Hengest av Kent

Hengest eller Hengist var en legendarisk konge i Kent i det sørøstlige England. Sammen med broren Horsa skal han ledet germanske stammer i en invasjon av Britannia på 400-tallet etter at romerne hadde trukket seg ut. I det tradisjonelle kongelist ...

                                               

Etruskisk

"Etruskisk" kan også referere til Etruria og etruskere. Etruskisk er et utdødd oldtidsspråk i Italia som ble snakket og skrevet av den etruskiske sivilisasjon i oldtidsregionen Etruria og i deler av Lombardia, Veneto, og Emilia-Romagna. Etruskisk ...

                                               

Vaner

Vaner er i norrøn mytologi en gudeslekt. Vanene assosieres med fruktbarhet, kjærlighet og rikdom, men også med døden. En gang i den mytologiske urtiden var det krig mellom gudættene, vanene og æsene, se Vanekrigen. Denne første krigen endte med a ...

                                               

Dyd

Dyd er en moralsk verdifull egenskap. En dyd er et positivt trekk eller en kvalitet som er vurdert som moralsk god og således er ens personlige dyder verdsatt som grunnleggende goder. Det motsatte av dyd er last.

                                               

Sol (gudinne)

Sol eller germanske Sunna er en gudinne, åsynje, i norrøn mytologi. Hun er datter av Mundilfare, søster til Måne, og gift med Glen. Sol er dokumentert i de skriftlige kildene i Den eldre Edda, satt sammen på 1200-tallet fra eldre, tradisjonelle k ...

                                               

Finland

Finland, offisielt Republikken Finland er et land i Nord-Europa. Finland ligger lengst øst i Norden og grenser til Norge i nord, Sverige i nordvest og Russland i øst. Landet har også en lang kystlinje mot Østersjøen, som kan deles inn i Bottenvik ...

                                               

Gotere

Gotere var et østgermansk folk, to av dens forgreninger eller stammer, vestgotere og østgotere, spilte en betydningsfull rolle i sammenbruddet til Romerriket og framveksten av middelalderens Europa. En viktig kilde for ettertidens kunnskap om got ...

                                               

Sanskrit

Sanskrit "korrekt", eller "selvklart", egentlig संस्कृता वाक् saṃskṛtā vāk, polert tale, senere også संस्कृतभाषा saṃskṛtabhāṣā, raffinert tale) er et av de eldste språkene i den indoariske greina av den indoeuropeiske språkfamilien og skrives i d ...

                                               

Dorere

Dorere var den ene av de fire hovedstammene som oldtidens grekere i antikken inndelte seg selv i. Dorere er bortimot alltid referert til ganske enkelt "dorere", slik de er i de tidligste litterære benevnelser av dem er Odysseen, hvor de nevnes so ...

                                               

Trakere

Trakere eller thrakere var en gruppe indoeuropeiske stammer som snakket et trakisk språk – et knapt dokumentert avdeling av den indoeuropeiske språkfamilien. Disse folkene bosatte seg på Balkan i de østlige, sentrale og sørlige delene, foruten og ...

                                               

Jupiter

Jupiter er den femte planeten fra solen og den største planeten i solsystemet. Planetens masse er én promille av solens, men to og en halv gang massen til alle andre planeter i solsystemet til sammen. Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun er gasskjem ...

                                               

Israel

Israel, offisielt Staten Israel, er et land i Sørvest-Asia, på den sørøstlige middelhavskysten. Landet regnes også som en del av Midtøsten. Landet grenser mot Libanon i nord, Syria og Jordan i øst og Egypt i sørvest, og består av et geografisk va ...

                                               

Den katolske kirke i Israel

Den katolske kirke i Israel utgjør med ca. 1 % en minoritet av befolkningen. Katolisismen er representert ved den melkittisk-, den romersk-, den maronittisk-, den syrisk-, den armensk- og den kaldeisk-katolske kirke. De fleste katolikker i Israel ...

                                               

Utdanning i Israel

Utdanning er en viktig del av liv og kultur i Israel. Israel har et velutviklet og omfattende skolesystem, som har utviklet seg over tid og bevart tradisjonelle retninger innen utdanning. Utdanningsutgiftene i Israel utgjør rundt 10 % av bruttona ...

                                               

Israels geografi

Geografisk er Israel plassert mellom tre kontinenter: Afrika, Asia og Europa. Det grenser til Libanon i nord, Syria og Jordan øst og Egypt i sørvest. Landet er lokalisert ved koordinatene 31°30′N 34°45′Ø, med kystlinje mot Middelhavet i vest og m ...

                                               

Israels demografi

Det var i 2006 3 immigranter per 1000 innbyggere. Det var totalt 19 269 immigranter i 2006: 7 472 fra tidligere Sovjetunionen, 3 595 fra Etiopia, 2 411 fra Frankrike, 2 159 fra Amerikas forente stater, 594 fra Storbritannia, 304 fra India, 293 fr ...

                                               

Israels forsvar

Israels forsvar, eller Tzva Haganah le-Yisrael hebraisk: צבא ההגנה לישראל ; i Israel brukes ofte bare akronymet צה"ל, som uttales Tzahal ; i media ofte engelsk Israeli Defence Forces – IDF, består av et integrert militærvesen med formål "å forsva ...

                                               

Israels bankvesen

Israels bankvesen har sine røtter i sionistbevegelsen i begynnelsen av det 20. århundre, før etableringen av Staten Israel i 1948. World Zionist Organization etablerte i 1903 Den anglopalestinske bank. De to største bankene kontrollerer over 60 % ...

                                               

Haifa-distriktet

Haifa-distriktet er et av Israels seks administrative distrikter, og omkranser byen Haifa, som også er distriktets hovedstad. Distriktets landområde er på 863 km². Ifølge Israels statistiske sentralbyrå var distriktets befolkning ved slutten av 2 ...

                                               

Akko

Akko eller Acre er en havneby i den nordlige delen av Israel. Gamlebyen i Akko har blitt oppført av UNESCO på listen over verdens kulturarv, og inneholder blant andre spesielle turistplasser en tunnel som leder til 1300-tallets tempelfort. Akko e ...

                                               

Jerusalem-distriktet

Jerusalemdistriktet er et av de seks administrative distriktene i Israel. Distriktets areal er 652 km². 68.4 % av befolkingen er jøder og 29.8 % arabere. Distriktets hovedstad er Jerusalem.

                                               

Diamantindustri i Israel

Industrien er plassert i "diamantdistriktet", lokalisert i Ramat Gan i Tel Aviv-distriktet. Komplekset er satt sammen av fire bygninger, innbyrdes forbundet med gangveier. Hele handelsoperasjonen finner sted i komplekset. Diamond Tower i distrikt ...

                                               

Turisme i Israel

Turisme i Israel omfatter ferie- og fritidsreiser til en rekke historiske og religiøse mål i landet samt til strandsteder og til områder som er arkeologisk interessante. En del av stedene som nevnes i artikkelen ligger på den okkuperte Vestbredde ...

                                               

Romersk Italia

Romersk Italia var navnet på den administrative inndelingen av Den italienske halvøya i romersk tid; fra elven Rubicon i nord til Calabria. Det var ikke en provins på linje med de andre territorier i Romerriket, men var byen Romas eget oppland og ...

                                               

Gallo-romersk kultur

Gallo-romersk kultur henviser til den romerskpregede kulturen i Gallia mellom senantikken og tidlig middelalder. Den utviklet seg under romaniseringen av befolkningen under romersk styre. Det ble karakterisert av gallerne tilpasset seg romersk le ...

                                               

Det romerske kongedømme

Det romerske kongedømmet var det monarkiske styret av byen Roma og dets territorier. Det er lite man kan fastslå med sikkerhet angående romerske kongedømmet, da skriftlige opptegnelser fra denne tiden ikke lenger eksisterer. Historien til kongedø ...

                                               

Gresk-romersk Egypt

Gresk-romersk Egypt betegner perioden etter at oldtidens Egypt, som da hadde kommet under persisk styre, ble erobret av makedonerkongen Aleksander den store. Etter hans død ble Egypt regjert av ptolemeerdynastiet i omkring 300 år. Dette dynastiet ...

                                               

Det romerske keiserriket

Det romerske keiserriket var et av de største og viktigste av alle oldtidsriker. Keiserriket ble grunnlagt av Augustus i tiden mellom 31 f.Kr. og 27 f.Kr. Keiserriket hadde sin storhetstid i 200 år, fra år 0 til ca. 200. Da ble riket offer for an ...

                                               

Det tysk-romerske rike

Det tysk-romerske rike, var riket og statsdannelsen som oppsto som en følge av at det karolingiske Øst-Frankerriket ble dannet gjennom traktaten i Verdun i 843. Det tysk-romerske rike eksisterte i nesten et årtusen frem til det ble oppløst etter ...

                                               

Vesta (gudinne)

Vesta er i romersk mytologi en jomfrugudinne som beskyttet arnen og ildstedet, hjemmet og familien. Hennes tilstedeværelse i romersk religion ble symbolisert av den ilden som brant i hennes arne og templer. Hennes nærmeste ekvivalent i gresk myto ...

                                               

Aegyptus

Aegyptus eller Ægyptus var den latinske betegnelsen på Egypt, og var navnet på landet da det ble en provins i Romerriket etter slaget ved Actium i 31 f.Kr. Egypt som romersk provins ble etablert i 30 f.Kr. da Octavianus beseiret sin rival Marcus ...

                                               

Hispania

Hispania var det romerske navnet på Den iberiske halvøy det som er de moderne statene Portugal og Spania. Under den romerske republikk var Hispania inndelt i to provinser: Hispania Citerior og Hispania Ulterior. I løpet av principatet ble Hispani ...

                                               

Den romerske kalender

Den romerske kalender har endret form flere ganger siden Romas grunnleggelse og Romerrikets sammenbrudd. Den romerske kalender ble ifølge legenden innført av Romulus ca. år 753 f.Kr. og brukt av romerne fram til den ble erstattet av den julianske ...

                                               

Henrik IV av Det tysk-romerske rike

Henrik IV av Det tysk-romerske rike, var en tysk konge fra 1056, og tysk-romersk keiser 1084–1105. Han var sønn av Henrik III og Agnes av Poitou og tilhørte Salier-dynastiet. Han var den tredje keiseren fra Salier-dynastiet og blir regnet som en ...

                                               

Romersk-britonsk kultur

Romersk-britisk kultur er den kultur som oppsto i romersk Britannia under Romerriket som følge av den romerske erobring i 43 e.Kr. og opprettelsen av den romerske provinsen Britannia. Kulturen oppsto som en sammensmeltning av den importerte romer ...