ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6
                                               

Natur og Ungdom

Natur og Ungdom er en norsk miljøvernorganisasjon for ungdom som arbeider for lavere klimagassutslipp og bevaring av norsk natur. NU er ungdomsorganisasjonen til Norges Naturvernforbund og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har over 9000 ...

                                               

Natur & miljø

Natur & miljø er et norsk tidsskrift, utgitt av Naturvernforbundet. Det fungerer som medlemsmagasin, og kommer ut to ganger i året. Magasinet distribueres til alle medlemmer, i tillegg til abonnenter. Opplaget for 2019 var 22 782. Tidsskriftet re ...

                                               

Natur videregående skole

Natur videregående skole er en friskole på Furuset i Oslo. Skolen ble opprettet i 1886 under navnet Vinterlandbruksskolen. Det er den eneste videregående skolen i Oslo innen utdanningsprogrammet naturbruk; den eies av en privat stiftelse. Skolen ...

                                               

Naturlov

En naturlov er en sammenheng i naturen som gjelder overalt, alltid og nødvendigvis, men som logisk sett ikke hadde trengt å gjelde. Naturlover formuleres ofte som utsagn av formen "alle A er B". Noen vitenskapsfilosofer betrakter også statistiske ...

                                               

Naturlig seleksjon

Naturlig seleksjon er en viktig faktor som er ansvarlig for evolusjon. Dette skjer ved at de best tilpassede individene innen en populasjon til enhver tid har en større sjanse for å etterlate seg nye avkom enn et gjennomsnittlig individ. Resultat ...

                                               

Nature

Nature er et britisk naturvitenskapelig tidsskrift med høyt renommé. Tidsskriftet utkom første gang 4. november 1869. Det kommer ut ukentlig, og publiserer hovedsakelig korte, kompakte artikler om viktige resultater fra alle grener av naturvitens ...

                                               

Nordisk råds natur- og miljøpris

Nordisk råds miljøpris er en pris som utdeles hvert år i forbindelse med Nordisk råds sesjon. Miljøprisen tildeles "en nordisk organisasjon, et foretak eller en person, som på forbilledlig vis har lykkes med å integrere respekten for natur og mil ...

                                               

World Wide Fund for Nature

WWF Verdens naturfond, eller World Wide Fund for Nature som er det engelske navnet, er en internasjonal miljøorganisasjon med nettverk i mer enn 100 land. Organisasjonen ble grunnlagt 29. april 1961, av blant annet biologen Julian Huxley og ornit ...

                                               

Natur i Norge

Natur i Norge versjon 2.1 er et system for å beskrive og klassifisere all natur og naturvariasjon i Norge. Systemet er utarbeidet av forskere fra Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo i samarbeid med Artsdatabanken, og er etterfølgeren til ...

                                               

Naturlig satellitt

En naturlig satellitt, måne eller drabant er et himmellegeme som går i bane rundt en planet, dvergplanet eller asteroide. Naturlige satellitter kalles i dagligtalen måner. Denne bruken av ordet måne som typebetegnelse har ført til oppfattelsen om ...

                                               

Teknologi

Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon. Det kan også referere til bearbeid ...

                                               

Notam – norsk senter for teknologi i musikk og kunst

Notam – norsk senter for teknologi i musikk og kunst jobber med utvikling og nyskapende bruk av teknologi i musikk og kunst. Ble etablert i 1992 som NoTAM - Norsk nettverk for teknologi, akustikk og musikk, et elektroakustisk musikksenter for kom ...

                                               

Beste tilgjengelige teknologi

Beste tilgjengelige teknologi eller best tilgjengelig teknikk er et uttrykk som er brukt i miljøavtaler, ved fastsettelse av miljøkrav eller miljøstandarder. At produsenter eller andre aktører pålegges eller selv vedtar å bruke best tilgjengelige ...

                                               

Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi, tidligere Institutt for matematiske realfag og teknologi, er teknologifakultetet på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og holder til i TF-kvartalet lengst øst på campus. Fakultetet har omkring 130 fa ...

                                               

Fyrstinnen av Asturias pris for naturvitenskap og teknologi

Fyrstinnen av Asturias pris for naturvitenskap og teknologi er en pris som siden 1981 årlig tildeles for innsats innen naturvitenskap og teknologi. Den er en del av en Fyrstinnen av Asturias-prisene. De deles ut årlig i Oviedo. Prisen ble etabler ...

                                               

Haptisk teknologi

Haptisk teknologi er en tilbakemeldingsteknologi basert på haptikk, læren om berøring og om kommunikasjon ved berøring, særlig hvordan man bruker hender og fingrer for å utforske omgivelsene, og om hvordan man bruker følesansen når man håndterer ...

                                               

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi skal som sitt ansvarsområde ha den forskningsetiske virksomhet innen naturvitenskap og teknologi, industri-, landbruks- og fiskeriforskning, samt deler av bio- og genteknologis ...

                                               

Norsk Teknologi

Norsk Teknologi var en landsforening i NHO, og representerte bedrifter innen elektro, automatisering, ventilasjon, kulde, heis, tele og it. Fra 1. januar 2016 opphørte den som egen organisasjon etter NELFO ble landsforening. Medlemsbedriftene var ...

                                               

Institutt for fysikk og teknologi

Institutt for fysikk og teknologi er ett av åtte institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Instituttet er inndelt i åtte forskningsgrupper og fire fellesenheter og har i underkant av 100 medarbeidere. ...

                                               

Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag er et videregående trinn 1 utdanningsprogram i norsk videregående skole. Kurset er veien fram til fagbrev eller studiekompetanse som trengs for å søke på høyskoler og universitet. Kurset kvalifiserer til gå videre på ett ...

                                               

Medisinsk teknologi

Medisinsk teknologi omfatter teknologi og vitenskap som kan brukes for å fremme bedre helse. WHO definerer det som "bruken av organisert kunnskap og ferdighet i form av apparater, medisiner, vaksiner, prosedyrer og systemer utviklet for å løse et ...

                                               

Menneske

Menneske er en art med tobeinte primater i familien av store aper og tilhører menneskeslekten. Det vitenskapelige navnet kommer fra latin og betyr "det kloke mennesket". Det moderne mennesket er synonym med underarten H. s. sapiens, men det kan h ...

                                               

Liste over verdens eldste personer

Verdens eldste personer er en liste over noen av de personer som har levd lengst i verden. Detaljer om personene finnes på de respektive sider. Fra 15. september 2017 og inntil sin død 21. april 2018, var Nabi Tajima fra Japan den siste gjenleven ...

                                               

Årets person (Time)

Årets person, på engelsk kalt Person of the Year, er en utnevnelse som gjøres og markeres av det amerikanske ukentlige nyhetstidsskriftet Time. I realiteten trenger det ikke være en person; det kan også være flere personer, grupper og organisasjo ...

                                               

To mistenkelige personer (film)

To mistenkelige personer er et norsk kriminaldrama fra 1950 regissert av Tancred Ibsen. Filmen handler om drapet på to lensmenn i Norge og den påfølgende jakten på forbryterne. Manus er basert på Gunnar Larsens roman To mistenkelige personer fra ...

                                               

Personlig datamaskin

En personlig datamaskin er en datamaskin for personlig bruk. PC brukes mest om maskiner bygget opp rundt x86-prosessorer. PC-en er en selvstendig, frittstående datamaskin, hvor operativsystem, programvare og egne data kan lagres lokalt. Den kan s ...

                                               

Liste over kjente personer fra Kongsberg

Paul Hartmann 1878-1974, finansminister i London-regjeringen 1941-1945 Kjersti Barsok 1979- leder av Norsk Tjenestemannslag NTL fra 2018 Gustav Peter Blom 1785-1869, sorenskriver og eidsvollsmann Roar Flaathen 1950– fagforeningsleder, LO-leder 20 ...

                                               

Liste over kjente personer fra Fredrikstad

Johan Caspar de Cicignon Ca. 1625–1696, general, ingeniør og byplanlegger Hans Kirkegaard Fleischer 1803–1884, generalløytnant og hoffsjef Rolf Jørgen Fuglesang 1909–1988, "kulturminister" i Quislings NS-regjering Tor Christian Hildan 1949–, amba ...

                                               

Personer som nasjonalsymboler

Personer som nasjonalsymboler omfatter forskjellige oppdiktede, antropomorfe skikkelser som brukes som nasjonalsymboler for bestemte nasjoner og land. Figurene kan være hentet fra nasjonal mytologi eller historie, eller de kan ha blitt laget som ...

                                               

Person (grammatikk)

I lingvistikken er person en grammatisk kategori ved pronomenene, som i språk med rik morfologi også kan bli uttrykt på verb og substantiver. De fleste personsystemene har tre trekk; første person, som viser til taleren; andre person, som referer ...

                                               

Liste over kjente personer fra Lillehammer

Johan P. Lunde 1866-1938, biskop i Oslo bispedømme Georg Fredrik Rieber-Mohn 1945-, tidl. riksadvokat, høyesterettsdommer Magnus Nilssen 1871-1947, stortingsrepresentant Ap 1907-21 og 1928-45, nestformann i Arbeiderpartiet 1927-39 Reidar T. Larse ...

                                               

Andebumål

Andebumål er en underdialekt av vestfoldmål som snakkes i Andebu. Andebumålet er en vikværsk dialekt, med typiske trekk som kløyvd infinitiv og -ær, -æne-bøying av hankjønnsord i flertall. I dag er andebumålet under sterkt press fra de større øst ...

                                               

Arendalsk

Arendalsk er dialekten i Arendal. Arendalittene har som ellers på Sørlandskysten bløte konsonanter, hvor konsonantene p – t – k blir uttalt b – d – g, som i kage, bide og gabe. Endingen -er i standard riksmål blir ofte til -på arendalsdialekt, so ...

                                               

Bodødialekt

Bodødialekt, også kalt bodømål eller bodøværing, er dialekten i Bodø by i Nordland fylke. Dialekten har utviklet seg fra det tradisjonelle saltenmålet, også kalt "bygdemålet", som er dialekten i distriktet rundt Bodø, men har i nyere tid blitt st ...

                                               

Bøhering (dialekt)

Bøhering eller bømål er den tradisjonelle dialekten i Bø i Telemark. Bøhering er en av de norske dialektene som har bevart flest trekk fra gammelnorsk, om enn ikke i like stor grad som dialektene i de øverste delene av Øvre Telemark, og ligger næ ...

                                               

Båhuslensk

Båhuslensk er dialekten som snakkes i landskapet Båhuslen i Sverige. Båhuslensk regnes tradisjonelt som en østnorsk dialekt tilhørende den norske dialektgruppen vikværsk ettersom Båhuslen var en del av Norge fram til 1658, men dialekten regnes i ...

                                               

Flatbygdmål

Flatbygdmål eller flatbygdemål er et paraplybegrep som definerer et antall norske dialekter som finnes på Østlandet og geografisk ligger sør og øst for de store fjelldalene, der det tales fjellbygdmål. Begge målførene hører til østlandsk.

                                               

Grenlandsmål

Grenlandsmål eller grenlandsk er det tradisjonelle norske talemålet i det litt upresist definerte området Grenland. Tradisjonelt norsk talemål skal her forstås som talemål med røtter i norrønt, i motsetning til talemål med røtter i bokmål/riksmål ...

                                               

Hadelandsdialekt

Hadelandsdialekt er ei norsk dialekt som snakkes i distriktet Hadeland, et landskap som utgjøres av kommunene Gran i Innlandet og Lunner og Jevnaker i Viken.

                                               

Hallingdialekt

Hallingdialekt eller hallingmål beskriver talemål som snakkes i Hallingdal i Buskerud. Hallingmål er østlandsk og hører til dialektgruppa midlandsmål, som tradisjonelt snakkes i dalstrøka på Østlandet. Til gruppen hører også valdresmål, gudbransd ...

                                               

Haugesund-dialekt

Entall: Hannkjønn: Minn, dinn, hans, hennas/nas Hunnkjønn: Mi, di, hans, hennas/nas Intetkjønn: Mitt, ditt, hans, hennas/nas Flertall: Mine, dine, hans, hennas/nas Flertal: Våres/våras, dåkkas, dæras

                                               

Helgelandsk

Helgelandsk er målføret på Helgeland, den sørlige delen av Nordland. Helgelandsk er en av tre hoveddialekter i nordnorsk, de to andre er nordlandsk og Troms-mål. Helgelandsk regnes sammen med andre nordnorske dialekter til vestnorsk. Helgelandsk ...

                                               

Hønefossdialekt

Hønefossdialekt eller hønefossmål er et bymål som opprinnelig bygger på ringeriksmålet og tales i Hønefoss, en by i Ringerike kommune, Viken. Dialekten, som ofte forveksles med ringeriksmålet, er i dag i stor grad påvirket av standard østnorsk og ...

                                               

Jamning

Jamning er et dialekttrekk som er å finne i dialekter i Trøndelag og på deler av Østlandet. Utviklinga går ut på at endevokalen og rotvokalen i et ord påvirker hverandre og blir mer like eller helt like etter prinsipper for vokalharmoni. Jamning ...

                                               

Jærsk

Jærsk er navnet på talemålet eller dialekten på Jæren. Det hører til de sørvestlandske dialektene. Jærsk tales i kommunene Klepp, Time, Hå, Gjesdal og Bjerkreim. I tillegg består Sandnes-dialekten av betydelige særtrekk felles med Jærsk. Jærsk ka ...

                                               

Karmøydialekt

Karmøydialekten har klare likheter med haugesundsk og resten av Rogaland. Karmøy er ingen stor kommune, men det er likevel klare variasjoner i dialekt, spesielt på selve øya Karmøy. Her begynner også overgangen fra ptk til bdg, "de bløde konsonan ...

                                               

Kløyvd infinitiv

Kløyvd infinitiv er et spesielt mønster for infinitivsformer av verb i dialekter på Østlandet, i Trøndelag og enkelte svenske innlandsbygder. Avgjørende for alle disse dialektene er at infintivsendelsen er ulik på grunn av en historisk prosess so ...

                                               

Lokal skriveform av vei

Norske kommuner har en offisiell skrivemåte av vei eller veg, hvor førstnevnte er mest benyttet i byer og bynære områder, mens sistnevnte er foretrukket i mer landlige områder. Det er også vanlig å bruke veg i tidligere og nåværende nynorskområder.

                                               

Midlandsmål

Midlandsmål eller fjellbygdmål omfatter målførene i de vestvendte østnorske fjellbygdene i Sør-Norge, det vil si Vest-Telemark, Numedal, Hallingdal, Valdres og Nord-Gudbrandsdalen. Midlandsmåla tilhører østlandsk. Særdrag fra denne dialektgruppen ...

                                               

Nordmørsdialekt

Nordmørsdialekt, også kalt nordmørsk, nordmørsmål og nordmøring, er den tradisjonelle språkformen av norsk som blir snakket på Nordmøre, på Eidsøra i Nesset kommune i Romsdalen og i Heim kommune i Trøndelag. Nordmørsdialekten, som sammen med fose ...