ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67
                                               

Peritonsillær abscess

Peritonsillær abcess er en opphovning av området like ved mandlene, og er en komplikasjon til halsbetennelse. PTA er en komplikasjon til tonsillitt infiserte, hovne mandler, og oppstår på grunn av at bakteriene i infeksjonen produserer puss som a ...

                                               

Picasyndromet

Pica har flere betydninger. Pica er en diagnose for mennesker som føler en trang til å innta ikke-fordøyelige stoffer, for eksempel jord, kull og papir. Diagnosen er bare aktuell ved vedvarende appetitt for slike stoffer. Navnet kommer fra det la ...

                                               

Pleuritt

Pleuritt eller lungehinnebetennelse er en betennelse i hinnene som omgir lungene. Symptomene kan minne om både kraftig lungebetennelse og blodpropp i lungene, og det kan bli svært smertefullt å puste. Pleuritt kan forårsakes av flere ulike smitts ...

                                               

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis regnes for å være det lengste ordet i engelsk språk som står i en ordbok. Ordet er navnet på en lungesykdom som kommer av innhalering av fin aske fra vulkaner.

                                               

Prioner

Prioner er smittestoffer bestående kun av proteiner som kan forårsake sykdommer som kugalskap hos storfe, skrantesyke hos hjortedyr og Creutzfeldt-Jakobs sykdom hos mennesker. Prioner er proteiner som forvandles. De trenger ikke arvestoff for å g ...

                                               

Hutchinson–Gilford progeria syndrome

Progeria) er en ekstremt sjelden sykdom, der aldring akselereres slik at den begynner i to-årsalderen. Progeria er forårsaket av en genfeil på det første av de 23 kromosomparene.

                                               

Reisediaré

Reisediaré er en form for forbigående diaré som ofte rammer reisende turister. Begrepet Montezumas hevn eller Faraos forbannelse i Nordafrika brukes gjerne om reiser til og fra Mexico. Navnet kommer fra den aztekiske herskeren Motecuhzoma Xocoyot ...

                                               

Ryggmargskompresjon

Ryggmargskompresjon vil si at ryggmargen kommer i klem av ulike årsaker. Når kreft sprer seg til ryggraden kan dette medføre trykk på ryggmargen slik at denne klemmes. Dette trykket kan resultere i smerter, samt gi nummenhet eller svakhet i bena, ...

                                               

Sjøsyke

Sjøsyke er en type bevegelsessyke / reisesyke og er samme tilstand som bilsyke, flysyke og togsyke. Tilstanden gir kaldsvetting, kvalme, ubehag og oppkast. Tilstanden oppstår ved at hjernen oppfatter motstridende signaler fra balansenerven/ vesti ...

                                               

Skiveprolaps

Mellomvirvelskiven består av en sterk fibrøs ring med et noe mykere innhold. Lumbalt skiveprolaps får man når indre del av mellomvirvelskiven presser seg ut gjennom en svekkelse i den ytre fibrøse ringen. Hvis dette skjer bakover mot nervekanalen ...

                                               

Skjelettmetastaser

Skjelettmetastaser er dattersvulster som oppstår når kroppen er angrepet av kreft på et bestemt sted og den sprer seg utenfor dette området til andre steder på kroppen. Skjelettet er det tredje vanligste spredningsstedet etter lunge og lever, og ...

                                               

Skrumplever

Skrumplever, eller levercirrhose, er en leversykdom. Skrumplever består i at leverens celler gradvis ødelegges, slik at den ikke lenger kan utføre sine livsviktige funksjoner. Gulsott er et vanlig symptom. Innskrumpingen fører også til blokkering ...

                                               

Smittsomme sykdommer i Norge

Smittsomme sykdommer er en oversikt over et utvalg sykdommer fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer ved Folkehelseinstituttet. Dette er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer i Norge. Statistikken er basert på meldinger f ...

                                               

Solstikk

Solstikk er en sykdom forårsaket av direkte varmepåvirkning fra solstråler med lokal oppheting av hjernen. Barn er spesielt utsatt for solstikk. Tilstanden forveksles ofte med hypertermi heteslag Symptomene på solstikk er relatert til trykkutvikl ...

                                               

Sott

Sott er en eldre betegnelse på indre sykdom i motsetning til få en skade. Betegnelsen ble gjerne brukt om alvorlige eller dødelige sykdommer. Eksemplesvis "svinnsott", som var navnet for tuberkulose, eller om epidemisk sykdom, farsott. Uttrykket ...

                                               

Spedbarnskolikk

Spedbarnskolikk er en medisinsk tilstand hvor et ellers friskt spedbarn gråter uavbrutt uten noen åpenbar anledning. En vanlig tommelfingerregel for å anse et barn som "kolikkbarn" er om det gråter mer enn 3 timer per dag, mer enn tre dager per u ...

                                               

Spondyloartritt

Spondyloartritt og spondylartropati refererer til en familie av sykdommer som deler visse sykdomstrekk. Det mest fremtredende er betennelse i ledd i ryggen, særlig iliosacralleddene, asymmetrisk betennelse i ett eller noen få ledd – særlig i bena ...

                                               

Stendhals syndrom

Stendhals syndrom, også kjent som Stendhal-syndromet eller Firenze-syndromet, er en psykosomatisk lidelse som forårsaker økt hjerterytme, svimmelhet, forvirring og til og med hallusinasjoner når individet opplever kunst, vanligvis når kunsten er ...

                                               

Strålingssyke

Strålingssyke er en benevnelse på de symptomer som oppstår etter en kraftig dose med ioniserende stråling, slik som ved en kjernekraftulykke eller når en atombombe detoneres. Syptomene skyldes en massiv ødeleggelse av celler, og de organene som h ...

                                               

Sykdom

Sykdom eller sjukdom er en unormal tilstand for kropp eller sinn som fører til misbehag, dysfunksjon eller andre plager for en person eller folk som er i kontakt med en person. Noen ganger blir sykdom brukt som et vidt begrep som inkluderer skade ...

                                               

Syndrom

Syndrom er et medisinsk uttrykk for en sammenstilling av symptomer og tegn som ofte opptrer sammen. Syndrombegrepet er deskriptivt, og bygger på empirisk opparbeidet kunnskap om samvariasjon av symptomer og tegn. Mange syndromers årsaksforhold er ...

                                               

Takykardi

Takykardi er en tilstand der hjertet slår mye fortere enn det burde, men samtidig pumper blod mindre effektivt enn det burde, inkludert mindre blod og oksygen til hjertet, noe som kan føre til hjerteinfarkt.

                                               

Tilbakevendende kortvarig depresjon

Tilbakevendende kortvarig depresjon, forkortet RBD etter den engelske betegnelsen recurrent brief depression, betegner en type depresjoner som er kjennetegnet ved uregelmessig gjentatte og svært kortvarige, men dype depressive episoder. Tilstande ...

                                               

Tortikollis

Tortikollis er en nakkesykdom. Sykdommen kan skyldes medfødt forkortelse av den skrå halsmuskelen sternocleidomastoideus på den ene siden. Skader og mye feilbruk av skulder- og halsmuskler kan føre til tortikollis. Muskelen blir også hard å kjenn ...

                                               

Transposisjon av de store arterier

Hjertefeilen Transposisjon av de store arterier er en medfødt hjertefeil. 10-15 barn får denne feilen i året. Et barn med TGA trenger bare litt ekstra oppfølging. Bortsett fra det, så er barnet nesten likt som et annet. Det som skjer når de store ...

                                               

Trimetylaminuri

Trimethylaminuria er en stoffskiftesykdom. Personer med denne sykdommen har problemer med til tider dårlig kroppslukt grunnet manglende eller svekket enzym som skal bryte ned trimethylamin fra maten. Dette resulterer i en økt utskillelse av stoff ...

                                               

Tumorindusert hyperkalsemi

Tumorindusert hyperkalsemi innebærer at man har en unormal mengde kalsium i blodet. Dette er en vanlig komplikasjon hos pasienter med kreft, og rammer rundt 10-20 prosent av alle kreftpasienter i løpet av deres sykdomsforløp og 20-40 prosent av p ...

                                               

Utenlandsk aksent-syndrom

Utenlandsk aksent-syndrom er en meget sjelden lidelse eller syndrom. Syndromet innebærer at den rammede begynner å snakke med en annen uttale av sitt eget morsmål. Bare ca. 60 tilfeller er dokumentert i perioden mellom 1941 og 2009. Forskning har ...

                                               

Vannblemme

En vannblemme er en forsvarsmekanisme i menneskekroppen som for eksempel kan oppstå ved gnagsår. Når det ytre hudlaget skilles fra det indre laget, samler det seg serøs væske mellom lagene mens huden repareres under. Dersom vannblemmen oppstår i ...

                                               

Vatersott

Vatersott er et eldre og utdatert uttrykk for symptomer eller lidelser som innebærer opphopning av vann i kroppen. Idag brukes begrepet ødemer om slike tilfelle. Plagen behandles gjerne med vanndrivende midler. Etter at kaffen ble alminnelig var ...

                                               

Wiedemann-Steiner syndrom

Wiedemann-Steiner syndrom er en sjelden genetisk forstyrrelse som fører til forsinkelser i utviklingen. Syndromet ble opprinnelig forklart i 1989 av Hans-Rudolf Wiedemann. Det genetiske grunnlaget ble først identifisert av Dr. Wendy D. Jones i 20 ...

                                               

Yrkesastma

Yrkesastma er astma som skyldes påvirkning fra stoffer i arbeidsmiljøet, og blir ofte sett på som en sykdom som kan skyldes sensibilisering eller massiv enkeltpåvirkning av luftveisirriterende forbindelser, som for eksempel i forbindelse med bran ...

                                               

Øsofagusvaricer

Øsofagusvaricer er utvidede vener eller åreknuter som først og fremst kan påvises i de nedre 5 cm av spiserøret. Tilstanden er et resultat av økt trykk i venekretsløpet, og disse åreknutene har lett for å sprekke og begynne å blø. Slike blødninge ...

                                               

Blattidae

Blattidae er en gruppe av insekter som tilhører ordenen kakerlakker. Denne familien omfatter de fleste av de artene som opptrer innendørs spredt over det meste av verden.

                                               

Brunrotte

Brunrotte er en stor rotteart, med en kroppslengde på litt over 20 cm. Halen er litt under 20 cm. Brunrotten er mørkebrun på ryggen, lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull, men kan unntaksvis få opp t ...

                                               

Echinophthiriidae

Echinophthiriidae er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har sugende munndeler og får næring ved å drikke blod fra verten. Disse artene lever på seler og på oter.

                                               

Enderleinellidae

Enderleinellidae er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har sugende munndeler og får næring ved å drikke blod fra verten. Disse artene lever på ekorn-lignende gnagere.

                                               

Flåtter

Flåttfamilien eller flått er ei gruppe med parasittiske midder. Flått finnes i flere varianter over hele verden. I Norge har man funnet ti arter blodsugende midd. De to siste artene ble oppdaget mellom 2003 og 2005. Skogflått er den vanligste. De ...

                                               

Haematopinidae

Haematopinidae er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har sugende munndeler og får næring ved å drikke blod fra verten. Disse artene lever på hovdyr.

                                               

Hamophthiriidae

Hamophthiriidae er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har sugende munndeler og får næring ved å drikke blod fra verten. Det er bare kjent én art, som lever på skjermflygere.

                                               

Hoplopleuridae

Hoplopleuridae er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har sugende munndeler og får næring ved å drikke blod fra verten. Disse artene lever mest på gnagere.

                                               

Hybophthiridae

Hybophthiridae er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har sugende munndeler og får næring ved å drikke blod fra verten. Denne arten lever på jordsvin.

                                               

Kadaver

Et kadaver eller åtsel er skrotten av et dødt dyr som har begynt gå i forråtnelse. Selv om uttrykket i prinsippet kan dekker alle døde dyr, brukes det fortrinnsvis om større virveldyr der volumet av kroppen er så stort at det ikke øyeblikkelig bl ...

                                               

Kakerlakker

Kakerlakker er en gruppe av insekter. Størrelsen varierer fra omtrent 1 centimeter til over 10 centimeter. Kakerlakkene har en karakteristisk flat og oval form. Det er seks arter i Norge, og i verden er det omtrent 4 000 arter fordelt på seks fam ...

                                               

Knott

For insektene som vanligvis kalles knott på Vestlandet, se sviknott ceratopogonidae. For drivstoffet, se knottgenerator. Knott er en familie av kraftig bygde mygg med larver som utvikler seg i rennende vann. Omtrent 50 arter knott er kjent fra No ...

                                               

Kuflue

Kuflue tilhører møkkfluene som er en artsrik familie av fluer. Kuflue er utbredt i Europa, men har nylig blitt innført til Nord-Amerika ved et uhell. Det er frykt for at den kan skape store problemer der.

                                               

Linognathidae

Linognathidae er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har sugende munndeler og får næring ved å drikke blod fra verten. Disse artene lever på hovdyr og hundelignende rovdyr.

                                               

Liten stikkflue

Liten stikkflue kalles også hornflue og tilhører møkkfluene som er en artsrik familie av fluer. Liten stikkflue flyr gjerne tett på husdyr, særlig kyr, men også hester, geiter og sauer. De kan være svært plagsomme. Den suger blod og kan bære med ...

                                               

Microthoraciidae

Microthoraciidae er en gruppe av hudparasitter som lever i pelsen på pattedyr. Den tilhører gruppen av lus som har sugende munndeler og får næring ved å drikke blod fra verten. Disse artene lever på kameldyr.

                                               

Møkkfluer

Møkkfluer er en artsrik familie av fluer. Navnet møkkfluer er bare treffende for en liten gruppe av artene siden denne familien lever i en mengde ulike miljøer. Møkkfluer blir gjerne tiltrukket til mennesker og husdyr, der de drikker svette og tå ...