ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7
                                               

Revetalsmål

Revetalsmål, revetalsdialekt, eller vestfoldsk bygdemål er en underdialekt av vestfoldmål som snakkes i Revetal, Ramnes og Våle i Tønsberg kommune, og stort sett hele indre Vestfold som i Revetal, Ramnes, Våle, Vivestad, Fon, Andebu, Lardal og Ho ...

                                               

Ringeriksmål

Ringeriksmål eller ringeriksdialekt er et midtøstlandsk flatbygdmål som tradisjonelt tales på Ringerike og trolig har mest til felles med dialektene på Modum, Romerike og i distriktene rundt indre Oslofjord. Ringeriksmålet har imidlertid også inn ...

                                               

Romsdalsdialekt

Romsdalsdialekt er dialekten i Romsdal eller det tidligere Romsdal fogderi, altså områdene omkring Molde, Romsdalsfjorden og Romsdalen. Dialekten har trekk både fra vestnorsk og fra østnorsk.

                                               

Setesdalsk

Setesdalsk eller setesdalsmål er dialekten innenfor det norske språket som kommer fra Setesdal i Aust-Agder i Norge. Denne dialekten skiller seg fra flere nærliggende med annerledes uttrykk og ord. Eksempler på dette er ord som "jungji", som bety ...

                                               

Skarre-r

Skarre-er en uttalevariant av fonemet /r/ som er karakteristisk for dialekter på Sør- og Vestlandet. Skarre-r-en blir i fonetikken kalt en stemt dorso-uvular frikativ. Lyden blir laget ved at drøvelen vibrerer mot den bakerste delen av tungens ry ...

                                               

Sognemål

Sognemål er et felles navn for de norske dialektene som brukes i Sogn, bygdene omkring Sognefjorden. Blant de norske dialektene tilhører sognemålene hovedinndelingen vestlandsk. Mellom ytre og indre Sogn går det en språkgrense som fører til at di ...

                                               

Solung

Solung er ei norsk dialekt som prates i distriktet Solør, et landskap i Innlandet fylke som utgjøres av Glåmdalskommunene Våler, Åsnes og Grue, samt Brandval i Kongsvinger. Solung er også en benevnelse på en person fra Solør.

                                               

Strilamål

Strilamål eller strilemål er en opprinnelig negativ betegnelse på dialektene rundt Bergen i Hordaland. Strilene var gjerne fiskere som rodde til byen for å selge dagens fangst til byens borgere. Amalie Skram gir en levende beskrivelse av møtet me ...

                                               

Sunnmørsdialekt

Sunnmørsdialekt er en samlebetegnelse for dialekter på Sunnmøre med til dels store variasjoner. Sunnmørsk hører til et større dialektområde som kalles nordvestlandsk. Dette området består av Ytre Sogn, Sunnfjord, Nordfjord, Sunnmøre og Romsdal, d ...

                                               

Sørlandsk

Sørlandsk er fellesbetegnelse for dialektene som snakkes i Agder. Helt vest i Agder har dialektene innslag av dialekter fra Sør-Rogaland, mens innslagene av østlandsk med påvirkning fra Vest-Telemark tiltar jo lengre øst man kommer. Mange av dial ...

                                               

Trøndersk

Trøndersk eller trøndsk er benevnelsen på talemålet i Trøndelag. Inkludert i dialektområdet eller nært beslektet er også talemålet på Nordmøre, i Bindal i Nordland, i Frostviken i Sverige og på Kvikne og i Elgå i Hedmark. Trøndersk tilhører den ø ...

                                               

Tydalsdialekt

Tydalsdialekt finnes i Tydal kommune, sørøst i Trøndelag. Dialekten er i nære slekt med dialekten i Rørosområdet, Holtålen og Selbu, samt Härjedalen i Sverige. Tydalsmålet skiller seg fra "vanlig" trøndersk ved at det ikke har apokope på overvekt ...

                                               

Vestfoldmål

Vestfoldmål er en samlebetegnelse for en gruppe vikværske dialekter som prates i landskapet Vestfold. Vestfoldmål er hovedsakelig delt mellom bymål og bygdemål, hvor bymålene som snakkes i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand er no ...

                                               

Vikværsk

Vikværsk eller viksk er målføret eller dialekten som tradisjonelt blir snakket av folk fra Vika, men i dag bare de ytre områdene av Oslofjorden, det vil si fra Østfold og Vestfold i tillegg til nedre deler av Buskerud, Akershus og Telemark.

                                               

Østerdalsmål

Østerdalsmål, østerdalsk, eller østerdalsdialekt er et samlebegrep som favner talemålene i Østerdalen i Hedmark, som i hovedsak kan deles i tre; nordøsterdalsk, midtøsterdalsk og sørøsterdalsk. Østerdalsmålet er et flatbygdmål og tilhører som såd ...

                                               

Ådalsmål

Ådalsmål eller ådalsdialekt er et talemål som i hovedsak ligner på ringeriksmål, men det har innslag av valdresmål, spesielt fra begnadalsmål og hedalsmål. Ådalsmålet er således et østlandsk flatbygdmål påvirket av fjellbygdmål. I forhold til rin ...

                                               

Morsmålsopplæring

Morsmålsopplæring er et krav for elever som etter kartlegging viser at de har for svake norskferdigheter til å følge ordinær læreplan i norsk. Elevene har rett til opplæring etter Opplæringsloven § 2-8. Dette innebærer særskilt norskopplæring, og ...

                                               

Norsk (skolefag)

Norsk er et obligatorisk gjennomgående fag i norsk grunnskole og videregående skole. Faget skal gi eleven kunnskaper i skriftlig og muntlig norsk språk, samt språkhistorie, litteraturhistorie og andre sider ved faget. Det undervises i både hovedm ...

                                               

Norsk språktest

Norsk språktest ble startet på slutten av 1980-tallet og er et samarbeid mellom Studieforbundet Folkeuniversitetet og Universitetet i Bergen. Frem til 2014 utviklet Norsk språktest tre tester i norsk for voksne innvandrere: Norskprøve 2, Norskprø ...

                                               

Norske rettskrivninger

Rettskrivinga av 1917 var en reform av norsk skriftspråk som omfattet både bokmål og nynorsk, den gang kalt riksmål og landsmål. I riksmål avløste 1917-rettskrivinga 1907-rettskrivinga. I landsmålet avløste den 1910-rettskrivinga.

                                               

Test i norsk - høyere nivå

Test i norsk – høyere nivå, også kalt "Bergenstesten", er en ferdighetsprøve i norsk som andrespråk. Testen måler språkferdigheter som svarer til nivåene B2 og C1 i Det felles europeiske rammeverket for språk. Testen blir utviklet ved Norsk språk ...

                                               

Anbeheitelse

Anbeheitelse er et akronym som består av forstavingene an- og be- og endingene -heit og -else i nynorsk. Anbeheitelse er tradisjonelt uglesett i nynorsk, men blir mer og mer vanlig. Noen mener at anbeheitelse eksisterer på grunn av påvirkning fra ...

                                               

Dølen

Se også lokalavisen Dølen Vinstra, etablert 1997 Dølen var et ukeblad som ble utgitt av Aasmund Olavsson Vinje i perioden fra 1858 til 1870. Vinje eksperimenterte med Ivar Aasens landsmål i Dølen, men følte seg aldri bundet av en bestemt skriftno ...

                                               

Fedraheimen

Fedraheimen ─ eit Blad aat det norske Folket ─ ble startet av Arne Garborg høsten 1877 som et ukeblad. Bladet ble nedlagt i 1891. Fedraheimen var det første nynorske riksorganet som var noe mer enn et enmannsforetak slik Vinjes Dølen hadde vært.

                                               

Fivefondet

Five-fondet er et fond som ble opprettet av skytterlagsorganisatoren Ola Five våren 1916, stadfestet av Sosialdepartementet 1. april 1917. Mens fondets kapital i starten var 2 550 kr, er den i dag 180 000 kr. I §1 i Grunnreglar for Fivefondet stå ...

                                               

Fyrebilsbibelen

Fyrebilsbibelen eller Studentmållagsbibelen er navn på den første oversettelsen av hele Bibelen til landsmål. Bibelen kom ut sommeren 1921 med tittelen Bibelen eller Den Heilage Skrifti og undertittelen Dei kanoniske bøkerne i Det Gamle og Det Ny ...

                                               

Gula Tidend

Gula Tidend var en avis som ble utgitt fra 3. desember 1904 til 1. juni 1996. Den var en fortsettelse av avisen Bergenhus som ble utgitt i 1904. Gula Tidend s hovedkontor lå i Bergen og hovedmålet var nynorsk. Avisen fungerte som et organ for mål ...

                                               

Heimstaddikting

Heimstaddikting er en norsk litterær sjanger som kan beskrives som dikting om lokalmiljøet og hverdagshelter. Forfatterne skriver et litterært verk, og miljøet blir lagt til hjemstedet deres. I senere tid har denne diktingen blitt kalt en litteræ ...

                                               

Indrebøbibelen

Indrebøbibelen er en nynorsk bibeloversettelse som kom i 1938. Det var en revidert utgave av Fyrebilsbibelen som Studentmållaget gav ut i 1921. Den fikk navnet "Indrebøutgaven" eller "Indrebøbibelen" etter de to brødrene som stod sentralt i arbei ...

                                               

Ivar Aasen-instituttet

Ivar Aasen-instituttet ved Høgskulen i Volda var fram til 2013 et forskningsinstitutt med knutepunktfunksjon for nynorsk skriftkultur. Fra 1. januar 2013 ble instituttet omgjort til Forskingssenter for skriftkultur, og underlagt Ivar Aasen-instit ...

                                               

Ivar Aasen-sambandet

Ivar Aasen-sambandet er en organisasjon som arbeider for å fremme høgnorsk som en fortsettelse av landsmålsnormalen til Ivar Aasen. Organisasjonen ble grunnlagt 11. oktober 1965 av tidligere medlemmer i Noregs Mållag som en reaksjon på samnorskpo ...

                                               

Ivar Aasen-tunet

Ivar Aasen-tunet i Ørsta er et nasjonalt dokumentasjons- og opplevingssenter for nynorsk skriftkultur. Nybygget, som ble åpnet i juni 2000, er tegnet av arkitekten Sverre Fehn. Ivar Aasen-tunet ble tildelt arkitekturprisen Betongtavlen for 2000 o ...

                                               

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

Landssamanslutninga av nynorskkommunar er en sammenslutning av kommuner, fylkeskommuner og interkommunale tiltak. Organisasjonens formål er fremmelse av nynorsk språk og kultur innenfor offentlig virksomhet. LNK ble grunnlagt på et møte i Bryne 1 ...

                                               

Målprisen

Målprisen er en språkpris som hvert år siden 2000 er blitt delt ut av Noregs Mållag under organisasjonens landsmøte. Prisen gis til personer eller institusjoner som har gjort en ekstra viktig innsats for nynorsken. Det er styret i mållaget som av ...

                                               

Nokre salmar

Nokre salmar var den første nynorske salmesamlingen, utgitt anonymt av Elias Blix. Den ble først utgitt som hefter, det første kom i 1869, de neste i 1870 og 1875, og siden utvidet i 1883. 4. mars 1892 ble Nokre Salmar autorisert til bruk ved den ...

                                               

Nokre vener slæst

"Nokre vener slæst" er en frase som gjerne trekkes frem for å demonstrere de store valgmuligheter som fantes på nynorsk fram til rettskrivingsrevisjonen av 2012. Revisjonen fjernet en del sideformer, hvorav noen, slæst, slæss, slåss er relevante ...

                                               

Norsk Barneblad

Norsk Barneblad er et blad for barn på nynorsk. Det kommer per 2017 med 11 nummer i året og er beregnet på barn fra åtte år og oppover. Bladet ble grunnlagt av Kristen Stalleland i 1887 og ble i begynnelsen kalt Sysvorti dialektord for svarttrost ...

                                               

Norsk Grammatik

Norsk Grammatik, skrevet av Ivar Aasen, er ei bok om norsk grammatikk som ble utgitt i 1864. Boka er en omarbeida utgave av Det norske Folkesprogs Grammatik som kom ut i 1848. Aasen hadde nå fått større innsikt i grammatisk teori. Det viktigste v ...

                                               

Norsk Ordbok

For håndordboken med samme navn for riksmål og bokmål se Norsk ordbok Norsk Ordbok er et ordboksverk over nynorsk skriftspråk og norske dialekter, og består av 12 bind med over 333 173 oppslagsord og 9637 sider. Verket ble ferdigstilt i 2016 og b ...

                                               

Norsk Tidend

Se også Norsk Tidend 1940-1945 Londonregjeringas informasjonsavis Norsk Tidend er ei avis som blir utgitt av Noregs Mållag. Avisa har kontor i Oslo. Avisa er en fortsettelse av avisene Fedraheimen og Den 17de Mai. Norsk Tidend startet som dagsavi ...

                                               

Norsk Aarbok

Norsk Aarbok kom ut første gang i årene 1920–39 etter initiativ fra Torleiv Hannaas, som redigerte årboka fram til han døde i 1929. Gustav Indrebø og Lars Eskeland redigerte 1930-årgangen sammen; siden var Indrebø redaktør alene. Norsk Aarbok kom ...

                                               

NPK-språket

NPK-språket er en språkbok utgitt av Nynorsk Pressekontor i 2010. Boka brukes og ofte i nynorsk-pressekretser. Den er todelt; en regeldel med språkråd om rettskrivning og grammatikk og en ordliste med rundt 30 000 oppslagsord. NPKs språknorm følg ...

                                               

Nynorsk Antikvariat

Nynorsk Antikvariat er et antikvariat opprettet i 1989, beliggende i Tvedestrand. Hovedtyngden av virksomheten dreier seg om å ta vare på nynorsk litteratur. Antikvariatet ble startet av Arne-Ivar Kjerland og Kjell Gunnar Straumsvåg, begge var fø ...

                                               

Nynorskland

Nynorskland er en uformell betegnelse på et ikke strengt avgrenset geografisk område i Norge hvor nynorsken har sin utbredelse. I grov forstand er Nynorskland sammenfallende med de fire vestlandsfylkene, men denne avgrensningen ekskluderer viktig ...

                                               

Nynorskordboka

Nynorskordboka er en ordbok for nynorsk som viser offisiell rettskrivning og bøyning, har opplysninger om uttale, ordhistorie, definisjoner, faste uttrykk og eksempler på bruk. Arbeidet med boka begynte i 1974. Første utgave kom i 1986. Det kom n ...

                                               

Nynorsksenteret

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, eller bare Nynorsksenteret, ble åpnet av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet 30. mars 2005 og er lokalisert til Høgskulen i Volda. Senteret er administrativt tilknyttet høgskolen, men faglig ...

                                               

Radio Røynda

Radio Røynda er et norsk humorprogram som gikk på NRK Radio fra 2001 til 2005. Programmet var i perioder et fast innslag i radioprogrammet Norgesglasset på P1. Det hadde et sterkt fokus på nynorsk og gikk under mottoet "I Radio Røynda er nynorsk ...

                                               

Slepp nynorsken til!

Slepp nynorsken til! var en underskriftskampanje på internett som ble startet av Noregs Mållag og Norsk Målungdom våren 2005. Målet med kampanjen var få riksavisene Dagbladet og VG til å slippe nynorsk til i redaksjonelt stoff. Aksjonistene fremh ...

                                               

Vestmannen

Vestmannen var et kultur- og språkpolitisk blad, redigert på høgnorsk. Bladet er gitt ut fra 1984, og kom fram til 2002 ut med ti nummer i året, deretter med seks nummer årlig, og til slutt med en mer og mer sporadisk utgivelse fram til det siste ...

                                               

Årets nynorskbrukar

Årets nynorskbrukar er en pris som blir delt ut av Nynorsk kultursentrum på Dei nynorske festspela hvert år. Prisen går til "personar eller institusjonar som har synt evne til å bryte med språklege og kulturelle konvensjonar om bruk av nynorsk, s ...