ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71
                                               

Document.no

Document.no er et norsk nettsted som inneholder politisk analyse, kommentarer, essays og reportasjer og utgir bøker innen politisk filosofi på Document forlag. Antallet unike lesere per måned lå i april 2012 på over 50 000. Nettstedet oppga i jun ...

                                               

Dyrenes Frigjøringsfront

Dyrenes frigjøringsfront er et venstreorienterte nettverk som jobber for dyrerettigheter. I praktisk handling utfører aktivistene aksjoner mot mennesker og selskaper som de anser for å plage og undertrykke dyr. DFF er den norske grenen av Animal ...

                                               

Dyrevernaktivist

Dyrevernaktivist er en person som, alene eller sammen med andre jobber for at dyr skal slippe lidelser og bli behandlet med respekt for deres egenverdi. De aller fleste benytter seg av lovlige arbeidsmetoder som informasjons- og holdningsskapende ...

                                               

Elevaksjonistene

Elevaksjonistene er en anonym gruppe som våren 2005 saboterte gjennomføringen av de nasjonale prøvene i ungdomsskolen. På kvelden 26. januar ble den nasjonale prøven i norsk lesing offentliggjort på Internett, noe som førte til stor medieoppmerks ...

                                               

Et rop om frihet

Et rop om frihet er en britisk dramafilm utgitt i 1987 og regissert av Richard Attenborough. Filmen omhandler Apartheid-temaet, og var en av de første av sitt slag på den tiden til å gi et innblikk i det autoritære regimet som styrte i Sør-Afrika ...

                                               

Fastlegeaksjonen

Fastlegeaksjonen er en aksjon dannet i januar 2012 mot innføringen av en ny fastlegeforskrift. Aksjonen ble startet av Kjetil Karlsen, fastlege i Tromsø, sammen med almenlegene Arnulf Heimdal, Oslo; Bente Pedersen, Hamar; Ivar Thomsen, Stavanger; ...

                                               

Femen

Femen er en provokativ ukrainsk feministisk protestgruppe grunnlagt i 2008 og basert i Kiev. Organisasjonen er internasjonalt kjent for å protestere "toppløs", det vil si med nakne bryster, mot sexturisme, seksuell utbytting, for at Ukraina ikke ...

                                               

Folkeaksjonen mot Partnerskapsloven

Folkeaksjonen mot Partnerskapsloven var en organisasjon/aksjonsgruppe som ble dannet i 1992 med det formål å stanse innføringen av Partnerskapsloven i Norge. Organisasjonen ble ledet av Ivar Belck-Olsen. Andre forgrunnsfigurer var biskop Odd Bond ...

                                               

Folkebevegelsen mot innvandring

Folkebevegelsen mot innvandring er en organisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle innvandringen til Norge. Organisasjonen ble stiftet i Haugesund 4. oktober 1987. Opptakten ble gjort av 145 krigsseilere i Rogaland som hadde sendt ...

                                               

Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC

Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet var en organisasjon mot norsk EF-medlemskap, aktiv før folkeavstemningen i 1972. I dagligtale ble navnet Folkebevegelsen mot EEC eller rett og slett Folkebevegelsen benyttet. Folkebevegelsen b ...

                                               

Folkeopprøret mot klimahysteriet

Folkeopprøret mot klimahysteriet er en norsk protestaksjon og Facebook-gruppe etablert i begynnelsen av februar 2020. Initiativtaker var askøyværingen Knut Amundsen med politisk bakgrunn fra Demokratene og Pensjonistpartiet. Aksjonen fikk raskt m ...

                                               

Grasrotbevegelse

Grasrotbevegelse er en politisk eller kulturell aksjonsform som har sitt utspring i folket. Slike bevegelser kan også ha sine ideologer og talspersoner, og grasrotbevegelser kan gjerne gi støtte til ledere eller selv få en samlende person, men se ...

                                               

Grenseprotestene på Gazastripen 2018

Grenseprotestene på Gazastripen 2018 er en aksjon innledet våren 2018 der palestinske innbyggere på Gazastripen krever å vende tilbake til landområdene hvor staten Israel ble opprettet i 1948, samt å lette på restriksjonene ved grenseovergangene ...

                                               

Göteborgskravallerna

Göteborgskravallerna er en samlebetegnelse på en serie oppløp i forbindelse med demonstrasjoner i Göteborg sentrum 14.–16. juni 2001 på grunn av EU-toppmøtet i Gøteborg og USAs president George W. Bush besøk. Sammenstøtene til demonstranter og ak ...

                                               

Husokkupasjoner i Oslo

Husokkupasjoner i Oslo har historie tilbake til aksjonen "Et sted å være" i 1969, da ungdom aksjonerte ved Vaterland skole som skulle rives i forbindelse med reguleringen av Vaterlandstrøket. Husokkupasjon som aksjonsform innebærer å okkupere et ...

                                               

Identitærbevegelsen

Identitærbevegelsen, også kalt identitetsbevegelsen eller Generasjon Identitet, er en pan-europeisk sosiopolitisk bevegelse som oppstod i Frankrike i 2002. Den definerer seg som patriotisk, konservativ og etnopluralistisk. Andre beskriver den som ...

                                               

Ikkevold

Se også Ikkevold tidsskrift Ikkevold betegner ulike tankesett og strategier som avviser fysisk vold som virkemiddel for nå et mål, men som samtidig er rettet inn mot sosial endring. Ikkevold kan dermed ses som et alternativ til både passiv aksept ...

                                               

Første intifada

Første intifada var et omfattende palestinsk opprør mot de israelske makthaverne, og den første av intifadaene. Det startet i Jabalaya flyktningleir i Gaza den 9. desember 1987, med at innbyggerne kastet stein og bensinbomber mot israelske patrul ...

                                               

Jakkemerke

Jakkemerke eller button er et vanligvis billig, lite, rundt, flatt merke av metall eller plast med ei sikkerhetsnål bak. Det er ment å bli festet godt synlig som et lite skilt foran på jakker, vesker og andre gjenstander av tekstil. Merkene har p ...

                                               

Kunstneraksjon-74

I forbindelse med Unge Kunstneres Samfund UKS sitt 50-årsjubileum i 1971 ble det en ny oppvåkning og ”opprør” fra medlemmenes side som spredte seg til andre kunstnergrupperinger og endte opp i Kunstneraksjon-74. Det kunstnerpolitiske grunnlaget h ...

                                               

Lydighetsnektelse

Lydighetsnektelse foreligger når man ikke etterkommer en lydighetsplikt, eller når man motsetter seg et lydighetskrav, altså nekter å gjøre som man blir instruert til å gjøre. En lydighetsplikt kan foreligge i kraft av et ansettelses- eller komma ...

                                               

Mardøla-aksjonen

Mardøla-aksjonen var flere mindre aksjoner sommeren 1970 mot kraftutbygging i Eikesdal i Møre og Romsdal, i fjellheimen mellom Nesset kommune og Rauma kommune. Aksjonen var en viktig symbolhendelse for betydningen av å ta vare på urørt natur. Aks ...

                                               

Me too

Me too eller metoo, oftest skrevet sammentrukket og med nummertegn som #metoo eller #MeToo, er en emneknagg og en verdensomspennende grasrotkampanje i sosiale medier. Merkelappen "jeg også" markerer at en person har blitt utsatt for uønsket seksu ...

                                               

Mytteri

Mytteri er en handling der flere personer i forening er ulydige mot en ledelse, på en måte som avsetter ledelsen. Mytteri kan for eksempel begås av besetningen på et skip, et fly eller av soldater i en militær enhet.

                                               

Nettverk for dyrs frihet

Nettverk for dyrs frihet er en norsk dyrevernsorganisasjon som jobber mot artssjåvinisme og utnyttelse av dyr. Organisasjonen ble stiftet i 2007. Deres formål er å kjempe for et samfunn der alle dyr, også de ikke-menneskelige, har rett til liv, o ...

                                               

NOAH

NOAH – for dyrs rettigheter er en norsk dyrerettighetsorganisasjon etablert i 1989. NOAHs ideologi bygger på at dyr i likhet med mennesker lever for sin egen del, og har krav på frihet og livsutfoldelse. Organisasjonen arbeider flere mål, eksempe ...

                                               

Norsk Forsvars Allianse

Norsk Forsvars Allianse, også kalt Norwegian Defence League, er en norsk anti-islamsk og høyreekstrem gruppe opprettet etter inspirasjon fra English Defence League, en anti-islamsk og høyreekstrem protestbevegelse i England. De sier selv at de ik ...

                                               

Occupy Wall Street

Occupy Wall Street er en rekke demonstrasjoner som begynte i New York City rundt området Zuccotti Park høsten 2011. Protesten ble opprinnelig startet av den canadiske aktivistgruppen Adbusters som fant inspirasjon fra Opprøret i den arabiske verd ...

                                               

Occupy-bevegelsen

Occupy-bevegelsen er en global protestbevegelse som vil trekke oppmerksomhet til økonomisk ulikhet, grådighet i næringslivet, problemet med lobbyvirksomhet, banksystemets feil og mer. Bevegelsen er inspirert av den arabiske våren, og kan også see ...

                                               

Opprør

Opprør eller opptøyer er voldelig reisning mot myndigheter eller andre makthavere. Et mindre opprør kalles gjerne oppstand eller opptøyer, mens et større opprør kan utvikle seg til borgerkrig eller væpnet revolusjon. I Norge straffes opprør med f ...

                                               

PEGIDA

Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes), forkortet PEGIDA, PEgIdA eller Pegida, er en tysk politisk bevegelse med base i Dresden. Høsten 2014 arrangerte PEGIDA innvandrings- og islamkritiske demonstrasjoner i tyske byer på ...

                                               

People for the Ethical Treatment of Animals

People for the Ethical Treatment of Animals er en internasjonal dyrevernorganisasjon. Peta har over tre millioner medlemmer og støttespillere og ble etablert i 1980 av nåværende PETA-leder Ingrid Newkirk i Norfolk, Virginia i USA, der organisasjo ...

                                               

Politisk demonstrasjon

Demonstrasjon er en offentlig framvisning av en holdning som deles av flere i en gruppe. Gruppen kan være aktivister, en gruppe innbyggere med felles holdninger og bakgrunn, interesser eller lignende. Demonstrasjoner handler som oftest om politis ...

                                               

Politiske grupper med egne skjortefarger

Flere politiske grupperinger har fått kallenavn etter fargen på skjorter og plagg som tilhengerne har båret. Ideologiske symboler og uniformering var særlig vanlig i de politiske massebevegelsene i Europa i mellomkrigstida, ikke minst i gruppenes ...

                                               

Protestene i Burma 2007

Protestene i Burma 2007 er en rekke protester mot militærstyret i Burma som startet 15. august 2007. Den opprinnelige bakgrunnen for protestene var at regjeringen i landet valgte å heve bensinprisen, på noen bensinstasjoner med nærmere 500%, men ...

                                               

Sabotasje

Sabotasje kommer av det franske ordet sabot som betyr tresko; arbeiderne kastet treskoene sine i maskinene for å stoppe dem. Sabotasje er et kampmiddel som hindrer produksjonen ved å sette ned arbeidstempoet eller ødelegge maskiner, verktøy eller ...

                                               

Samarbeidsgruppene for Natur- og Miljøvern

Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern ble startet i 1969 av en gruppe filosofer, fjellklatrere og fotturister. skulle være en motvekt til de miljøvernorganisasjonene som drev "skrivebordsarbeid", og skulle heller konsentrere seg om konkret a ...

                                               

Samisk aksjonsgruppe

Samisk aksjonsgruppe var en gruppe samepolitiske aktivister som oktober 1979 organiserte seg som kulturell og politisk motstandbevegelse mot fornorskning og undertrykking av samer og utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget. Aksjonsgruppen ga ut ...

                                               

Sivil ulydighet

Sivil ulydighet er et politisk virkemiddel som brukes for å markere motstand mot en spesiell politisk sak ved å bryte utvalgte lover på bakgrunn av samvittighet og moralske overbevisninger. Det er vanlig å hevde at handlingen må gjøres i full åpe ...

                                               

Sivilmotstand

Sivilmotstand er politiske tiltak som baserer seg på bruk av ikke-voldelig motstand fra sivile grupper til å utfordre en bestemt kraft, makt, politikk eller regime. Sivilmotstand opererer gjennom appeller til motstanderen, press og tvang. Det kan ...

                                               

Streik

For den sovjetiske filmen fra 1924, se Streik film For den norske filmen fra 1975, se Streik! Streik er en organisert stans i arbeidet for å oppnå et formål. Kalles også sitt-ned-streik, sittestreik og beskriver situasjon at de streikende ikke fo ...

                                               

Studentopprør

Studentopprør er en samlebetegnelse på politiske opprør blant studenter. Slike opprør begynte i Vest-Europa og USA på slutten av 1960-tallet, og begynnelsen av 1970-tallet. Utgangspunktet for urolighetene var ofte at studentene var misfornøyde me ...

                                               

Søppeldykking

Søppeldykking, kontainerdykking eller dumpster diving er når noen velger å lete i kontainere for å finne brukbare ting som har blitt kastet av butikker, kontorer, borettslag, privatpersoner osv. Det kan være fra mat, klær, elektronikk, møbler, bø ...

                                               

Via Campesina

La Via Campesina er en internasjonal sammenslutning av nasjonale organisasjoner for små og mellomstore bønder, landarbeidere og urbefolkninger i Asia, Amerika og Europa. La Via Campesina arbeider for å bedre vilkåra for småskalajordbruket verden ...

                                               

World Naked Bike Ride

World Naked Bike Ride er en manifestasjon som arrangeres på flere steder i verden, for bruk av miljøvenlige transportmidler som drives direkte av mennesker, som en protest mot massebilisme, miljøpåvirkning og oljeavhengighet. Conrad Schmidt tok i ...

                                               

Dekha Ibrahim Abdi

Dekha Ibrahim Abdi var en etnisk somalisk fredsaktivist med base i Mombasa i Kenya. Som kenyansk statsborger arbeidet hun som konsulent for afrikanske myndigheter og forskjellige sivilsamfunnsorganisasjoner. Dekha var medlem av organisasjonen Coa ...

                                               

Sayed Jamaluddin Afghani

Allama Sayed Jamaluddin Afghani / Sayed Jamaluddin Asadabadi var en politisk aktivist og islamsk ideolog i den muslimske verden på slutten av 1800-tallet, særlig i Midtøsten, sørlige Asia og i Europa. Han var en av grunnleggerne av den islamske m ...

                                               

Mohammad-Reza Ali-Zamani

Mohammad-Reza Ali-Zamani var en iransk aktivist og menneskerettighetsforkjemper. Ali-Zamani tilhørte en monarkistisk gruppe og deltok i demonstrasjonene etter presidentvalget i Iran i juni 2009. Han skal ha distribuert CD-er og annen propaganda m ...

                                               

Ammar Aziz

Ammar Aziz er en pakistansk filmregissør og venstreorientert aktivist. Som filmskaper ble han ble først kjent for sitt arbeid om arbeiderklassen i Pakistan. Han er utdannet ved National College of Arts i Lahore. I 2012 var han den eneste filmskap ...

                                               

Eva Bartlett

Eva Bartlett er en canadisk blogger og aktivist. Under Gaza-krigen i 2008 og 2009 var Bartlett på Gazastripen og rapporterte fra krigshandlingene. Senere har hun konsentrert seg om borgerkrigen i Syria hvor hun har forfektet sympati for Assad-reg ...