ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 73
                                               

Liste over presidentene for Italias senat

"Sito storico – Senato del Regno 1848-1946 – Elenco dei Presidenti per Legislature". senato.it. Besøkt 9. februar 2018. "I Presidenti del Senato dal 1948". senato.it. Besøkt 11. februar 2018.

                                               

Liste over presidentene for Kenyas nasjonalforsamling

Presidenten for Kenyas nasjonalforsamling er leder for underhuset i parlamentet. Kenya innførte i 1963 tokammersystem: Senat og Representanthus. Disse ble i 1967 slått sammen til Nasjonalforsamlingen.

                                               

Liste over presidentene for Kroatias parlament

Presidenten for Kroatias parlament er leder for parlamentet. Sabor var fra 1993 til 2001 inndelt i to kamre: Representanthuset hvis president også var Sabors president og Distriktshuset. Siden 2001 har Sabor kun hatt ett kammer.

                                               

Liste over presidentene for Namibias nasjonalforsamling

Presidenten for Namibias nasjonalforsamling er leder for underhuset i Namibias parlament. Valgene 4. og 8. desember 1978 var de første med allmenn stemmerett Alle de tidligere valgene var kun forbeholdt hvite. De ble utført uten FNs tilsyn og tro ...

                                               

Liste over presidentene for Riksdagen i Tyskland

Riksdagspresidenten var leder for parlamentet under Det nordtyske forbund, Det tyske keiserrike, Weimarrepublikken og Nazi-Tyskland.

                                               

Liste over presidentene for Trinidad og Tobagos senat

"Presidents of the Senate 1961 - Present". Trinidad and Tobago Parliament. Besøkt 3. februar 2018. "The Senate of Trinidad and Tobago". Caribbean Elections. KnowledgeWalk Institute. Arkivert fra originalen 3. februar 2018. Besøkt 3. februar 2018.

                                               

Liste over presidentene for Ungarns parlament

Presidenten for Ungarns parlament er leder for nasjonalforsamlingen. Den nåværende presidenten heter László Kövér. Ettersom Ungarn ikke har visepresident overtar parlamentspresidenten som fungerende statsoverhode i landet når presidenten går av, ...

                                               

Liste over presidentene for Østerrikes Herrenhaus

"Österreichisches Biographisches Lexikon". Besøkt 27. mars 2018. "Colloredo-Mansfeld, Josef Fürst, dargestellte Person in der Galerie des Parlaments". Republik Österreich Parlament. Besøkt 27. mars 2018. "Schmerling, Anton Ritter v., dargestellte ...

                                               

Livstidssenator

Livstidssenatorer: Elena Cattaneo - 58 år og 200 dager, utnevnt. Liliana Segre, utnevnt i 2018 Carlo Rubbia - 87 år og 40 dager, utnevnt. Renzo Piano - 83 år og 238 dager, utnevnt. Mario Monti - 78 år og 52 dager, utnevnt. Carlo Azeglio Ciampi - ...

                                               

Minister uten portefølje

En minister uten portefølje eller konsultativ statsråd er et regjeringsmedlem som ikke har ansvar for et eget departement og, i en del tilfeller, ikke engang har ansvar for noen spesielt definerte arbeidsoppgaver. Stillingen har en lang historie ...

                                               

Næringsminister

Næringsministeren er ministeren som er ansvarlig for landets næringspolitikk. Næringsministeren leder et næringsdepartementet, for tiden Nærings- og handelsdepartementet. Norges næringsminister er siden 17. januar 2018 Torbjørn Røe Isaksen som ov ...

                                               

Ordfører

En ordfører er valgt som leder av en kommune og som møteleder for kommunestyre eller tilsvarende folkevalgte organ. Dennes valgte stedfortreder kalles varaordfører. "Ordfører" eller "borgermester" benyttes i norsk språkbruk ofte også som betegnel ...

                                               

Overborgermester

I Irland, finnes postene Lord Mayor of Dublin og Lord Mayor of Cork fortsatt, og er symbolske titler, som i Storbritannia. I England, Wales og Nord-Irland er det en rent seremoniell post, særskilt Lord Mayor of London I Skottland er det også en r ...

                                               

Parlamentarisk leder

En parlamentarisk leder er lederen for stortingsrepresentantene i sin egen partigruppe. Representanter deles inn i partigrupper i henhold til hvilket parti de er medlem av. Det er ofte partilederen som er parlamentarisk leder, med mindre partiled ...

                                               

Parlamentsmedlem

Parlamentsmedlem er et medlem av nasjonalforsamling. Avhengig av betegnelsen på parlamentet kan medlemmene ha forskjellige betegnelser. På engelsk forkortes parlamentsmedlem MP, for member of parliament. I parlamenter med tokammersystem brukes be ...

                                               

Parlamentspresident

Parlamentspresident, parlamentsformann eller parlamentstalsmann, på engelsk kalt Speaker, for eksempel Speaker of the House of Commons, er en tittel som brukes om formannen i en lovgivende forsamling, som et parlament, eller et kammer. Parlaments ...

                                               

Partileder

En partileder eller partiformann er en person som er lederen for et politisk parti. Partilederens eller formannens funksjon, og måten vedkommende tiltrer vervet på, varier fra parti til parti og fra land til land. I Norge blir de fleste partilede ...

                                               

Personlig sekretær

Personlig sekretær var en politisk stilling i regjeringsapparatet i Norge fra 1946 til 1992, da den ble avløst av stillingen politisk rådgiver. Stillingen hadde mange av de samme funksjonene som en politisk rådgiver i dag, som en av statsrådens e ...

                                               

Pittura infamante

Pittura infamante var en form for freskomalerier, hvor poenget var å henge ut navngitte personer som enten hadde gjort seg skyld i forbrytelser mot samfunnet, eller som rett og slett var makthavernes motstandere. Maleriene hører til i renessansen ...

                                               

President

President er egentlig en leder for et presidium, et styre. Brukes i politikken oftest om en statsleder i en republikk, men også om styreledere. I Norge har man stortingspresident og sametingspresident, tidligere også lagtingspresident og odelstin ...

                                               

President (Nasjonalforsamlingen for folkemakten)

"Historia Parlamentaria". Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. Arkivert fra originalen 31. januar 2018. Besøkt 2. februar 2018.

                                               

Regjeringssjef

En regjeringssjef er lederen for regjeringen, den utøvende myndigheten, i en stat, delstat eller annet selvstyrt område med et utøvende organ. Regjeringssjef er ikke det samme som statsoverhode, i de fleste land er statsoverhodet og regjeringssje ...

                                               

Riksdagens talman (Finland)

Riksdagens talman er den representanten i Finlands riksdag som er ordfører for Riksdagens plenumsmøter. I riksdagshusets plenumsal har talmannen den høyest plasserte plassen. I begynnelsen av riksmøtet velger Riksdagen en talman og to visetalmän ...

                                               

Riksdagens talman (Sverige)

Riksdagens talman er tittelen til presidenten for Sveriges riksdag. I Sverige blir Riksdagens talman forventet å være en politisk nøytral person, selv om han er valgt til Riksdagen for et politisk parti. Den finske riksdagen har en tilsvarende st ...

                                               

Politisk rådgiver

Politisk rådgiver er en tittel på en person som i Norge bistår politikere med å utforme politikk. I departementene inngår en politisk rådgiver i statsrådens politiske stab, sammen med statssekretæren. Også partienes stortingsgrupper har ansatt eg ...

                                               

Rådsherre

En rådsherre kunne eller kan i mange europeiske land betegne en mann som er medlem av en bys råd, eller mer moderne: bystyre eller byråd. Tittelen eksisterer fremdeles i bl.a. Tyskland Ratsherr.

                                               

Senator

En senator er en person som har sete i et senat. Historisk sett var senator betegnelsen på medlemmene av det romerske senatet. I moderne tid kan en senator både være en parlamentariker, som i det amerikanske senatet og Bayerns senat, eller et reg ...

                                               

Statsministerens stedfortreder (Sverige)

Statsministerens stedfortreder er i Sverige en funksjon som en statsråd har som erstatter statsministeren under hans/hennes fravær og således skal kunne avlaste statsministeren og lede regjeringens arbeid når statsministeren er forhindret fra å g ...

                                               

Stortingspresident

Stortingets president, gjerne kalt stortingspresidenten, er en stortingsrepresentant som er valgt til å lede arbeidet i Stortinget. Presidenten og fem nummererte visepresidenter utgjør Stortingets presidentskap, som lager Stortingets arbeidsplan, ...

                                               

Stortingsrepresentant

En stortingsrepresentant er en folkevalgt til Norges nasjonalforsamling, Stortinget. Det har siden Stortingsvalget 2005 vært 169 representanter med henholdsvis 150 distriktsrepresentanter og 19 utjevningsmandat.

                                               

Suppleant

Suppleant er en person som fungerer som stedfortreder, vararepresentant eller varamedlem for en som er valgt til et bestemt verv ved forfall eller fravær. Vararepresentanter til Stortinget ble på 1800-tallet kalt suppleanter. I tidligere versjone ...

                                               

Sveriges migrasjonsminister

Sveriges migrasjonsminister er en svensk statsråd som blant annet har ansvar for innvandrings- og integrasjonsspørsmål. Migrasjonsspørsmål lå før 1996 under innvandringsministeren. Pierre Schori var den første som hadde denne posten, som siden ha ...

                                               

Utenriksminister

En utenriksminister er medlem av regjeringen og leder for Utenriksdepartementet. Som alle regjeringsmedlemmer kan også en utenriksminister tiltales som Eksellense, men det er ikke vanlig i norsk språkbruk. I Norge har utenriksministeren siden emb ...

                                               

Visestatsminister

En visestatsminister er i noen land et regjeringsmedlem som kan ta posisjonen som statsminister når statsministeren er midlertidig fraværende. Posisjonen sidestilles ofte med visepresident, men er betydelig annerledes. Visestatsminister er ofte e ...

                                               

Rita Sargsian

Rita Aleksandri Sargsian var Armenias førstedame ti år, idet hun var hustru til Serzj Sargsian, som var president i Armenia fra 2008 til 2018. Hun var født i en militærfamilie og ble musikklærer av yrke. Hun arbeidet som dette inntil hun flyttet ...

                                               

Politisk forsamling

En politisk forsamling er en debatterende og besluttende forsamling, som regel med lovgivende makt, og ofte også bevilgende makt. Politiske forsamlinger er kjent under mange navn, inkludert parlament, kongress, riksdag, kommunestyre bystyre, fylk ...

                                               

Borgartinget

Borgartinget var fra 1100-tallet det allmenne lagtinget for området Viken, som omfattet kystområdene fra Göta älv til Rygjarbit. Det har navn etter byen Borg ved Sarpsfossen, som ifølge tradisjonen ble grunnlagt av Olav den hellige i 1016. Enkelt ...

                                               

Bydelsutvalg

Bydelsutvalg er et politisk valgt organ som representerer en bestemt bydel i en norsk bykommune. Medlemmene blir enten direkte valgt eller oppnevnt av de forskjellige partiene etter stemmefordeling ved kommunevalg. Bydelsutvalg har riktignok ikke ...

                                               

Bygdeting

Bygdeting var i flere århundrer sentrum for lokalsamfunnet samt et organ for lokalt selvstyre og statlig kontroll med bygdene i Norge. Bygdetingene har en historie som sannsynligvis strekker seg tilbake til vikingtiden, og er beskrevet i Landslov ...

                                               

Ceylons statsråd

Ceylons statsråd var den lovgivende forsamlingen i Britisk Ceylon. Det ble opprettet i 1931 gjennom Donoughmore-konstitusjonen. Statsrådet hadde ett kammer og erstattet Ceylons lovgivende råd, koloniens opprinnelige lovgivende organ. Der var kun ...

                                               

Danehoff

Danehoff var en dansk institusjon og betegnet en riksforsamling av "rigets bedste mænd". Det ble opprettet i forbindelse med Erik Klippings håndfestning og krevde at han skulle holde "det parlament, der kaldes hof" hvert år. Danehoffet beskjeftig ...

                                               

Den europeiske jødiske kongressen

Den europeiske jødiske kongressen er en paraplyorganisasjon for 38 jødiske nasjonale samfunn i Europa, med rundt 2.5 millioner medlemmer. Siden 1. oktober 2003 er Jacob Benatof kongressens president. Visepresidenter er Roger Cukierman Frankrike, ...

                                               

Den Grundlovgivende Rigsforsamling

For maleriet med samme navn, se "Den Grundlovgivende Rigsforsamling" maleri. Den Grundlovgivende Rigsforsamling var en forsamling som behandlet og vedtok Danmarks første grunnlov, Junigrunnloven. Riksforsamlingen var samlet fra 23. oktober 1848 t ...

                                               

Den nordirske forsamling

Den nordirske forsamling er den lovgivende myndigheten som ble etablert for Nord-Irland etter belfastavtalen. Forsamlingen trådte sammen første gang i 1998 med delegert makt fra Det britiske parlamentet, men har siden blitt suspendert flere gange ...

                                               

Det europeiske råd

Det europeiske råd er Den europeiske unions forsamling av nasjonale stats- eller regjeringssjefer, rådets egen president, samt Europakommisjonens president. Rådet kalles ofte "EUs toppmøte". Unionens høye representant for utenrikssaker skal delta ...

                                               

Duma

Duma er den generelle betegnelsen på en lovgivende forsamling i det moderne og historiske Russland. Historisk sett kunne ordet også betegne et medlem av en slik lovgivende forsamling.

                                               

Falklandsøyenes lovgivende forsamling

Falklandsøyenes lovgivende forsamling er den lovgivende forsamlingen på Falklandsøyene. Den erstattet Legislative Council i forbindelse med den nye grunnloven som trådte i kraft 1. januar 2009. Forsamlingen har ti medlemmer og ledes av en Speaker ...

                                               

Folkekammeret

Det provisoriske Folkekammeret ble opprettet 7. oktober 1949 i Øst-Berlin av det Tyske Folkeråd. Det første valget til Volkskammer kom senere, forsinket og utført etter et annet valgsystem enn opprinnelig tenkt, den 15. oktober 1950. Valget i 195 ...

                                               

Fono Fakamua

Hver av de tre atollene i Tokelau, Atafu, Nukunonu og Fakaofo, styrte fra 1800-tallet seg selv i indre anliggender og det fantes ingen fellestokelauiske institusjoner utover den nyzealandske administrasjonen, som ikke grep dypt ned i samfunnet. I ...

                                               

Forbundsforsamlingen (Tyskland)

Forbundsforsamlingen er et forfatningsorgan i Forbundsrepublikken Tyskland, hvis eneste oppgave er å velge Tysklands president. Den består av medlemmene av Forbundsdagen og et tilsvarende antall medlemmer valgt av de tyske delstatenes parlamenter ...