ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 79




                                               

Robert Persons

Robert Persons var en engelsk katolsk prest tilhørende jesuittordenen; han dro på hemmelig oppdrag for å stryrke katolikkene i England, opprettet en rekke skoler og kollegier i Frankrike og i Spania, forfattet mange religiøse og politiske skrifte ...

                                               

Storvesir

Storvesir, Sadr-ı Azam eller Serdar-ı Ekrem, opprinnelig fra persiske ordet "vesir", var den øverste ministeren til sultanen i Det osmanske rike og hadde absolutte fullmakter. Han kunne i prinsippet bare avsettes av sultanen selv. Han var den øve ...

                                               

Barnemordene i Betlehem (Bruegel)

Barnemordene i Betlehem er et oljemaleri av Pieter Bruegel den eldre utført 1565–1566. Maleriet viser en soldatstyrke som herjer en liten landsby i Brabant i nåværende Belgia/Nederlandene om vinteren. I 1447 hadde Nederlandene overgått som en sam ...

                                               

Karikatur

En karikatur er en komisk framstilling der typiske trekk eller egenskaper ved en person eller sak er overdrevet eller forvrengt. Karikaturen kan være en uskyldig spøk, men er ofte brukt bevisst for å latterliggjøre noe eller noen og vise ringeakt ...

                                               

Nasjonalromantikken

Nasjonalromantikken var en kulturhistorisk periode som oppstod i Tyskland på 1800-tallet. Nasjonalromantikken var inspirert av Johann Gottfried von Herders ideer og fant sine særegne uttrykk både innen billedkunst, arkitektur, filosofi, historief ...

                                               

Nasjonalsosialistisk kunst

Nasjonalsosialistisk kunst er billedkunst som er preget av den nasjonalsosialistiske ideologien i det tyske nazistpartiet NSDAP fra 1920-tallet til Tysklands nederlag i andre verdenskrig i 1945. Kunsten skulle uttrykke og forsterke de politiske o ...

                                               

Sosialistisk realisme

Den sosialistiske realismen ble grunnlagt i 1932 som et dogme for alle Sovjetkunstnerne innenfor alle kunstarter. Oppgaven var å skape en kunst for massene og å i folket inspirere en kjærlighet til arbeideren og dennes oppgave å bygge opp kommuni ...

                                               

Vojna

Vojna er et russisk kunstnerkollektiv kjent for provoserende og politisk ladet performancekunst. Vojna ble dannet i 2006 av Oleg Vorotnikov Олег Воротников, "Vor", Natalia Sokol Наталья Сокол, "Koza", Nadezjda Tolokonnikova Надежда Толоконникова ...

                                               

Andreslagskapasitet

I kjernefysisk strategi er andreslagskapasiteten til et land den militære kapasiteten som kan overleve førsteslag, altså den første runden atomvåpen som avfyres i en eventuell atomkrig. Å kunne gjengjelde med atomvåpen, til tross for at en selv h ...

                                               

Garantert gjensidig ødeleggelse

Gjensidig ødeleggelse, eller mutually assured destruction, er en doktrine innen militær strategi og nasjonale retningslinjer for sikkerhet. En fullskala bruk av kjernefysiske våpen fra to eller flere motstridende sider ville føre til nær fullsten ...

                                               

Kjernefysisk forkjøpsangrep

I kjernefysisk strategi, er et kjernefysisk forkjøpsangrep et overraskelsesangrep med overveldende kraft. Førsteslagskapasitet er et lands evne til å seire over en annen atommakt ved å ødelegge fiendens arsenal til det punkt hvor det angripende l ...

                                               

Amaq

Amaq er en informasjonskanal som regnes å stå IS nær. Informasjonskanalen som opptrådte første gang i 2014, er ikke medlem av noen internasjonal nyhetsorganisasjon. Gjennom Amaq videreformidles propaganda direkte fra IS. Formidlingen skjer i form ...

                                               

Argumentum ad metum

Argumentum ad metum eller argumentum in terrorem er en propagandateknikk og logisk feilslutning som har til hensikt å skape støtte for en idé, forslag eller konklusjon ved å forsøke å øke frykten for et alternativ, uten å fremlegge bevis eller ar ...

                                               

Boxun

Boxun er et aggregeringsnettsted, som fokuserer på påståtte politiske skandaler i Kina. Støttes delvis av amerikanske myndigheter, og finansiert av National Endowment for Democracy, Boxun er delvis støttet av det såkalte Kina fri presse-prosjekt, ...

                                               

Den sorte legende

Den sorte legende er en beskrivelse på sterkt negativ fremstilling av Spania under Filip II og spesielt spanjolenes fremferd i Amerika. Sistnevnte fenomen kan spores tilbake til historikeren Bartolomé de las Casas, som i detalj beskrev grusomhete ...

                                               

Desinformasjon

Desinformasjon er falsk informasjon som spres bevisst for å lure. Det er en delmengde av feilinformasjon, noe som også kan være utilsiktet. Det engelske ordet disinformation er en lånt oversettelse av den russiske дезинформация dezinformatzija, h ...

                                               

Drittpakke

En drittpakke er en samling ufordelaktige påstander om en person eller organisasjon som er samlet med hovedhensikt å sverte. Brukes især om negativ informasjon som formidles av selskap i kommunikasjonsbransjen på vegne av en oppdragsgiver som øns ...

                                               

Falsk nyhet

Falsk nyhet er et omstridt begrep som etter den opprinnelige definisjonen retter seg mot nyhetsliknende opplysninger med uriktig, mangelfullt eller villedende innhold eller med falsk avsender som noen med vilje lager og sprer gjennom ulike nyhets ...

                                               

Hasbara

Hasbara er den israelske regjeringens informasjonsvirksomhet for å spre opplysninger og positive holdninger om staten Israel i utlandet. Begrepet brukes av regjeringen og dens støttespillere om PR-arbeid og kampanjer som skal forklare regjeringen ...

                                               

Løgnfabrikk

Løgnfabrikk er kallenavn på et nettsted eller en gruppe av nettskribenter og andre som lager og sprer løgner i form av oppdiktede saker og falske nyheter. Hensikten er oftest økonomisk: Saker utformes som klikkagn med oppsiktsvekkende påstander o ...

                                               

Nasjonalsosialistisk propaganda

Nasjonalsosialistisk propaganda, også omtalt som nazi-propaganda og annet, er ideologisk og politisk propaganda som ble benyttet av det tyske nazistpartiet NSDAP for å overta makten i Tyskland, forandre samfunn og livssyn under partilederen Adolf ...

                                               

Propagandafilm

Propagandafilm er en film som lages og brukes som propaganda, altså i hovedsak for å fremme en bestemt mening eller handling, gjerne et politisk budskap eller mål. Propagandafilmer inneholder agitasjon som mer eller mindre åpen eller skjult. Film ...

                                               

Propagandakompani

Propagandakompani og propagandatropp var en type kompani og tropp innen Wehrmacht og Waffen-SS, det nasjonalsosialistiske Tysklands militære styrker, under andre verdenskrig. De arbeidet med propaganda rettet mot landets soldater og befolkning sa ...

                                               

Radio Königsberg

Radio Königsberg var det svenske tilnavnet for de svenske programmer fra den tyske radiostasjonen Reichssender Königsberg innen Reichs-Rundfunk-Gesellschaft og som rettet svenskspråklig tysk propaganda mot Sverige under årene 1940 til 1945. Man b ...

                                               

Russia Today

RT eller Russia Today som det het tidligere er en russisk statseid 24-timers nyhetskanal som kringkastes over kabel, satellitt og internett i hele verden. Den startet sendingene 10. desember 2005. RT har nyhetssendinger på engelsk, arabisk og spa ...

                                               

Stor løgn

En stor løgn er en propagandateknikk. Uttrykket ble lansert av Adolf Hitler, da han i sin bok Mein Kampf skrev om bruken av "en løgn så kolossal at ingen kan tro at noen ønsker å forvrenge sannheten så voldsomt".

                                               

Tokyo Rose

Tokyo Rose var navnet de allierte under krigen i Stillehavet ga den kvinnelige radiostemmen som sendte propaganda fra Japan til allierte soldater. Ideen var å demoralisere soldater til å begynne å stille spørsmål om det de gjorde var riktig. Toky ...

                                               

Trollfabrikk

En troll-fabrikk er en bedrift som har som mål å påvirke nettbrukere i den retning oppdargasgiverne ønsker. Begrepet trollfabrikk Den mest kjente trollfabrikken er Internet Research Agency, ofte kalt Trollene fra Olgino, som opprettet falske kont ...

                                               

Tyrkerfaren

Uttrykket tyrkerfaren knytter an til den ofte trykkende redsel og skrekk som gav seg til kjenne i den europeiske allmenhet fra 1440- til 1600-tallet med tyrkerkrigene som bakteppe, ofte assosiert med sterke skrekkbilder. Man fryktet det osmanske ...

                                               

Weasel word

Weasel word er en betegnelse for ord og vendinger som får et villedende eller innholdsløst utsagn til å se riktig og tillitvekkende ut. Eksempelvis kan et vagt eller udokumentert utsagn komme til å se mer substansielt ut enn det faktisk er, og en ...

                                               

Wehrmachtbericht

Wehrmachtbericht er et tysk radiosendt nyhetsprogram som gikk daglig på det tyske nasjonale kringkastingsselskapet Reichs-Rundfunk-Gesellschaft fra 1939 til 1945. Bak programmet sto Oberkommando der Wehrmacht ledet av Alfred Jodl, som rapporterte ...

                                               

Whataboutism

Whataboutism er en diskusjons- og propagandateknikk som har til hensikt å diskreditere en motstanders påstand ved å rette en anklage tilbake om hykleri, uten direkte å motbevise eller avkrefte deres argument. Teknikken er forbundet med sovjetisk ...

                                               

Festdagsreduksjonen

Festdagsreduksjonen, gjerne oppfattet som Struensees festdagsreduksjon, var en halvering av antallet helligdager i Danmark-Norge, gjeldende fra 1771. Forordningen ble underskrevet av kong Christian VII den 20. oktober 1770. Forordningens tekst lø ...

                                               

Hartz-reformene

Hartz-reformene er navnet på en rekke reformer foreslått av en offentlig tyske kommisjon Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, som ble ledet av Peter Hartz. Kommisjonen ble nedsatt av Gerhard Schröders første regjering 1. februar 2002, og la ...

                                               

Hundredagersreformen

Hundredagersreformen var et mislykket 103-dagers nasjonalt, kulturelt og utdanningsreformbevegelse som pågikk fra 11. juni til 22 september 1898 ledet av den kinesiske Guangxu-keiseren på få gjennomført reformer for modernisering av Qing-dynastiet.

                                               

Kommunalreformen (1970)

Kommunalreformen var en endring i administrasjonen av Danmark. Fra 1. april 1970 ble antallet kommuner redusert fra ca. 1 000 til 275 og antallet amter fra 25 til 14. Reformen innebar også at begrepene købstadskommune og landkommune ble borte og ...

                                               

Kommunalreformen (2007)

Kommunalreformen var en stor endring i administrasjonen av Danmark. Reformen ble vedtatt i juni 2005 og 1. januar 2007 ble 270 kommuner sammenslått eller videreført i 98 nye kommuner. Den nye "idealkommunen" har ifølge partiene bak reformen minst ...

                                               

Kretsreformen i Sachsen i 1994 og 1996

Kretsreformen i Sachsen i 1994 og 1996 var en administrativ reform som ble vedtatt av Sachsens landdag den 24. juni 1993. Reformen innebar at 48 kretser og 6 kretsfrie byer, som ble opprettet i 1952, ble erstattet av 22 nye kretser og 7 kretsfrie ...

                                               

Kretsreformen i Sachsen i 2008

Kretsreformen i Sachsen i 2008, også kalt Forvaltnings- og administrasjonsreformen 2008 var en reform av den administrative inndelingen i den tyske delstaten Sachsen som trådte i kraft den 1. august 2008. Reformen var den andre i sitt slag etter ...

                                               

Kretsreformen i Sachsen-Anhalt i 2007

Kretsreformen i Sachsen-Anhalt i 2007 var en forvaltningsreform i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt som ble vedtatt av Landdagen i Sachsen-Anhalt den 6. oktober 2005. Reformen trådte i kraft den 1. juli 2007, og innebar at antall landkreise ble ...

                                               

Marius militærreformer

Marius militærreformer i 107 f.Kr. var en rekke militære reformer av den romerske hæren som ble fremlagt av den romerske statsmannen og generalen Gaius Marius under den romerske republikk. Før de marianske reformene var det bare selveiende bønder ...

                                               

Perestrojka

Perestrojka er det russiske ordet for de økonomiske reformene som ble innført i juni 1987 av den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov. Ordets bokstavelige betydning er omstrukturering, og henviser til omstruktureringen av Sovjetunionens økonomi. ...

                                               

Politireformen i Danmark

Politireformen i Danmark ble vedtatt den 4. november 2006 i Folketinget av regjeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF. Reformen var en flerårsavtale for politiet og Anklagemyndigheten 2007–2010, som blant annet ...

                                               

Reform og åpning

Reform og åpning er det slagordsmessige stikkord for de makroøkonomiske reformer som ble lansert av den såkalte "sosialisme med kinesiske særtrekk" med "de fire moderniseringer" som ble lansert i Folkerepublikken Kina i 1978 av pragmatikere innen ...

                                               

Reformakten (1832)

Folkerepresentasjonsakten av 1832, kjent som Reformakten, var en lov som innførte vidtrekkende endringer i det britiske valgsystemet. Mange hadde ivret for en reform lenge før 1832, men uten hell. Lovforslaget det endelig lyktes å vedta ble frems ...

                                               

Stolypin-reformene

Stolypin-reformene var en serie reformer i keisertidens Russland med det formål å bedre leveforholdene på landsbygden. Reformene fikk navn etter den russiske statsministeren Pjotr Stolypin, og ble satt i verk i perioden 1906–14. Målet med reforme ...

                                               

Skolevalg

Skolevalg er i flere land en betegnelse på en form for prøvevalg som blir avholdt ved skoler i forbindelse med andre valg, som lokalvalg, parlamentsvalg eller folkeavstemninger. Skolevalg er en form for praktisk demokratiskolering.

                                               

Skolevalget 2011

Skolevalget 2011 var et valg som ble arrangert for skoleelever i Norge 5 6. september 2011 i forkant av kommune- og fylkestingsvalget 2011. Valget ble arrangert av de videregående skolene i samarbeid med Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste. V ...

                                               

Skolevalget 2017

Skolevalget 2017 var et valg som ble arrangert for skoleelever i Norge i forkant av Stortingsvalget 2017. Valget ble arrangert av de videregående skolene i samarbeid med Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste. Alle skoler som rapporterte inn val ...

                                               

Sport og politikk

Sport og politikk sies ofte å være adskilt, spesielt i olympisk sammenheng. Historien viser imidlertid noe annet. Sammenhengen mellom sportslig suksess og et lands nasjonalfølelse og identitetsbygging er så sterk at det synes vanskelig for politi ...