ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8
                                               

All makt skal samles i denne sal

"All makt skal samles i denne sal" er et kjent uttrykk som ofte siteres i forbindelse med prinsippet om at Stortinget skal være det øverste maktorgan i Norge. Før parlamentarismens innføring i 1884 førte maktfordelingsprinsippet at Kongen og kong ...

                                               

Alt for Norge

Alt for Norge er det valgspråk, eller motto, kong Haakon VII valgte da han i 1905 tok imot tilbudet om Norges trone. Hans etterfølgere har valgt samme valgspråk.

                                               

Annerledeslandet

Annerledeslandet var et begrep lansert av Senterpartiet i forkant av EU-valget i 1994. Begrepet ble lansert på partiets landsmøte på Hamar i 1993. Uttrykket stammer fra Rolf Jacobsens dikt "Anderledeslandet" i Nei til EUs antologi Lesebok 1994. O ...

                                               

Baksida

Baksida er en betegnelse som brukes i flere norske dalfører, spesielt i områdene rundt Gudbrandsdalen. Betegnelsen angir den siden av dalen som får minst sol, altså den siden som ligger på sørsiden av dalen og vender nordover. Den andre siden av ...

                                               

Bank i bordet

Bank i bordet er et uttrykk som sies samtidig som man fysisk banker på noe av tre. Uttrykket følger gjerne i det man selv eller en annen person omtales som heldig eller i en positiv trend. Ifølge eldre overtro skulle bankingen på trevirke motvirk ...

                                               

Bjørnetjeneste

Bjørnetjeneste er en velment tjeneste som får negative konsekvenser for mottakeren. Uttrykket stammer ifølge Falk og Torps Etymologisk ordbog over det norske og danske sprog fra den franske dikteren Jean de La Fontaines fabel om bjørnen og gartne ...

                                               

Bjørnunge

Bjørnunge er en folkelig beskrivelse av den norske standarden på 0.35 liter for en ølflaske fra 1967, på samme måte som murerpils var et kallenavn for flasken på 0.7 liter. Beskrivelsen er en tildels viktig del av norsk bryggerihistorie. De lærde ...

                                               

Blodtåka

Blodtåka er en tenkt effekt, som kan oppstå når mange store avis- og medieredaksjonene dekker en sak som de opplever som særlig interessant, viktig eller aktuell. I en artikkel i N24 defineres blodtåka som: "den tilstanden som oppstår når alle de ...

                                               

Blåmenn

Blåmann, eller på norrønt blámaðr, var de gamle nordboernes navn på folk med mørk hud, det vil si "negre" og maurere, altså nordafrikanere. Ordet er brukt blant annet i folkeviser fra middelalderen. Blá kunne tidligere bety blå, mørkblå og svart.

                                               

Brorpart

En brorpart eller en brorlodd var den delen av arven som etter gammel skandinavisk rett tilfalt en sønn ved et arveskifte. Før fordelingen av brorparter til sønnene skulle en gjenlevende ektefelle arve halve dødsboet, en hovedlodd. Døtrene arvet ...

                                               

Budstikke

Se også Budstikke andre betydninger En budstikke er en kort stav av tre eller jern som i tidligere tider ble brukt for å sende offentlige meldinger eller kalle sammen folk på bygdene. De eldste budstikkene kunne være forsynt med merker og en kløf ...

                                               

Børs og katedral

"Børs og katedral" er et uttrykk som brukes i forbindelse med problemstillinger hvor det står mellom å skaffe profitt og leve opp til andre idealer. Det brukes ofte i forbindelse med pressen og forlagsbransjen hvor man både skal gi en så riktig d ...

                                               

Dagsorden

En dagsorden kan utformes på forskjellige måter avhengig av møtets karakter og kontekst. Avhengig av organet vil en dagsorden likevel inneholde noen eller de fleste av disse punktene: Signering av protokoll - Kan også være første punkt på dagsord ...

                                               

Det var en gang

Det var en gang er også et musikkalbum av Karin Krogh. Det var engang er en vanlig eventyrinnledning. Det er også tittel på et eventyrspill av den danske forfatteren Holger Drachmann. I litteratur er uttrykket tidligst kjent fra Johan Herman Wess ...

                                               

Djupål

Djupål betegner det dypeste løpet i en bekk eller elv. I vanlig eiendomsforståelse fra gammelt av var eierforholdet slik at en eide til djupålen, mens naboen på hin side gjorde det samme. I Norge er dette siden 1940 nedfelt som et bærende prinsip ...

                                               

Drittsekk-TV

Drittsekk-TV er et nedsettende uttrykk for å beskrive TV-program som det hevdes oppmuntrer til kynisk og dårlig oppførsel, gjerne gjennom intriger, mobbing, utstemming og andre handlinger. Programkonsept som har blitt utsatt for få en slik betegn ...

                                               

Dugnad

Dugnad er et felles utført og ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson. Dugnader utføres vanligvis i et lokalsamfunn, som nabohjelp i forskjellige situasjoner, men noen ganger også på regionalt eller nasjona ...

                                               

Døgenikt

Se her for musikkalbumet av samme navn. Døgenikt er et norsk og dansk uttrykk for det eldre tyske nedsettende ordet Taugenichts = "duge", nichts = "intet"). Det betegner en doven og udugelig person, et menneske som ikke duger til noe, eller har e ...

                                               

Dørstokkmil

Dørstokkmil, oftere brukt i bestemt form dørstokkmila, er et uttrykk for avstanden det kan føles gå før en er ute av huset, altså over dørstokken, når motivasjonen mangler. Uttrykket assosieres med manglende tiltak eller nøling. Begrepet brukes o ...

                                               

Erteris

Erteris er et begrep fra jordbruket som i tidligere tider betegner sammenfiltrede erte- og bønneplanter. I dag kjenner de fleste ordet bare fra uttrykket "henge sammen som erteris" som betegner personer som holder mye sammen. I jordbrukssammenhen ...

                                               

Fitte

Fitte er en norsk folkelig betegnelse for det kvinnelige kjønnsorganet, og nyttes synonymt for både vagina og vulva, eller begge disse samlet. Ordets opprinnelse er ikke sikkert, men det kan komme fra norrønt fit eller fidje, for eng ved vann ell ...

                                               

Fjortis

For TV-serien med samme navn, se Fjortis TV-serie. Fjortis er en betegnelse på en ung og umoden tenåring. Uttrykket kommer fra svensk og er avledet av tallordet fjorton, og bruken hentyder at personen det er snakk om oppfører seg som en fjortenår ...

                                               

Flaskehals

Flaskehals kan referere til flere ting, men er i utgangspunktet en kort eller noe lengre forsnevring av en flaske, flakong eller amfora. Halsen er gjerne utstyrt med en tykkere flens i åpningen. Denne er enten med skrugjenger eller laget slik at ...

                                               

Frimann (føydal)

Frimann er en mann som ikke var bundet av føydalsystemet, og derved fri for forpliktelser til en herre. Det motsatte var typisk en husmann som bodde på en husmannsplass, og var forpliktet til å jobbe for storbonden. I forskjellig europeiske land ...

                                               

Frimann (militær)

Frimann var en vervet soldat som var midlertidig permittert. Denne ordningen, frimannsordningen, var en del av et utbredt mobiliseringssystem i Europa rundt år 1700. Systemet ble brukt hovedsakelig for å spare statskassen. En frikar fikk en liten ...

                                               

Garp

Garp var en nedsettende betegnelse for tyskere som ble benyttet i Sverige og Norge i middelalderen. Ofte var dette bergverksarbeidere eller personer innen handel, som i Bergen hvor betegnelsen ble benyttet om de hanseatiske kjøpmennene. Absalon P ...

                                               

Garpegenitiv

Garpegenitiv er en måte å uttrykke genitiv på i norsk, nederlandsk, afrikaans og tysk ved hjelp av refleksivt eiendomspronomen, typisk termene sin / si og sitter / sine. Et eksempel er "Ole sin sykkel" for "Oles sykkel".

                                               

Gjenboer

Gjenboer er en eier, fester eller bruker av en eiendom som ligger på andre siden av veg eller andre smale arealstriper og således ikke har felles grense med angjeldende eiendom. Begrepet gjenboer brukes også om bygning eller bolig med innsyn til ...

                                               

Gjøkunge

Gjøkunge er betegnelse på en "person som trenger seg fram på bekostning av dem som har hjulpet vedkommende fram". Uttrykket har sin bakgrunn i observasjonen av at gjøken legger egg i andre fuglers reir, disse må så mate ungen som klekkes, og den ...

                                               

Goddag mann økseskaft

Goddag mann økseskaft er et norsk språklig uttrykk som brukes om et svar som kan karakteriseres som nonsens eller som ikke besvarer spørsmålet. Uttrykket kommer fra folkeeventyret "God dag, mann! - Økseskaft!" som finnes i Asbjørnsen og Moes Nors ...

                                               

Gokk

"Gokk" betegner et ikke nærmere angitt sted langt borte, som oftest ment å være i Nord-Norge. Ordet brukes vanligvis nedsettende og spøkefullt. Således er det relatert til begreper som Huttiheita, Langtvekkistan og Der peppern gror, og Jokkmokk. ...

                                               

Grevens tid

Grevens tid brukes både om den såkalte grevefeiden i Danmark på 1500-tallet og om styret til grev Per Brahe d.y. i 1600-tallets Finland og som var kjent for sin mildhet. Finland var på dette tidspunktet underlagt Sverige. Uttrykket "å komme i gre ...

                                               

Gyllen fallskjerm

Gyllen fallskjerm er en kontraktfestet avtale mellom en bedrift og en ansatt, vanligvis en toppleder, som spesifiserer økonomisk kompensasjon dersom han eller hun må forlate sin stilling. Enkelte ganger vil det være krav om at speielle vilkår må ...

                                               

Gå over bekken etter vann

Gå over bekken etter vann er et idiom som beskriver gå langt etter noe som egentlig finnes nært, gjøre noe overflødig eller løse et problem på en unødig tungvint måte.

                                               

Gå over stag

gå over stag, stagvende eller slå er manøver i seiling for å vende båten gjennom vindøyet slik at når stagvendingen er over kommer vinden inn fra motsatt side av hva den gjorde da stagvendingen begynte. En båt er i vindøyet når båtens vinkel mot ...

                                               

Hakk i plata

Hakk i plata er et uttrykk fra grammofonplatetiden. Når det oppstod hakk eller småskader på grammofonplatene, ble armen på platespilleren stående å hakke eller hoppe på samme sted i rillen, slik at samme korte lyd-bit ble gjentatt og gjentatt. Ut ...

                                               

Halvstudert røver

Halvstudert røver er et norsk og dansk uttrykk som opprinnelig kommer fra Ludvig Holbergs Peder Paars fra 1719. Det er også brukt av Henrik Ibsen i De unges Forbund fra 1869 og er i Norge like kjent derfra. En halvstudert røver er en person som e ...

                                               

Hamstring

Hamstring er innsamling og lagring av mat eller andre varer for å kunne dekke behovet for disse i en fremtidig periode med mangel. Mange dyr samler forråd av mat for vinteren, for eksempel gnagere som ekorn og rotter, men også en rekke fugler ham ...

                                               

Harry (slang)

"Harry" brukes på norsk som en nedsettende karakteristikk, avledet av det engelske fornavnet Harry. Ifølge Norsk ordbok betyr harry "smakløs" eller "vulgær". Bokmålsordboka definerer begrepet som "preget av dårlig smak" eller som "preget av mote ...

                                               

Hellig krig

For de tre greske krigene i antikken, se De hellige kriger "Religiøs krig" omdirigeres hit. For de kristne borgerkrigene, se Religionskrigene For konseptet innen islam, se Jihad Hellig krig, eller religiøs krig er en krig som hovedsakelig er forå ...

                                               

Hentesveis

Hentesveis eller hentehår er en frisyre som brukes av delvis skallete menn som lar håret på én side av hodet vokse langt, og grer det over det skallete området, vanligvis issen. Overdrevne hentesveiser kan bli oppfattet som lett komiske, som litt ...

                                               

Herostratisk berømmelse

Herostratisk berømmelse oppnår en ved å utføre en vederstyggelig handling og få navnet sitt knyttet til denne. Uttrykket stammer fra oldtidsbyen Efesos i Lilleasia, der en mann som het Herostratos den 21. juli år 356 f. Kr. brente ned tempelet vi ...

                                               

Hestehandel

Hestehandel er kjøp og salg av hester. Folketellingen i 1900 lister ca. 240 personer som driver yrkesmessig som hestehandler. Hestehandelen har et mønster, dyr ales opp i Vest-Norge og selges østover til Østlandet og Sverige. Forklaringen ligger ...

                                               

Hjørnestein

Hjørnestein er en betegnelse som i sin opprinnelige og konkrete betydning refererer til de fire tilhugde grunnsteinene som utgjør de utvendige hjørnene i et fundament av murverksflater som skal bære en konstruksjon. Hjørnesteinene legges først i ...

                                               

Hoveri

Hoveri var betegnelsen på en leilendings pliktarbeid på herregården. Det var en ytelse i form av arbeidsinnsats, som en festebonde leilendingen skulle utføre på eller for det gods hans gård tilhørte. Opprinnelig var det fastlagt hvor mye en bonde ...

                                               

Hummer og kanari

Hummer og kanari er et norsk uttrykk som betyr "blanding av likt og ulikt". Uttrykket skriver seg fra jobbetiden rundt første verdenskrig, der den tyske ubåttrusselen skapte svimlende fraktrater og gjorde at Norge fikk mange nyrike som slo seg op ...

                                               

Hygge

Hygge er en tilstand av velvære, avslappethet og god stemning knyttet til hverdagslige omgivelser i samvær med venner. Som verb er det synonymt med å kose seg. Selv om det er et norsk og dansk ord har det fra 2010-tallet også blitt låneord i enge ...

                                               

Hyllevare

Hyllevare er en benevnelse som de fleste næringslivsbransjer bruker om produkter som under normale omstendigheter alltid skal være klare for neste kunde. Produktene er standardprodukter det er relativt jevn etterspørsel etter, og hvor de aller fl ...

                                               

Idiot

Idiot er et ord som kommer fra gresk ἰδιώτης, "en person som ikke er interessert i politikk", "en person uten yrkeskunnskaper" eller "en vanlig innbygger", fra ἴδιος, "egen", "privat". Ordets latiniserte form er idiota, "ordinær person", i vulgær ...

                                               

Ja

Ja er et ord i det norske språk som ofte klassifiseres som en interjeksjon eller et adverb. "Ja" indikerer enighet og er det motsatte av "nei". Ved ektevigsel i bl.a. kristne kirker svarer begge parter rituelt "ja" på spørsmålet om de vil ta hver ...