ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 83
                                               

Religionsåret 1000

Religionsåret 1000 er en oversikt over hendelser, utgivelser, kunst, arkitektur og personer med tilknytning til religion definert i videste forstand i 1000.

                                               

Religionsåret 1100

Religionsåret 1100 er en oversikt over hendelser, utgivelser, kunst, arkitektur og personer med tilknytning til religion definert i videste forstand i 1100.

                                               

Religionsåret 1159

Religionsåret 1159 er en oversikt over hendelser, utgivelser, kunst, arkitektur og personer med tilknytning til religion definert i videste forstand i 1159.

                                               

Religionsåret 1357

Religionsåret 1357 er en oversikt over hendelser, utgivelser, kunst, arkitektur og personer med tilknytning til religion definert i videste forstand i 1357.

                                               

Religionsåret 1364

Religionsåret 1364 er en oversikt over hendelser, utgivelser, kunst, arkitektur og personer med tilknytning til religion definert i videste forstand i 1364.

                                               

Religionsåret 1483

Religionsåret 1483 er en oversikt over hendelser, utgivelser, kunst, arkitektur og personer med tilknytning til religion definert i videste forstand i 1483.

                                               

Religionsåret 1486

Religionsåret 1486 er en oversikt over hendelser, utgivelser, kunst, arkitektur og personer med tilknytning til religion definert i videste forstand i 1486.

                                               

Religionsåret 1676

Religionsåret 1676 er en oversikt over hendelser, utgivelser, kunst, arkitektur og personer med tilknytning til religion definert i videste forstand i 1676.

                                               

Religionsåret 1702

Religionsåret 1702 er en oversikt over hendelser, utgivelser, kunst, arkitektur og personer med tilknytning til religion definert i videste forstand i 1702.

                                               

Religionsåret 1789

Religionsåret 1789 er en oversikt over hendelser, utgivelser, kunst, arkitektur og personer med tilknytning til religion definert i videste forstand i 1789.

                                               

Abrahamitter

For den vanligste betydningen av abrahamittisk, se Abrahamittisk religion. Abrahamitter var navnet på en deistisk bevegelse i Bøhmen i det nåværende Tsjekkia som dukket opp i 1782, i kjølvannet av keiser Josef II av Østerrike-Ungarn sitt tolerans ...

                                               

Drusere

Drusere er en arabisk-talende folkegruppe i Libanon, Syria og Israel. De bekjenner seg til en esoterisk religion som springer ut av sjia-islam, men viser sterk påvirkning fra eldre religiøse tradisjoner i området. Den har også inkorporert element ...

                                               

Rastafarianerne

Rastafarianerne, også kalt rastafaribevegelsen eller bare rasta, er en religiøs bevegelse på bibelsk grunnlag, som oppsto på Jamaica i 1930-årene. Religionen har sprunget ut av Marcus Garveys agitasjon for svart selvrespekt, selvstyre og tilbakev ...

                                               

Bønn

Bønn er en religiøs praktisering hvor den troende søker kommunikasjon med en eller flere guddommer, bønn praktiseres i de fleste store religioner. Bønn er ofte formulert, men kan være ordløs meditativ kontemplasjon, kan utføres i ensomhet eller s ...

                                               

Forbønn

Forbønn er bønn til Gud hvor man ber på vegne av andre enn seg selv. Det kan bes for en person, en gruppe, en nasjon, et kirkesamfunn og så videre, eller det kan bes for at noe spesielt skal skje uten at det er noen bestemt "mottager". Forbønn er ...

                                               

Bønnekvern

Bønnekverner benyttes innen tibetansk buddhisme for å resitere mantraer. De finnes i mange størrelser. Bedekverner kan ha meget forskjellig utforming, men alltid med mulighet for å bli dreiet rundt. I templene der plassert store kverner som betje ...

                                               

Mantra

Mantra fra roten man – å tenke – og endelsen tra – som antyder instrument eller verktøy. Betyr tanke eller hensikt uttrykt som lyd. Derfor betyr mantra "bønn", "hymne", "trylleformel" og "plan". I yoga-sammenheng står mantra for lydbilder som har ...

                                               

Doktrine

En doktrine er en læresetning eller lære: Innen religion er en doktrine læresetninger dogmer praktisert av en kirke. I utenrikspolitikk er doktrine en samling aksiomer som er et fundament for en stats utenrikspolitikk. Doktrine viser her til en k ...

                                               

Bresjnev-doktrinen

Bresjnev-doktrinen var et sovjetisk utenrikspolitisk program oppkalt etter politikeren Leonid Bresjnev. Doktrinen gjorde det mulig for landet å gripe inn i en annen sosialistisk stats indre forhold når statens samfunnssystem og statenes felles in ...

                                               

Bush-doktrinen

Bush-doktrinen er en betegnelse for et sett retningslinjer for amerikansk utenrikspolitikk, som først ble fremført av USAs president George W. Bush i en tale 1. juni 2002. Retningslinjene stakk ut kursen for en ny utenriks- og sikkerhetspolitikk, ...

                                               

Den hellige treenighet

Den hellige treenighet, er i kristen doktrine en betegnelse på Gud. Den definerer Gud som ett vesen, men tre personer: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. De fleste kristne kirker bekjenner denne troen, men det finnes enkelte retninger som avvise ...

                                               

Den katolske kirke

Den katolske kirke, også kalt Den romersk-katolske kirke, er verdens største kristne kirke. Kirken ledes av paven og definerer sitt oppdrag til det å spre evangeliene til Jesus Kristus, administrere sakramentene og drive barmhjertighetsarbeid. De ...

                                               

Gerasimovdoktrinen

Gerasimovdoktrinen et utenrikspolitisk program som tilskrives den russiske generalstabssjef armégeneral V.V. Gerasimov. Doktrinen omdefinerer det moderne begrepet mellomstatlig konflikt, og militær handling settes på linje med politiske, økonomis ...

                                               

Hallsteindoktrinen

Hallsteindoktrinen var en nøkkeldoktrine i Vest-Tysklands utenrikspolitikk fra 1955 til 1969. Den har sitt navn etter den konservative politikeren Walter Hallstein, daværende statssekretær i Auswärtiges Amt og senere mest kjent som Europakommisjo ...

                                               

Jomfru Maria

Jomfru Maria, eller Maria fra Nasaret, er en jødisk kvinne som ifølge Det nye testamentet er identifisert som Jesu Kristi mor. I islam er hun ansett som mor til profeten Jesus, Isa عيسى på arabisk. Ved konsilet i Efesos tilla konsilfedrene henne ...

                                               

Monroedoktrinen

Monroedoktrinen er en av USAs politiske doktriner. Den ble formulert av president James Monroe, som 2. desember 1823 proklamerte for Kongressen at europeiske makter ikke lenger skulle tillates å kolonisere eller intervenere og blande seg inn i de ...

                                               

Nixon-doktrinen

Nixon-doktrinen innebærer at USA forventer at landets allierte tar ansvar for sitt eget militære forsvar, men at amerikanerne vil støtte sine allierte om nødvendig. Nixon uttalte at "USA for det første vil oppfylle alle sine traktatforpliktelser, ...

                                               

Powelldoktrinen

Powell-Doktrinen er en journalist-laget terminologi, oppkalt etter general Colin Powell i oppløpet til Gulfkrigen i 1990/91. Det er basert i stor grad på Weinbergerdoktrinen, utarbeidet av Caspar Weinberger, tidligere forsvarsminister og Powells ...

                                               

Rumsfelddoktrinen

Rumsfelddoktrinen, - oppkalt etter tidligere usas forsvarsminister Donald Rumsfeld, er en neologisme skapt av journalister opptatt med det som oppfattes som transformasjon av det militære i Usa. Det vil bli vurdert som Rumsfelds eget tak på RMA. ...

                                               

Russiske militærdoktriner

Russlands militære doktriner er strategiske planleggingsdokument og representerer et system av offisielt vedtatte utsikter hva gjelder forberedelse for væpnet beskyttelse av Russland. Siste utgave av den militære doktrinen ble godkjent i 2014. Ma ...

                                               

Sjokk og redsel

Sjokk og redsel er en militær taktikk basert på hurtig kraftsamling og spektakulær maktdemonstrasjon egnet til å paralysere fiendens oppfatning av situasjonen og å ødelegge fiendens vilje til å kjempe videre Selv om dette konseptet er kjent ved e ...

                                               

Truman-doktrinen

Truman-doktrinen var et utenrikspolitisk prinsipp som ble uttrykt av president Harry S. Truman i 1947 som et svar på Sovjetunionens, senere også Kinas, økende innflytelse i internasjonal politikk. Amerikansk utenrikspolitikk skulle demme opp for ...

                                               

Michael Harner

Michael Harner var en amerikansk sosialantropolog som etter å ha prøvd hallusinogenet ayahuasca med sjamaner i Peru, dannet teorien om sjamanistisk bevissthet. Det er et slags mentalt stadium, hvor man oppnår forhøyet, kosmisk bevissthet. Harner ...

                                               

Anneliese Michel

Anneliese Michel var en tysk katolikk og lærerstudent, som etter årelang og alvorlig sykdom, hvis årsak til dags dato er omstridt, døde 23 år gammel. Hun var selv overbevist om at hun var besatt av demoner. I de siste måneder av hennes liv ble de ...

                                               

Satan lever

"Satan lever" er en sang av Ole Paus, utgitt på platen Siste Paus-posten, der sangen fremføres av Paus med koring av Anita Skorgan. Sangen er en "bitende visesatire over en mye omtalt djevleutdrivelse i Hordalands-bygda Os". Det er en av Paus mes ...

                                               

2012-fenomenet

2012-fenomenet var en rekke eskatologiske oppfatninger og hypoteser om at katastrofale eller transformerende hendelser ville skje på eller rundt 21. desember i året 2012, som ble sagt å være slutt-datoen for den 5125-år lange mesoamerikanske kale ...

                                               

Abrakadabra

Abrakadabra, også skrevet Abracadabra, er et magisk ord eller besvergelsesformular kjent fra seinantikken og tillegges den romerske forfatteren Quintus Serenus Sammonicus som skrev på 200-tallet. Ordet har neppe hatt noen opprinnelig betydning og ...

                                               

Alfabetmagi

Alfabetmagi går ut på å tillegge bokstaver en magisk betydning. Selve ordningen av tegnene eller symbolets fremtredelsesform kommer i sin alfabetiske orden til å representere et større sakskompleks.

                                               

Samael Aun Weor

Samael Aun Weor var en colombiansk forfatter, foredragsholder og lærer innen gnostisismen. Han omtalte læren sin for gnosis. Han skrev over 100 bøker innen ulike fagfelt. Fra tidlig i livet begynte Weor å interessere seg for de mer transcendental ...

                                               

Alice Bailey

Alice Ann Bailey var en engelsk-amerikansk teosof og nyreligiøs forfatter og lærer. Hun "regnes av mange innen New Age som en av de viktigste og mest innflytelsesrike tenkerne innen åndelig og okkult filosofi i det 20. århundre". Hun flyttet til ...

                                               

Baphomet

Baphomet var navn på en tenkt, paganistisk guddom i kristen folketro på 1000-tallet og seinere. Da inkvisisjonen førte rettssaker mot tempelridderordenen for påstått kjettervirksomhet og avgudsdyrkelse tidlig på 1300-tallet, ble Baphomet også bru ...

                                               

Chakra

Chakra er et ord fra sanskrit som kan oversettes med hjul. Chakra er et begrep som refererer til hjullignende virvler som, ifølge tradisjonell indisk medisin, skal ligge i kroppen på et eterisk plan. Det er mest vanlig å forholde seg til sju stør ...

                                               

Christian Science

Christian Science er en kristen trosretning som ble grunnlagt av Mary Baker Eddy i 1879. I 1875 utga Mary Baker Eddy boken Science and Health with Key to the Scriptures, der hun presenterer et åndelig helberedelsessystem basert på kristen bønn, o ...

                                               

De vises stein

For boka Harry Potter og De vises stein og filmen Harry Potter og De vises stein film, se det. De vises stein eller de vises sten er ifølge alkymien i middelalderen et stoff eller et middel som har fantastiske egenskaper. Det skulle for eksempel ...

                                               

John Dee

"John Dee" kan også vise til konsertlokalet John Dee Live Club & Pub i Oslo. John Dee var en engelsk matematiker, astronom, astrolog, okkultist, navigator, imperialist og rådgiver for dronning Elisabeth I av England. Han viet det meste av livet t ...

                                               

Democrates

Democrates var en filosof knyttet til Pythagoras, opptatt av at absolutt ingenting er kjent. En samling av moralmaksimer eller en form for ordtak kalt Gylne setninger gresk γνῶμαι χρυσαῖ har blitt bevart under hans navn. De er skrevet på jonisk g ...

                                               

Den subtile kroppen

En subtil kropp er en serie av psyko-spirituelle bestanddeler i levende vesener, ifølge forskjellige esoteriske, okkulte og mystiske lærdommer. Ifølge denne troen er hver subtile kropp knyttet til et subtilt eksistensplan, til et hierarki eller e ...

                                               

Den tradisjonelle martinistorden

Den tradisjonelle martinistorden er en rituell, initiatorisk, esoterisk og kristen orden som drives av Rosenkorsordenen A.M.O.R.C. Medlemskap er reservert medlemmer av A.M.O.R.C. som tilhører 9. − 12 Tempelgrad. Ordenens grader kalles heptad-grad ...

                                               

Drømmetolkning

Drømmetolkning eller oneiromanti betyr å finne mening i drømmer. Opprinnelsen til ordet "oneiromanti" kommer fra gresk oneiros, som betyr drøm, og manteia, som betyr spådom. Drømmetolkning forekommer blant annet i Bibelen, hvor drømmene til Nebuk ...

                                               

Enoks bok

Enoks bok eller Henoks bok er en jødisk pseudepigrafi, det vil si et anonymt verk som er tilskrevet en kjent forfatter, i dette tilfellet den gammeltestamentlige stamfaren Enok. Enoks bok er på samme måte som de fem Mosebøkene sammensatt av fem a ...