ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 87
                                               

Månefesten

Månefesten eller som den vanligvis kalles på kinesisk, midthøstfesten, regnes ofte som Kinas nest viktigste tradisjonelle høytid nest etter kinesisk nyttår som feires med sin egen vårfestivitas. Månefesten faller etter den kinesiske kalender på d ...

                                               

Nasjonaldag

En nasjonaldag er en dag som feires av nasjoner eller et lands befolkning hvert år til minne om en spesiell begivenhet, og har i de aller fleste tilfeller noe med landets selvstendighet – eller frigjøring – fra et annet land å gjøre. I Norge feir ...

                                               

Navnedag

En persons navnedag er den dag som ifølge almanakken er tilegnet personens fornavn. Skikken å feire navnedag oppstod i den tidlige kristne kirken, nærmest for å redusere betydningen av fødselsdagsfeiringen. Feiring av fødselsdagen ble oppfattet s ...

                                               

Nouruz

Nouruz blir feiret av befolkningen i Afghanistan, Kurdistan i Syria, Iran, irakisk Kurdistan, Aserbajdsjan, Tadjikistan, og en del andre land i Sentral-Asia; i tillegg markeres dagen over hele verden av diaspora-befolkning fra denne regionen, sli ...

                                               

Nyttår

Nyttår betegner feiringen av starten på et nytt år og er en gammel tradisjon. Ulike kulturer, religioner, land og folkeslag har sin egen kalender, og feiringen av inngangen til det nye året har vært viktig for de stammen, gruppen eller de troende ...

                                               

Offentlig fridag

Offentlig fridag er en betegnelse på dager da arbeidstakere har en betalt fridag. Betegnelsen er hyppig i bruk, men er ikke definert i lovverket, som benytter andre termer.

                                               

Oktoberfest

Oktoberfest, lokalt også kalt Wiesn, er en stor ølfestival som holdes over 16 dager sist i september og først i oktober hvert år i den tyske byen München i Bayern. Den regnes for å være verdens største folkefest.

                                               

Patriots Day

Patriots Day er en offentlig høytidsdag til minne om slagene ved Lexington og Concord, de første under Den amerikanske uavhengighetskrigen, i 1775. Dagen markeres på den tredje mandagen i april i delstatene Massachusetts og Maine, og i offentlige ...

                                               

Primstav

Primstav eller rimstav er en flat, stavformet kalender laget av trevirke. Fra Møre kjenner vi også til benevnelsen ringstav, fordi den ellers rette staven der var ovalformet. Kalenderen er evigvarende, fordi den ikke inkluderer bevegelige helligd ...

                                               

Qingmingfesten

For den underliggende solarperioden i den kinesiske kalender, se artikkelen Qingming. Den kinesiske Qingmingfesten den 4. eller 5. april, en sjelden gang også den 6. april, er festen for de døde på den kinesiske kalender. Festen er kjent i Vietna ...

                                               

Remembrance Sunday

Remembrance Sunday er i Storbritannia den søndagen som faller nærmest – før eller etter – 11. november, dagen da våpenhvilen som endte første verdenskrig ble inngått i 1918. Selve 11. november kalles Armistice Day eller Remembrance Day, men da de ...

                                               

Saba saba-dagen

Saba saba-dagen viser til 7. juli 1961 og er en feiring av etableringen av det tanzanianske politiske frigjøringspartiet Tanganyika African National Union. Dagen kalles Saba saba-dagen etter tallet 7 på swahili, for den syvende dagen i den syvend ...

                                               

Solsnufest

Solsnufest er en familiefest som arrangeres ved vintersolverv, gjerne den siste søndagen før lille julaften. Begrepet solsnufest benyttes som oftest om arrangementer i regi av Human-Etisk Forbund. En solsnufest har gjerne samme innhold som en jul ...

                                               

St. Andrews Day

St. Andrews Day er en festdag for apostelen Andreas. Hans festdag feires i de vestlige og østlige kirkene den 30. november, en dag som i norsk tradisjon kalles Andresmesse eller Anders fisker. Dagen er Skottlands nasjonaldag; Andreas er Skottland ...

                                               

Store bededag

Store bededag er en offisiell dansk helligdag som faller på fjerde fredag etter påske, og dermed tre uker før pinse. En bededag var opprinnelig en av mange mindre helligdager året igjennom, som var særlig tilegnet bot og faste; for eksempel var p ...

                                               

Tag der Heimat

Tag der Heimat er en nasjonal minnedag i Tyskland, til minne om ofrene for fordrivelsen av tyskere etter annen verdenskrig. Dagen går tilbake til kunngjøringen av Charta der deutschen Heimatvertriebenen den 6. august 1950 foran Stuttgarts slott. ...

                                               

Tag der Republik

Tag der Republik, også kalt Nationalfeiertag der DDR var en nasjonaldag i Den tyske demokratiske republikk som ble feiret den 7. oktober. Dagen var til minne om den 7. oktober 1949, da staten DDR ble grunnlagt innenfor Sowjetische Besatzungszone.

                                               

Thanksgiving

Thanksgiving, eller Thanksgiving Day, er en årlig høytids- og festdag som feires flere steder i verden av forskjellige grunner. I Canada heter den Thanksgiving Day på engelsk og Action de grâce på fransk.

                                               

Konfusianisme

Konfusianisme eller konfutsianisme, også kalt ruisme eller "ideene til tilhengerne av skolen til den lærde", regnes av mange som en kinesisk religion. Den blir også beskrevet som en tradisjon, en filosofi, en humanistisk eller rasjonalistisk reli ...

                                               

Jadekeiseren

Jadekeiseren eller Yudi er i folkelig kinesisk mytologi og religion Himmelens hersker. Yudi har et stort hoff med mange ministre som regulerer menneskenes forehavender. Jadekeiser dyrkes som gud og går for å være Himmelens høyeste prinsipp. Alle ...

                                               

Neokonfucianisme

Neokonfucianisme er den allmenne vestlige betegnelsen på en religiøs-filosofisk lære som oppstod i Kina under Song-dynastiet. Den bygger på konfucianismen, men har et meget sterkere islett av metafysikk og har også tatt opp i seg elementer fra bu ...

                                               

Shiyi

Shiyi er en gruppe konfucianske kommentarer til Yijing, Forvandlingenes bok. De er: Xici forenklet kinesisk: 系辞 ; tradisjonell kinesisk: 繫辭 ; pinyin: Xì cí ; 2 deler Xiangzhuan kinesisk: 象傳 ; pinyin: Xiàng chuán ; 2 deler Xugua kinesisk: 序 ...

                                               

Yangmingismen

Yangmingismen, på kinesisk Yángmíngxué og på japansk Yōmeigaku, er en av hovedskoleretningene innen neokonfucianismen. Den bygger på den neokonfucianske filosof Wang Yangmings tanker. Yangmingismen utviklet seg som den mest tungtveiende intellekt ...

                                               

Åttebent essay

Et åttebent essay var et sterkt ritualisert og reglementert essay som under Ming- og Qing-dynastiet frem til 1902 var et av de grunnleggende bestanddeler av den kinesiske embedsmannseksamen. Strukturen i mye av essayet var preget av utpregede par ...

                                               

Kreasjonisme

Kreasjonisme er det filosofiske syn at verden og livet på jorda er blitt skapt av en guddommelig makt gjennom én eller flere særskilte skapelseshandlinger. Kreasjonisme, blant annet uttrykt gjennom "intelligent design", og lignende moderne psevdo ...

                                               

Acámbaro-figurer

Acámbaro-figurer er over 32 000 små keramikkfigurer som første gang skal ha blitt funnet av den tysk-meksikanske hobbyarkeologen Waldemar Julsrud i kommunen Acámbaro i delstaten Guanajuato i Mexico i juli 1944. Julsrud og hjelperne hans hevdet at ...

                                               

Darwins Black Box

Darwins Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution er en bok skrevet av den amerikanske biokjemikeren og kreasjonisten Michael J. Behe. Michael Behe hevder at mange biologiske systemer er ureduserbart komplekse, på en slik måte at hvis de ...

                                               

Flygende spaghettimonster

Det flygende spaghettimonsteret er guddommen i den amerikanske religionen The Church of the Flying Spaghetti Monster, også kalt Pastafarianism. Troslæren ble konstruert i 2005 som en satirisk protest mot utdanningsmyndighetene i Kansas og deres b ...

                                               

Ica-steiner

Ica-steiner er runde steiner av andesitt som er dekorert med inngraverte tegninger som forestiller stiliserte menneske- og dyrefigurer. "Helleristningene" påstås å være laget av en indianerkultur i perioden fra 300 f.Kr. til 800 e.Kr. Steinene ha ...

                                               

Intelligent design

Intelligent design er en oppfatning om at visse egenskaper ved universet, blant annet grunnleggende trekk ved levende organismer, utviser karakteristika som er resultatet av en intelligent årsak eller virkekraft, i motsetning til av en ikke-styrt ...

                                               

Kreasjonismemuseet

Kreasjonismemuseet, på engelsk Creation Museum, er et utstillingsenter og "museum" i Petersburg i Kentucky i USA. Det ble åpnet for publikum 28. mai 2007. Det seks mål store senteret tar sikte på å fremme kreasjonisme ved å presentere historien o ...

                                               

Miller-Urey-eksperimentet

Miller–Urey-eksperimentet var et eksperiment utført i 1952 av Stanley Miller og Harold Urey som skulle simulere forholdene på Jorden da livet oppsto, og se om en kjemisk evolusjon kunne oppstå. Dette eksperimentet ble utført uten oksygen, fordi d ...

                                               

The Design Inference

The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities er en bok av den amerikanske analytiske filosofen William Dembski, som er kjent som talsmann for den kreasjonistiske ideen om intelligent design. Dembski er professor ved Southw ...

                                               

Manikeisme

Manikeisme er en dualistisk religion med gnostiske trekk som ble grunnlagt av iranske Mani. Manikeismen ble en verdensreligion med utbredelse fra så langt øst som i Quanzhou i Kina og vest til Nord-Afrika. Ved å være en skriftreligion med syv bøk ...

                                               

Brevet om det grunnleggende

Brevet om det grunnleggende er en hellig tekst innen manikeismen, skrevet av religionsstifteren Mani etter år 240. Det er i alt ni skrifter som tilskrives Mani; ingen av dem er kjent for ettertiden i sin helhet, og det er usikkert om Epistola Fun ...

                                               

Hegemonius

Hegemonius eller Pseudo-Hegemonius var en kristen forfatter fra 300-tallet. Han er bare kjent for verket som han antas å ha skrevet: Acta Archelai. Verket er en gjendrivelse av manikeismens lære, det er skrevet på gresk omkring år 350, men er bar ...

                                               

Homiliene (manikeisme)

"Homiliene" er en kodeks med religiøse tekster fra manikeismen; den ble funnet i tempelruinen Medinet Madi i 1929 og inneholder fire tekster skrevet av tidlige manikeiske lærere: Om bønn, Om den store krigen, Om korsfestelsen og Salmaios klagesan ...

                                               

Kefalaia

Kefalaia eller Kephalaia er en kodeks med religiøse tekster fra manikeismen; den ble funnet i tempelruinen Medinet Madi i 1929 og inneholder undervisning om manikeismen skrevet i en didaktisk dialogform, hvor Mani selv sitter i en krets av disipl ...

                                               

Den koptiske salmeboken

Den koptiske salmeboken er en samling av religiøse tekster fra manikeismen; den ble funnet i tempelruinen Medinet Madi i 1929 og inneholder om lag 360 salmer og tekster som ble brukt av manikeerne i Egypt under deres gudstjenester. Tekstene er sk ...

                                               

Det levende evangelium

Det levende evangelium er en hellig tekst innen manikeismen, skrevet av religionsstifteren Mani etter år 240. Det er ett av i alt ni skrifter som tilskrives Mani; ingen av dem er kjent for ettertiden i sin helhet. Teksten til Det levende evangeli ...

                                               

Mani (religionsleder)

Mani var først del av elkesaittenes sekt. Da han var 24, stod han frem, og med henvisning til sine åpenbaringer forkynte han sin lære om kontrasten mellom den guddommelige lysverden og det demoniske mørket. Han distanserte seg samtidig klart fra ...

                                               

Manikeiske skrifter

Manikeiske skrifter er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Einar Thomassen og utgitt i 2011. Boken inneholder utdrag fra tekster som framstiller manikeismens lære: skrifter av religionsstifteren Mani, tekster om hans ...

                                               

Om hans legemes tilblivelse

Om hans legemes tilblivelse eller Köln-kodeksen er et hellig skrift innen manikeismen; det er fra 400-tallet og skildrer grunnleggeren Manis liv og virke. Teksten er bare kjent fra et miniatyrmanuskript 3.5 x 4.5 cm som ble oppdaget hos en antikv ...

                                               

Sjabuhragan

Sjabuhragan er en hellig tekst innen manikeismen, skrevet av religionsstifteren Mani etter år 240. Det er ett av i alt ni skrifter som tilskrives Mani; ingen av dem er kjent for ettertiden i sin helhet. Teksten var dedikert til kong Sjahpur I av ...

                                               

Skatten (Mani)

Skatten eller Livets skatt var en hellig tekst innen manikeismen, skrevet av religionsstifteren Mani etter år 240. Det er ett av i alt ni skrifter som tilskrives Mani; ingen av dem er kjent for ettertiden i sin helhet. Teksten til Skatten er bare ...

                                               

Antijudaisme

Antijudaisme er en religiøst motivert, fiendtlig holdning til jødedom. Antijudaismen har spilt en stor rolle i kristendommens historie. Antijudaisme er ikke ensbetydende med antisemittisme, et begrep som oppstod i 1879 og betegner rasemessig moti ...

                                               

De eleusinske mysterier

De eleusinske mysterier var en antikk gresk religiøs kult basert på gudinnene Demeter og Persefone, henholdsvis mor og datter. Kulten hadde sin base i Eleusis, en by som i antikken lå rundt 20 km nordvest for Athen, og var en mysteriereligion bas ...

                                               

Dionysiske mysterier

Dionysiske mysterier var en rituell feiring og en mysteriereligion i antikkens Hellas og senere i Roma, knyttet til vinguden Dionysos. Den hadde antagelig røtter i ritualer som ble praktisert på det minoiske Kreta mellom 3000 og 100 f.Kr. Kulten ...

                                               

Iakkhos

Iakkhos var opprinnelig i gresk mytologi og gresk religion i antikken en halvgud eller daimon og en ledsager av gudinnen Demeter og særlig tilknyttet de eleusinske mysterier hvor han ble framstilt som en sønn av Zevs og Demeter. Han var fakkelbær ...

                                               

Isiskulten

Isiskulten var en utbredt dyrkelse av den egyptiske gudinnen Isis i den hellenistisk-romersk kulturen i antikken. I den tradisjonelle egyptiske religionen var hun en sentral skikkelse; hun var gift med Nildalens mytiske første konge Osiris og mor ...