ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9
                                               

Katta i sekken

For den am. filmkomedien fra 1986 med Tom Hanks, se Katta i sekken film Å kjøpe katta i sekken er et uttrykk som betyr at man har kjøpt en ting, men blitt lurt og fått noe annet enn det man skulle. Uttrykket stammer trolig fra senmiddelalderen, o ...

                                               

Kirsten Giftekniv

Kirsten Giftekniv er en rollefigur i enakter-komedien "Den forvandlede brudgom" som ble skrevet av Ludvig Holberg og utgitt i 1753. Kirsten Giftekniv omtales i skuespillet som "… den gamle Madame, Kirsten Gifte-Kniv, som pleyer at gaae forliebte ...

                                               

Kjerringa mot strømmen

Kjerringa mot strømmen er et folkeeventyr utgitt av Asbjørnsen og Moe i 1871-utgaven av Norske Folkeeventyr. Ny Samling. Eventyret ble samlet fra ulike deler av landet og gjenfortalt som skjemteeventyr av Peter Christen Asbjørnsen. Historiene om ...

                                               

Klakør

Klakør er en person i et publikum som får betaling for å gi applaus. I Paris på 1800-tallet bredte det seg en praksis med å leie personer for å klappe på teaterforestillinger, og eventuelt le på de rette stedene i en komedie, for å gi inntrykk av ...

                                               

Kokkelimonke

Kokkelimonke er et slangord som betyr "fanteri" eller "muffens". Kokkelimonke er også det norske produktnavnet på et opprinnelig amerikansk brettspill der det gjelder å gjette riktig forklaring på vanskelige ord eller bløffe motstanderne med egne ...

                                               

Kolv

Kolv har flere betydninger. Felles for disse betydningene er "noe som smalner av". Kolv del av klokke – den lett dråpeformede hammeren som slår mot godset. Kolv sund – smal passasje i sjøen. Kolv, plugg benyttet til sammenføyning ved tømring, ell ...

                                               

Kolv (fiskeredskap)

Kolv er en åpning i en teine, der krabbe, kreps eller hummer kan gå inn, men vanligvis ikke ut. Fra gammelt var den laget av flate trespiler som var festet til en flettet ring, også av tre. Monteringen var slik at spilene sto i en ring som var vi ...

                                               

Komme ut av skapet

Å komme ut av skapet beskriver en frivillig offentliggjøring av ens seksuelle orientering, seksuelle tiltrekning, kjønnsidentitet, eller mindre vanlig, parafili. Å være i skapet viser til å holde disse egenskapene hemmelig overfor andre. Å være u ...

                                               

Kranselag

Kranselag, også kalt sperreskål eller mønsåsfest, er en gammel byggetradisjon som gikk ut på at snekkerne setter opp en krans eller busk i mønet når bygget var under tett tak. Byggherren spanderte så en fest på snekkerne innen en uke. I dag er de ...

                                               

Kronestein

Kronestein eller kronstein, også kalt topp- og sluttstein, er den øverste, midterste steinen i en buebro. Steinen er kileformet i likhet med de andre steinene i selve buen, men har tradisjonelt blitt hogd større enn de øvrige. Betegnelsen "krones ...

                                               

Kultureliten

Kultureliten er et begrep som tradisjonelt henspiller på personer som på grunn av visse egenskaper, privilegier eller maktposisjoner i kultursfæren utgjør en egen samfunnsgruppe som anseendemessig står over andre. I bohemtiden, mot slutten av 180 ...

                                               

Manna

For musikkgruppen Manna, se Manna band Manna er føden som ifølge Mosebøkene ble gitt fra Gud til jødene i ørkenen på mirakuløst vis, manna fra himmelen. Israelittene hadde tilgang på manna helt til de begynte å høste av jorden i sitt nye hjemland ...

                                               

Medborgerskap

Medborgerskap omfatter sider ved menneskers liv som identitet, tillit, tilhørlighet og deltaking. Medborgerskap forveksles ofte med begrepet statsborgerskap. Statsborgerskap omfatter tildelingen av fulle rettigheter i en stat, og er i norsk termi ...

                                               

Medvind

Medvind er vind, luftbevegelser i atmosfæren, som blåser i samme retning som noen eller noe beveger seg. Det er vanlig å si at medvind kommer bakfra. Medvind kan ha flere betydninger: En tilnærmet tilstand omtales i psykologien som å ha flyt, ell ...

                                               

Megalomani

Megalomani, "stor, storhet" og μανία, "galskap, mani") eller storhetsvanvidd er et begrep kjent både fra psykiatrien og fra litteraturen - og fra dagligtalen.

                                               

Murerpils

Murerpils eller murern er en folkelig betegnelse i Norge på brune 0.7 l ølflasker av glass som nå er gått ut av produksjon. Opprinnelsen er uttrykket murer, antakelig fra dansk, som betød 0.7 l bayerøl. Det het seg at bayerøl var "anbefalt av 400 ...

                                               

Negerarbeid

Negerarbeid er et uttrykk som kan oppfattes nedsettende. Det har blir brukt for å beskrive dårlig ansett, slitsomt, lite respektert arbeid som gjøres med ulyst. Tidligere var det brukt om et tungt, monotont arbeid.

                                               

Norgesvenn

Norgesvenn er en uformell karakteristikk som gis til utenlandske politikere, artister og andre kjente personer som ofte opptrer i Norge, eller som har en privat relasjon til Norge.

                                               

Nyttig idiot

Nyttig idiot i entall eller flertall er et uttrykk som brukes i politisk sjargong for å betegne noen som, gjennom sine holdninger og handlinger, ubevisst støtter eller hjelper en tredjepart som de i utgangspunktet ikke hadde til hensikt å gi støt ...

                                               

Okka

Okka er et dialektord fra deler av Sørvestlandet. Det kommer fra norrønt okkr med samme betydning som eiendomspronomenet "vår", "vårt" eller "våre" på bokmål. Det brukes også i førsteperson flertall, "okke". I eldre setesdalsdialekt fantes også o ...

                                               

Oldtidsvei

Oldtidsvei er betegnelsen på et veiløp som kan føres tilbake til eldre tider. Oxford Dictionary definerer en oldtidsvei som "en sti formet av gjentatt tråkking av folk eller dyr". Over tid har mange av disse stiene blitt utviklet til veier. Mange ...

                                               

Omdømme

Omdømme er et norsk begrep som har opphav i norrøne umdǿmi, som betyr dom, vurdering av andre, og egen evne til å dømme, ha dømmekraft. Begrepet i dag benyttes stadig mer i betydningen renommé, særlig under innflytelse PR- og kommunikasjonsbransj ...

                                               

Papirtiger

Papirtiger er et uttrykk fra kinesisk om noe/noen som synes så truende som en tiger, men som i virkeligheten er harmløst. Det benyttes i mange overførte betydninger.

                                               

Polpakke

Polpakke var et folkelig navn på en sending fra Vinmonopolet. Mellom 1920 og 1980 fantes vinmonopolutsalg bare i de største byene i Norge. Mange kommuner hadde heller ikke steder med skjenkebevilling for brennevin. Den som ville ha alkoholholdige ...

                                               

Primsigning

Primsigning er et gammelskandinavisk uttrykk om den rite som markerer opptakelsen i katekumenatet. I gammelengelsk var det intet slikt spesielt uttrykk. Men Beda Venerabilis fortelle også om en katakese forut for dåpen, hvorved kandidaten med eks ...

                                               

Purist

Purist er en person som ønsker at et bestemt emne skal forbli tro til sin kjerne og fri fra forfalskninger eller påvirkninger som tynner ut kjernen. Begrepet kan bli brukt om nær sagt hvert eneste emne, og kan bli brukt på en selv eller på andre. ...

                                               

Quisling

Quisling, også skrevet Qvisling, Quislin, Qvislin og Quislinus, er en norsk telemarksslekt som kan føres tilbake til den danske presten Laurits Ibsøn Quislinus, som kom til Christiania som slottsprest i 1665. Navnet er en latinisering av Kvislema ...

                                               

Radarpar

Radarpar er en betegnelse på to personer som har et svært godt samspill eller jobber effektivt sammen. Referansen til radar har blitt forklart på forskjellige måter, bl a at de to personene blir styrt av en radar eller at de kan lese tankene til ...

                                               

Rally Hamarøy

Rally Hamarøy, også omtalt som "Hamarøy Grand Prix", var en uhøytidelig betegnelse på råkjøringen mellom de to fergestedene Bonåsjøen og Bognes på europavei 6 i Nordland.

                                               

Rosinen i pølsa

Rosinen i pølsa er et språklig uttrykk som betyr "en gledelig avslutning på noe", "høydepunktet ved en opplevelse", en "liten, positiv overraskelse" eller rett og slett bare "det aller beste". Uttrykket skyldes sannsynligvis at man tidligere la i ...

                                               

Skjells år og alder

Å komme til skjells år og alder, tidligere også skrevet skjels år og alder, betyr at en har blitt så gammel at en har begynt å forstå eller at en har blitt klok. Skjells i dette uttrykket har med ordene skjelne og skille å gjøre. Når man skjelner ...

                                               

Skuebrød

Skuebrød (hebraisk: לחם הפנים, lechem haPanim, dvs. "Guds åsyns brød", er i opprinnelig forstand brød som knyttet til gammel jødisk tempelkult. Skuebrød står omtalt i blant annet 2. Mosebok 24.5-9, og der tolv flate kaker eller brød bakt av fint ...

                                               

Splitt og hersk

Splitt og hersk er en angrepsmetode, problemløsningsmetode respektive krigføringsmetode som går ut på å dele opp en større sammenheng i mindre deler. Forhåpningsvis kan deretter disse mindre deler behandles enklere enn den større mer komplekse sa ...

                                               

Statsmann

Statsmann er en person som har hatt en framtredende og innflytelsesrik stilling i ledelsen av en stat, enten det dreier seg om en politiker, særlig stats- og regjeringssjef, eller en embetsmann, eksempelvis en diplomat. Begrepet stammer fra det s ...

                                               

Svovelpredikant

Svovelpredikant er et folkelig begrep på en kristen predikant som forsøker å skremme menigheten til omvendelse og frelse ved å true med evig tortur i helvete. Begrepet oppsto fordi predikantene la særlig stor vekt på at helvete var et sted fullt ...

                                               

Uff da!

Uff da! er et norsk uttrykk eller utrop som brukes for å uttrykke følelser når man har sett eller hørt om en vond og/eller uheldig hendelse. Det ble adoptert av norsk-amerikanere på 1800-tallet og brukes i USA den dag i dag. Under den store emigr ...

                                               

Å skjære alle over én kam

Å skjære alle over én kam er et gammelt norsk idiom som stammer fra de tider hvor frisørene var hårskjærere, altså før man benyttet sakser til det. Man løftet håret med en kam og skar det som raget over kammen. Man kan kanskje forestille seg at " ...

                                               

Harald Bakke

Harald Sigvard Bakke var en norsk lektor, riksmålsmann og politiker. Bakke hadde examen artium fra Fredrikshalds skole fra 1902, pedagogisk eksamen fra 1911 samt studiereiser i England, Frankrike, Tyskland, Belgia og Sveits. Han var cand.philol. ...

                                               

Ragnvald Blix

Ragnvald Blix var en norsk avis- og karikaturtegner. Han er særlig kjent for sine antinazistiske tegninger fra andre verdenskrig.

                                               

John Brynildsen

John Brynildsen var en norsk filolog og leksikograf som samlet inn ord og utga ordbøker på et uavhengig riksmål. Han var sønn av Christine Moe og John Brynildsen. Faren var skredder i Bergen. Unge John gikk på Tanks videregående skole. Etter exam ...

                                               

Sjur Brækhus

Sjur Brækhus var en norsk jurist. Han ble dr. juris i 1947 med avhandlingen Meglerens rettslige stilling og ble i 1948 professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Brækhus utgav en rekke bøker og artikler innenfor privatretten. Han ble gj ...

                                               

Trygve Braatøy

Trygve Braatøy var sønn av presten Halfdan Nielsen. Norsk lege med spesialisering i psykiatri. Examen artium fra Oslo katedralskole i 1922. Medisinsk embetseksamen i 1929. Doktorgrad 1936. Han var sønn av utvandrede nordmenn som vendte hjem igjen ...

                                               

Francis Bull

Francis Bull var en norsk litteraturhistoriker. Bull var professor i norsk litteraturhistorie ved Det Kongelige Frederiks Universitet fra 1920, var styreformann for Gyldendal Norsk Forlag fra etableringen i 1925 og helt frem til 1968, og styremed ...

                                               

Gorgus Coward

Gorgus Major Coward var en norsk lektor og riksmålsmann. Han var medlem av Vogt-komiteen 1964–1966, av Norsk språkråd 1972–1984 og rektor ved Fagerborg skole i Oslo 1961–1979. I tillegg til lærebøker og litteraturantologier i norsk og tysk har ha ...

                                               

Thorleif Dahl (1891–1967)

Thorleif Brandtmann Dahl var en norsk reklamemann, forlegger, filolog og mesén. Han var utdannet historiker ved Det Kgl. Frederiks, med hovedoppgave om Balkan. Kort etter første verdenskrig arbeidet han i et år som lærer for norske elever ved Lyc ...

                                               

Odd Eidem

Odd Eidem var en norsk journalist, forfatter og litteraturkritiker, og bror til forfatter og journalist Knut Eidem.

                                               

Bernt Ivar Eidsvig

Bernt Ivar Eidsvig er katolsk biskop av Oslo. Han ble utnevnt 11. juli 2005 av pave Benedikt XVI, og dette ble bekjentgjort den 29. juli, på festen for Olav den hellige. Eidsvig ble bispeviet 22. oktober i Trefoldighetskirken i Oslo, og overtok e ...

                                               

Alfred Eriksen

Alfred Eriksen var en norsk politiker, prest og avisredaktør. Han grunnla avisen Nordlys, og var også kjent som riksmålsmann.

                                               

Forfatterforeningen av 1952

Forfatterforeningen av 1952 ble stiftet den 28. april 1952 av 32 norske forfattere i protest mot at Den norske Forfatterforening lot seg representere i Norsk språknemnd, som hadde som formålsparagraf å arbeide for samnorsk. Forfatterne mente at f ...

                                               

Frisprog

Frisprog var en avis som ble utgitt av Foreldreaksjonen mot samnorsk og senere uavhengig fra 1953 til 1986. De første redaktører var Margrethe Aamot Øverland og Sofie Helene Wigert, og senere ble Frisprog overtatt av Arne Bonde, André Savik og St ...