ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 90
                                               

Animisme

Animisme er et begrep innenfor teologien som betegner en religiøs oppfatning om at alt i naturen har sjel. Man tror på at alt har en sjel eller ånd, både døde og levende ting. Hvert tre eller innsjø har en egen kraft. Animismen er nært beslektet ...

                                               

Naturreligion

Naturreligion eller stammereligion er en upresis fellesbetegnelse for en mengde religioner som i sin utbredelse er begrenset til enkelte eller grupper av folkeslag, og som dermed står utenfor de store "verdensreligionene". Naturreligioner er innb ...

                                               

Anito

Anito, eller anitu, som kan være forfedreånder, naturånder og guddommer, s, and deities er knyttet til de animistiske religioner som var fremtredende på de filippinske øyer før kolonitiden. Det kan også dreie seg om dehumanoide figurer, egentlig ...

                                               

Bwiti

Bwiti er en vest- og sentralafrikansk animistisk religion som praktiseres blant de tre-boende babongo- og mitsogo-folkene i Gabon og fang-folket i Gabon og Kamerun. Bwiti benytter den hallusinogene rotbarken til Tabernanthe iboga-planten, særskil ...

                                               

Fetisj (religion)

Denne artikkelen omhandler begrepet fetisj som det brukes innen religion. For andre betydninger av ordet se Fetisj andre betydninger. Fetisj er i religionsvitenskapen en lagd gjenstand som blir tillagt en spesiell, overnaturlig kraft. Særlig bruk ...

                                               

Paganisme

Paganisme er en internasjonal gruppebetegnelse på forskjellige eldgamle naturreligioner som dyrker en ikke-monoteistisk guddom. Paganisme blir ofte definert, noe nedsettende, som hedenskap, blant annet i forbindelse med ikke-kristne og ikke-jødis ...

                                               

Rana Niejta

Rana Niejta og Rana Niejte er umesamiske navn på den samiske gudinnen for våren og fruktbarhet. Navnet kan oversettes med det "grønnlige", "markens grønne grøde", eller "jordens datter". Ifølge samisk mytologi gjorde hun fjellene vendt mot sør gr ...

                                               

Nyplatonisme

Nyplatonisme var en filosofisk retning som oppsto i senantikken på 200-tallet; den forener elementer fra nypythagoreisme, Platons filosofi og orientalsk forløsningslære. Selve begrepet nyplatonisme ble først innført i nyere tid for å identifisere ...

                                               

Ammonios Sakkas

Ammonios Sakkas var en gresk filosof som virket i Alexandria på 200 tallet e.Kr Sakkas la grunnlaget for nyplatonismen, men kan kalles en middelplatoniker. Men hans platonske tankeverk ble videreført av hans elev Plotin. Ammonios Sakkas var lærer ...

                                               

Damaskios

Damaskios var en gresk filosof innen den nyplatonske skole. Han var den siste forstander for det nyplatonske akademiet i Athen. Han var en av de ikke-kristne filosofene som ble forfulgt av keiser Justinian tidlig på 500-tallet, og måtte en tid sø ...

                                               

Enneadene

Se også begrepet Enneade fra egyptisk mytologi Enneadene er den nyplatonske filosofen Plotins samlede verker, redigert av hans elev Porfyrios ca år 270. Tekstene ble av Porfyrios redigert slik at de kom til å utgjøre seks bøker à ni avhandlinger. ...

                                               

Henologi

Henologi dreier seg om de dialektiske grunnbegrepene enhet og annethet, hvor det ene betegner et høyeste og absolutt transcendent prinsipp. Selv om begrepet oppstår allerede hos før-sokratikerne, er det først med Platon at begrepet betraktes som ...

                                               

Jamblikos

Jamblikos, Iamblikhos eller Iamblikhos Khalkidensis var en gresk filosof innen den nyplatonske skole, med en særlig, metafysisk orientert interesse for Pytagoras og pytagoreismen. Han var født i en velstående familie, og studerte hos Porfyrios fø ...

                                               

De kaldeiske orakler

De kaldeiske orakler er en religiøs tekst fra 100-tallet, av ukjent opphav og bare bevart indirekte gjennom sitater i senere tekster, særlig i nyplatonikernes mange kommentarer til teksten. Teksten er en framstilling av gudeverdenen og de høyere ...

                                               

Nyplatonismen, det guddomlege arbeid

Nyplatonismen, det guddomlege arbeid er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Ingemund T. Askeland og utgitt i 2010. Boken inneholder tekster fra nyplatonismen, slik den framsto fra 200- til 500-tallet. Tekstutvalget er ...

                                               

Om mysteria

Om mysteria eller Om dei egyptiske mysteria eller egentlig Mester Abamons svar på Porfyrios brev til Anebo og Løsningene på Problemene det inneholdt er en religiøs-filosofisk tekst fra ca år 300, som av mange tilskrives Jamblikos, en nyplatonsk f ...

                                               

Plotin

Plotin eller Plotinos var en gresk filosof, allment sett på som grunnlegger av nyplatonismen. Hans samlede skrifter er bevart med tittelen Enneadene.

                                               

Porfyrios

Porfyrios ; født i 232 eller 233 i Tyr, død 304 i Roma) var en nyplatonsk filosof. Porfyrios studerte hos Longinos i Aten og hos Plotin, grunnleggeren av neoplatonismen, i Roma. Han regnes som den fremste av Plotins elever, skrev en biografi om h ...

                                               

Proklos

Proklos var en gresk filosof innen den nyplatonske skole. Han studerte grammatikk og filosofi i Alexandria, og ledet den platonske skolen i byen fra omkring 450. Hans religion var en legering av egyptiske og kaldeiske elementer. I tillegg til kom ...

                                               

Teurgi

Teurgi var en religiøse praksis som oppsto innenfor nyplatonismen, der ideen var at sjelen kunne renses gjennom hellige riter som frigjorde sjelen fra sitt materielle skall, og løftet den opp til en guddommelig forening. Teurgien skal ha blitt in ...

                                               

Nyreligiøsitet

Nyreligiøsitet er en samlebetegnelse for et bredt spektrum av religiøse og åndelige strømninger som har dukket fram i Vesten i løpet av de siste hundre årene. Det er neppe noen klare grenser for hva som skal regnes med. Ikke alt er nødvendigvis n ...

                                               

Branch Davidian

Branch Davidian er en religiøs gruppe, oftest omtalt som en sekt, som brøt ut fra Syvendedags-adventistene. Gruppen er mest kjent i forbindelse med beleiringen i Waco i 1993, da 76 medlemmer inkludert lederen David Koresh omkom i en brann.

                                               

Damanhur (økosamfunn)

For byen i Egypt, se: Damanhur Damanhur, er et spirituelt øko-samfunn i Valchiuselladalen i Piemonte i Italia. Det ligger ca. 50 km fra Torino. Grunnleggeren er Oberto Airaudi, hans damanhuranske navn er Falco Tarassaco. Innbyggerne velger egne n ...

                                               

Dharma Mountain

Dharma Mountain AS ligger i bygda Hedalen i Sør-Aurdal kommune i Oppland. Bedriften markedsfører seg som "Meditation & Freedom Resort", og arragerer/leies ut til kurs, retreater, grupper og andre aktiviteter. De fleste aktivitetene er relatert ti ...

                                               

Dianisk wicca

Dianisk wicca, også kjent som dianiske hekser eller dianisk feministisk heksekraft, er en benevnelse på en nyhedensk tradisjon av wicca som ble grunnlagt av Zsuzsanna Budapest i USA på 1970-tallet. Dianisk wicca er kjent for dyrkelse av Gudinnen ...

                                               

Dodekateisme

Dodekateisme", eller Hellenisme eller hellenistisk etnisk religion, eller også olympianisme er begrep som alle viser til ulike rekonstruktivistiske bevegelser som vil gjenoppvekke og fornye antikkens greske religion og praksis. Disse bevegelsene ...

                                               

Family International

Family International er en ny-religiøs bevegelse grunnlagt av amerikaneren David Brandt Berg i Huntington Beach, California i 1968. Bevegelsen ble opprettet som "Children of God" eller "Guds Barn", og har siden endret navn til "Family of Love" og ...

                                               

Stewart Farrar

Frank Stewart Farrar, som alltid benyttet navnet Stewart Farrar, var en britisk forfatter av filmmanuskript, romaner og en framstående figur innenfor nyhedenske religion wicca som han henga det meste av sitt senere liv til å propagandere for med ...

                                               

Germansk nyhedenskap

Germansk nyhedenskap eller nyhedenskap, er en hedensk rasebiologisk trosretning, med filosofiske og religiøse elementer, som baserer seg til dels på norrøn mytologi og "Völkisch" tankesett. Erling Winsnes, også kalt "høyreradikalismens "profet" p ...

                                               

Per Henrik Gullfoss

Per Henrik Gullfoss er en norsk poet, astrolog, teaterregissør og New Age-inspirert livsveileder. Han har jobbet med alternativ bevissthet siden 1980, er kjent som en av grunnleggerne av tidsskriftet Ildsjelen, og arbeider for tiden som skribent ...

                                               

Allan Kardec

Hippolyte Léon Denizard Rivail var en professor emeritus og kjent pedagogisk forfatter, hadde en bachelorgrad i språk og realfag, og en doktorgrad i medisin. I 1854 begynte han sitt verk i spiritismen under psevdonymet Allan Kardec og ble kjent e ...

                                               

Linbubevegelsen

Linbubevegelsen, Joula Glädjens och Solens Samfund eller Solicenter er en svensk bevegelse eller nyreligiøs sekt, stiftet av Hallstein Farestveit sammen med svensken Lillian Agvald i 1980. Bevegelsen har av avhoppere blitt anklaget for å være sek ...

                                               

Oshobevegelsen

Oshobevegelsen er en nyreligiøs bevegelse og sekt som ble grunnlagt og er inspirert av den indiske guruen og mystikeren Osho. Sentre, grupper og enkeltpersoner som har blitt inspirert av Osho og hans teknikker kan bli funnet over hele verden, ogs ...

                                               

Spiritisme

Spiritisme er en tro på at det finnes en åndeverden, og at mennesker kan komme i kontakt med de avdødes ånder. Såkalte seanser, hvor mennesker gjennom forskjellige ritualer skal komme i kontakt med avdøde mennesker inngår ofte som en sentral del.

                                               

Subud

Subud er en internasjonal, åndelig organisasjon som henvender seg til mennesker med alle religiøse bakgrunner såvel som folk uten noen religiøs bakgrunn. Sentralt i Subuds lære står spontane inngivelser kalt latihan kejiwaan indonesisk: "åndelig ...

                                               

Temple of Set

Temple of Set er en religiøs og filosofisk organisasjon med okkult tankegang som ble stiftet av Michael Aquino i 1975. Han og flere andre hadde brutt ut av Church of Satan. Organisasjonen sier at den står for en filosofi med vekt på personlig utv ...

                                               

Teosofi

Teosofi er en religiøs filosofi. Ordet teosofi betyr "guddommelig visdom" eller "kunnskap om det guddommelige". Flere mystiske og esoteriske filosofier betegnes som teosofi, heriblant skriftene til Jacob Boehme og Emanuel Swedenborg, men i modern ...

                                               

Eckhart Tolle

Eckhart Tolle er en tysk forfatter og spirituell læremester. Han har skrevet flere bestselgende bøker om bevissthet, selvutvikling, mental balanse, livsfilosofi og åndelighet. Tolle skal ikke fremme en spesiell religion, men har blitt inspirert a ...

                                               

Vigrid (organisasjon)

For slagstedet Vigrid i norrøn mytologi, se Vigrid mytologi Vigrid er en norsk organisasjon som baserer sin ideologi på norrøn mytologi og raselære. Organisasjonen anser den norrøne guden Odin som universets skaper. Organisasjonen ble grunnlagt a ...

                                               

The Way International

The Way International er et trossamfunn grunnlagt i 1942 av amerikaneren Victor Paul Wierville. Samfunnet tar avstand fra troen på Jesus som guddommelig, og regner tungetalen som viktig.

                                               

Wicca

Wicca er en løst organisert paganistisk religion som baserer seg på heksekunst. Den første og mest kjente retningen, gardneriansk wicca, ble grunnlagt av Gerald Brosseau Gardner i England i 1946. Gardner hevdet å ha blitt innviet i en overlevende ...

                                               

Zuisme

Zuisme er en nyreligiøs bevegelse som har sitt opphav i sumerisk mytologi. Religionen ble først kjent på Island; der den ble etablert i 2013 som en reaksjon på innføring av obligatorisk trossamfunn- og livssynsavgift. Religionen er polyteistisk. ...

                                               

Åsatru

Åsatru eller åsatro er en gren innenfor et mangfold av nyhedenske trosretninger og betegner flere nyreligiøse og subkulturelle bevegelser som henter inspirasjon i norrøn mytologi. Åsatru har tilhengere verden over, og flere åsatru-grupperinger ha ...

                                               

Åsatrufellesskapet Bifrost

Åsatrufellesskapet Bifrost er et trossamfunn for moderne åsatru, i hovedsak bygget på de førkristne religiøse tradisjoner i Norden. Samfunnet er en paraplyorganisasjon for åsatrulag og blotslag på forskjellige steder i Norge, og forvalter medlems ...

                                               

Drømmefanger

Drømmefanger er et ornament med opphav fra amerikanske urfolk. Gjenstandene blir hengt opp ved siden av sengen og er ment å fange vonde drømmer og mareritt. De tidligst kjente drømmefangerne ble laget av ojibwa-stammen i USA. Drømmefangere har si ...

                                               

Hvite guder

Hvite guder er troen på at gamle kulturer rundt om i verden ble besøkt av kaukasiske raser i gamle tider, og at de var kjent som "Hvite guder" Basert på 16-tallets historier om at de spanske conquistadorene ble "tatt imot som guder" av folkene i ...

                                               

Kassetassen

Kassetassen er et gjenferd eller en ånd fra sørlandsk folketro som ble omtalt av Gabriel Scott i bøkene Pider Ros historier om hans forunderlige selvoplevelser tillands og tilvands fra 1905 og Det spøker - Historier fra det gamle prestegårdskjøkk ...

                                               

Nattluft

Nattluft var en teori om smittebærende luft. Før slutten av det 19. århundre ble nattluft i mange vestlige kulturer ansett for å være farlig. Basert på "miasmateorien" mente folk at damp, kalt miasma, steg opp fra jorden og spredde sykdommer som ...

                                               

Vindspill

Vindspill er en form for klokkespill, Idiofon, konstruert av hengende sylindre, stenger, bjeller eller andre gjenstander, ofte laget av metall eller tre. Vindspill henges gjerne utenfor en bygning eller bolig, som et visuell og auditivt ornament, ...

                                               

Religionsfilosofi

Religionsfilosofi er en filosofisk disiplin, en disiplin innenfor den praktiske filosofi, som studerer allmenne spørsmål innenfor religion. Religionsfilosofien drøfter begreper og trossystem ut i fra en idéhistorisk, logisk og prinsipiell synsvin ...