Back

ⓘ Norsk Form
                                               

Norsk Forms Hederspris

Norsk Forms Hederspris deles hvert år ut av Norsk Form "til personer eller institusjoner som har gjort en utmerket innsats for å fremme kvalitet, kunnskap og omdømme innen design og arkitektur". Hedersprisen deles ut av Norsk Forms styre.

                                               

I form

I form er et norsk magasin som dekker stoffområdene mat, helse, livsstil og hobby. Utgiver er Bonnier Publication International. I form kommer med 18 utgaver i året.

                                               

Norsk Tipping

Norsk Tipping AS er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet. Selskapet ble stiftet i 1947 og har hovedkontor på Hamar. Norsk Tipping har statlig, nasjonalt monopol på en rekke pengespill, og Kulturdepartementet avgjør selskapets spilleregler og hvor stor andel av innsatsbeløpet som skal gå til gevinster. Selskapets overskudd, de såkalte spillemidlene, fordeles i dag mellom idrett, kultur og humanitære formål. Midlene til idrettsformål fordeles av regjeringen, mens midler til kulturformål fordeles med to tredeler av Stortinget og en tredel av regjeringen. Gjennom Grasro ...

                                               

Norsk Brændselolje

Norsk Brændselolje A/S var et norsk oljeselskap som ble etablert i 1920. Det dreiv landsomfattende distribusjon og salg av bensin og andre oljeprodukter. Virksomheten ble overtatt av Statoil.

                                               

Norsk krone

Norsk krone er Norges valuta. Kronen deles i hundre øre. Valutaen ble innført da Norge sluttet seg til Den skandinaviske myntunion og hadde sin direkte parallell i danske kroner og svenske kroner; valutaer betegnet "krone" er også brukt i andre land. Tradisjonelt forkortes både norske, danske og svenske kroner som "kr." ; for å skille norske kroner fra danske og svenske brukes tradisjonelt også forkortelsen "nkr." ISO 4217-koden for valutaen er NOK, en betegnelse som dominerer i internasjonale sammenhenger. Norges Bank har enerett til å utstede norske pengesedler og mynter, og disse er tvu ...

                                               

Foreningen Norsk Ukepresse

Foreningen Norsk Ukepresse eller Norsk Ukepresse var tidligere en selvstendig bransjeorganisasjon for magasin- og ukebladforlag. Organisasjonen ble opprinnelig dannet i 1907 under navnet Norsk Illustrert Presse. I 1938 ble navnet endret til Ukebladenes Gruppe, før organisasjonen i 1940 ble til Norsk Ukepresse. Foreningen var en sammenslutning av landets største ukebladforlag. Målet var å ivareta medlemmenes interesser overfor myndighetene i saker som toll, moms, porto og annet. Foreningen opprettet Ukepressens Informasjonskontor som startet utgivelse av Ukepressekatalogen. I 2006 skiftet o ...

                                               

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving driver faglig utvikling og uavhengig rådgivning gjennom 11 rådgivingsenheter med til sammen 350 ansatte og 29.000 medlemmer over hele landet. Rådgivingsenhetene er faglig bindeledd mellom landbruksforskningen og landbruket, og utvikler og etterprøver kunnskap gjennom lokale forsøk. Årlig utføres nærmere 800 feltforsøk hos medlemmene. Denne kunnskapen er grunnlag for rådgiving i planteproduksjon, teknikk, næringsutvikling, økonomi, klima- og miljøtiltak. Norsk Landbruksrådgiving NLR byttet navn fra Landbrukets Forsøksringer LFR 1. april 2008. I 2010 overtok Norsk La ...

                                               

Det Norske Misjonsselskap

Det Norske Misjonsselskap er en luthersk misjonsorganisasjon som ble stiftet 8. august 1842 i Stavanger. Det er Norges første og eldste misjonsorganisasjon. I 1843 samlet organisasjonen seg rundt utsendelsen av den første norske misjonær Hans Schreuder til Zululand i dagens Sør-Afrika. NMS samarbeider med kirker i 16 land på fire kontinenter og har ca. 40 misjonærer i arbeid 2017. I de fleste av disse landene har livskraftige kristne kirker vokst frem som et resultat av arbeidet. NMS har i dag tre fokusområder: Dele troen på Jesus, Utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. NMS er en se ...

                                               

Norsk Bane

Norsk Bane AS er et aksjeselskap som har til hensikt å bygge ut et høyhastighetsjernbanenett i Norge. Det helhetlige banenettet for Sør-Norge er planlagt med rundt 2.100 km ny bane og byggekostnadene er beregnet til rundt 200 mrd. kr. Høyhastighetsnettverket er planlagt å kunne finansieres helt eller for en stor del med frakt- og billettinntektene, altså uten eller med bare små offentlige bevilgninger. Høy reiseaktivitet til tross for lavt folketall, konkurransdyktige reise- og frakttider i forhold til både fly, bil og trailer, gode anleggsforhold til tross for utfordrende topografi, høy p ...

                                               

Norsk RegnskapsStiftelse

Norsk RegnskapsStifteslse ble stiftet 27. april 1989 av blant andre Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Børs, Handelshøyskolen BI, Norges Handelshøyskole, Den norske Revisorforening og Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Stiftelsen har ifølge seg selv som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder og fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder. Tidligere utførte ulike private organisasjoner dette arbeidet. NRS utarbeider og utgir standarder for god regnskapsskikk, Norsk RegnskapsStandarder NRS, foruten foreløpige standarder, høringsutkast og veiledni ...

                                               

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Tjenestemannslag er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning. NTL er et av de største forbundene i LO med over 50 000 medlemmer. NTL ble etablert den 1. november 1947 etter at Statstjenestemannsforbundet STAFO like før krigen hadde sagt nei til LO-medlemskap og man hadde da startet arbeidet med å danne et samleforbund for statsansatte i LO tidligere hadde det vært enkelte etatbegrensede fagforeninger, som organiserte ansatte innenfor samme etat. Frem til stiftelsen ble arbeidet med å lage et eget forbund for statstjenestemenn ledet av Norsk Teleg ...

                                               

Fettuccine

Fettuccine er en type pasta. Den kan også kalles lasagnette eller fettucce. Fettuccine er formet som lange, smale pastaplater ca. 8 mm brede, ikke ulik tagliatelle. Disse brukes mye om hverandre, og kalles "båndspaghetti" på norsk. Fettuccine er imidlertid noe tykkere og smalere tagliatelle ca. 10 mm, fettuccine ca. 8 mm.

                                               

Tagliatelle

Tagliatelle er en type pasta. Den er formet som lange, smale pastaplater ca. 0.5 cm brede, ikke ulik fettuccine. Disse brukes mye om hverandre, og kalles "båndspaghetti" på norsk. Fettuccine er imidlertid noe tykkere og bredere tagliatelle ca. 5 mm, fettuccine 15-20 mm. Tagliatelle kan lages hvit eller grønn deigen blandet med spinat. Når disse to typene blandes kalles det "paglia e fieno", som betyr "strå og høy". Tagliatelle kan også kalles tagliarelli, reginelle, fresine, nastri, fettuccelle, fettucce romane og fiadi.

                                               

Torgeir Mjør Grimsrud

Torgeir Mjør Grimsrud har vært hovedeier i kontormøbelfabrikken HÅG. Grimsrud ble ansatt i et konkurstruet Håg i 1973 og han kjøpte senere selskapet. Grimsrud mottok i 1998 Norsk Forms Hederspris for arbeidet med kontormøbler.

                                               

Alm Svarten

Alm Svarten var en norsk travhest etter Granvar og Oleanne. Hesten ble kusket av Ulf Thoresen og var en av de mestvinnende kaldblodstravere i Norge. Eier var Knut Alm fra Majors-Alm i Tingelstad, Hadeland. Alm Svarten tjente 9 505 912 kr, og beste kilometertid var 1.21.5. Tiden ble satt i et løp i Sverige. Leangen-kusken Atle Solhus har også fungert som kusk for Alm Svarten. Alm Svarten tok sin første seier som treåring 10. april 1984. Sitt siste løp vant han over elleve år senere på Biri Travbane. Han holder verdensrekorden med sine 184 seirer på 388 løp mellom 1984 og 1995. Alm Svarten e ...

                                               

Bogaz

Bogaz, zanjon eller karstkorridor er en korridorformen sprekkeutviding i karstlandskap. En typisk bogaz danner en rettlinjet kløft, som gjerne er 1-5 meter bred, 10-100 meter lang og 5-30 meter dyp. Disse kløftene danner hodeelementene i såkalt korridor- og labyrintkarst. Man mener at bogaz-former dannes ved videreutvikling av såkalte kluftkarren eller karstsprekker. Formene finnes i alle klimasoner. I kalde strøk med permafrost regner en med at de transporterte vann da de var dekket av isbreer i form av subglasial drenering.

                                               

Stridslys

Stridslys er en form for belysning på militære kjøretøyer. Hensikten er å minske risikoen for å bli oppdaget under kjøring i mørket, men samtidig ha et minimum av belysning rundt kjøretøyet. Det norske Forsvaret bruker små lamper på 20 Watt med en skjerm over hver foran på kjøretøyet, samt tre små lyspunkter for hvert baklys. To av lyspunktene på baklyset er kjørelys, og det siste er bremselys. Over en viss avstand smelter de to lyspunktene sammen til tilsynelatende ett punkt, og dette er med å gi kjøretøyet bak et pekepinn om avstanden.

                                               

Snarvei

Snarvei har flere betydninger: Snarvei substantiv Den korteste vei mellom to punkter. se illustrasjon. En metode for å gjennomføre noe, hvor man hopper over ett eller flere trinn. Snarveien – Norsk skrekkfilm fra 2009. det er ikke alltid like lurt å ta snarveier Snarvei data, en pekerfil som kun inneholder informasjon om plasseringen til en annen fil. Ofte representert i form av et ikon.

Norsk Form
                                     

ⓘ Norsk Form

Norsk Form, Stiftelsen for design og arkitektur i Norge, var en nasjonal formidlings- og prosjektinstitusjon som skulle øke forståelsen for fagfeltene design, arkitektur, sted- og byutvikling og arbeide for kvalitet og nytenkning i utviklinga av norske omgivelser og produkter. Norsk Form delte årlig ut flere priser: Jacobprisen, Norsk Forms Hederspris, og priser til unge arkitekter og designere.

                                     

1. Drift

Norsk Form ble etablert som en stiftelse etter initiativ fra Kulturdepartementet. Stiftelsen åpnet som et senter i 1993 og hadde fra 2003 lokaler i DogA Norsk Design- og Arkitektursenter i Hausmanns gate 16 Oslo. Norsk Form ble finansiert gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, men fikk også prosjektpenger fra andre. Peter Butenschøn var direktør fra starten og fram til 2003. Brit Fougner var direktør 2003-2007. Arkitekt Nina Berre var direktør 2007-2010. Arkitekt Andreas Vaa Bermann var direktør fra 2010 til 2014. Norsk Form hadde 22 ansatte.

                                     

2. Aktiviteter

Norsk Form mente at kvaliteten på våre omgivelser har betydning for folks hverdag og liv. Innen fagfeltene design, arkitektur, by- og stedsutvikling arbeidet Norsk Form for økt bruk av deltagende prosesser og for at ulike stemmer skulle bli hørt. Eksempler på dette er prosjektet Barnetråkk, som tok sikte på å la barns bruk av byen få innflytelse på byutviklingsbeslutninger, og Future City Game, et verktøy utviklet av British Council og tatt i bruk av Norsk Form i Groruddalen for å sikre medvirkning.

Norsk Form arbeidet også for at designløsningene i det offentlige rom som vi alle må bruke, var utformet slik at ingen blir ekskludert. Et eksempel på dette er Statens designkonkurranse 2008, Design og demokrati, som førte til et nytt og tilgjengelig konsept for utformingen av valglokaler, der løsningen ble testet ut i pilotkommuner ved stortingsvalget i 2009. Ved valget i 2011 ble det tilbudt alle landets 430 kommuner.

Norsk Form hadde også i flere år hatt fokus på nye byboligprosjekter med dårlige lysforhold og lite funksjonelle uterom, og som en av initiativtagerne til Byboligaksjonen hadde Norsk Form bidratt til å skape bred debatt om tematikken. Norsk Form arbeidet aktivt med å bidra til nyskapende løsninger innen skoler og eldreomsorg.

De siste årene hadde Norsk Form arbeidet stadig mer med formidling av norsk design og arkitektur til utlandet og til internasjonal presse. Utstillingen Detour, som viste prosjekter fra nasjonale turistveger, ble sett av nærmere 80 000 i Europa. Norsk Form administrerte også Utenriksdepartementets tilskuddsordning for presentasjon av norsk design og arkitektur i utlandet og ga fortløpende råd til departementet og utestasjonene i forbindelse med profileringsarrangementer og ekspert- og pressereiser til Norge.

                                     

3. Inn i ny stiftelse

I 2013 ble det vedtatt at Norsk Designråd og Norsk Form skulle slås sammen til stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter fra 1. mai 2014. Stiftelsen er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Det nye senteret har som målsetting å fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv.

Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenkning ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester, og stimulering til innovasjon, effektivisering og økt verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor.

                                     
 • Norske Brukskunstnere i 1997. Landsforeningen endret i 1986 til navn til Landsforbundet Norsk Form Dette forbundet ble nedlagt i 1993, da Norsk Form
 • Norsk Forms Hederspris deles hvert år ut av Norsk Form til personer eller institusjoner som har gjort en utmerket innsats for å fremme kvalitet, kunnskap
 • 1500 - tallet fikk de skandinaviske språkene en form som dagens skandinaver ville ha kunnet forstå. Dette stadiet av norsk språk kalles nynorsk. Siden norrøn tid
 • Design - og Arkitektursenter i Oslo, sammen med samarbeidspartneren Norsk Form Norsk Designråd lanserte våren 2009 en ny pris, Design Effekt. Design Effekt
 • adgang til å bevilge bidrag i noensomhelst form til Norsk Folkehjelps virksomhet Tyskerne beslagla Norsk Folkehjelps formue og stengte i september 1941
 • reformen. I nynorsk ble - d i slutten av noen ord gjort stum, flertall i bestemt form ble forandret, og det ble innført flere valgfrie stavemåter. Reformen er
 • I form er et norsk magasin som dekker stoffområdene mat, helse, livsstil og hobby. Utgiver er Bonnier Publication International. I form kommer med 18
 • 2010 innførte Norge et forbud mot pengetransaksjoner mellom norske banker og enhver form for utenlandske spillselskaper. Norge er det eneste landet i
 • Riksmålsordbok, i form av en ordliste, men med fullgode forklaringer på hvert enkelt oppslagsord. Den ble opprinnelig utgitt av Det Norske Akademi for Sprog
 • Aamo, Alv Skogstad Norsk form 1995 Bensinstasjonen: en visuell historie. Oslo: Norsk form ISBN 9788245200102. en Norsk Brændselolje kategori
 • ord. Ordboken tar for seg både riksmål og moderat bokmål. Riksmålsord og - former er markert med en trekant for å skille ordet fra gjeldende bokmålsrettskrivning
 • Norsk litteratur er litteratur og fortellerkunst som er blitt skrevet i Norge eller av nordmenn. Norsk litteraturhistorie går tilbake til eddadikt og skaldekvad
                                               

Fáhccabealli

Fáhccabealli er en fiskegrunne utenfor Trollholmsund i Porsangerfjorden i Finnmark. Fáhccabealli er samisk og betyr ordrett den ene votten i et vottepar. Fáhccabealli er også en samisk betegnelse på en vottestor kveite. Det er også en lokal forklaring at fiskegrunna har form som vott.

Users also searched:

...