Back

ⓘ Sammenlignende politikk
                                               

KP

KP eller kp har flere betydninger: Kompani – militær styrke bestående av flere tropper. Kystpartiet pond, eller kilopond, målenhet for kraft. Har blitt erstattet av SI-enheten Newton. Sammenlignende politikk komparativ politikk – Retning innenfor statsvitenskap. Kansas Pacific Railway – Tidligere jernbaneselskap i USA.

                                               

Gustav-Erik Blaalid

Gustav-Erik Blaalid er en norsk redaktør. Han er cand.polit. i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen i 1989. Han har vært redaktør i følgende aviser, tidsskrifter og nettsteder: kyst.no 2000–2008 Norsk Fiskeoppdrett 1993–2008 Åsaneposten 1987–1988 fishfarmingexpert.com 2007– Fjordenes Tidende 2000–2001 Blaalid er barnebarn av Gustav Blaalid som i 1923 etablerte skipsverftet Blaalid Slip & Mek Verksted på Raudeberg i Vågsøy.

                                               

Audun Iversen

Audun Iversen er en norsk politiker som representerer partiet Høyre. Han var Oslos finansbyråd fra 1999 til 2002. Iversen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har også mellomfag i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, kommunaløkonomisk analyse fra Norges Kommunal- og sosialhøyskole og Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Iversen har vært finanskonsulent i KLP forsikring, har jobbet i økonomiavdelingen i Akershus fylkeskommune og i regionalpolitisk avdeling i Kommunaldepartementet. Han var assisterende banksjef i DnBs konsernkundedivisjon før han ble ...

                                               

Kjetil Evjen

Kjetil Evjen er en norsk forfatter, bosatt i Bergen. Evjen er universitetslektor ved Universitetet i Bergen, Institutt for sammenlignende politikk.

                                               

Dag Idar Jøsang

Dag Idar Jøsang er en norsk journalist i Norsk Landbruk og Traktor, som utgis av forlaget Tun Media i Oslo. Han var konstituert redaktør i Norsk Landbruk og i Magasinet Traktor i en periode i årene 2007 til 2008. Han har tidligere vært redaktør i Tysvær Bygdeblad fram til 2005. Før det jobbet han som journalist i Grannar. Jøsang medlem av kommunestyret på Bokn fra 1991 til 1994, og varamedlem i Rogaland fylkesting. Han var valgt inn for Høyre. Jøsang bor på Alværn på Nesodden, og har utdannelse i teknisk tegning og er cand. mag. blant annet med fagene historie og sammenlignende politikk fr ...

                                               

Frode Berge

Frode Berge er en norsk politiker fra Stavanger. I oktober 2005 ble Berge utnevnt som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, en post han frivillig fratrådte 14. desember 2007. Han er fylkesleder i Rogaland Arbeiderparti. Berge har en cand. mag grad i sosialøkonomi, journalistikk og sammenlignende politikk, som senere er påbygd med en Mastergrad i europeisk politikk fra universitetet i Durham i England. Han jobbet i perioden 1996–1998 som journalist i Rogalands Avis, i 1998–1999 som informasjonssjef i Schlumberger Oilfeld Services, og i 1999–2005 som personal- og organisasjonskon ...

                                               

Thor A. Nagell

Nagell er utdannet fra universitetene i Trondheim, Bergen og Oslo med fagene psykologi, historie, sammenlignende politikk og statsvitenskap. Han har også tatt pedagogisk seminar. Han har jobbet som lærer, bokhandler og som political/labor analyst ved Den amerikanske ambassade i Oslo. Siden 1985 har han jobbet i media som journalist i Nordmørsposten og Romsdals Budstikke, som politisk reporter i Dagens Næringsliv og Norpress medlem av Stortingets presselosje. Han har også vært redaksjonssjef i Lofotposten og ansvarlig redaktør i Driva. 1. september 2000 startet han som frilanser med base i ...

                                               

Frank Aarebrot

Frank Henrik Aarebrot var en norsk statsviter. Han var professor i sammenlignende politikk ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og adjungert professor i demokratiutvikling ved Örebro universitet i Sverige. Han foreleste blant annet ved Sciences Po i Frankrike og ved Humboldt-universitetet i Berlin. Aarebrot ledet flere internasjonale prosjekter. Han var også redaktør og medforfatter av en rekke bøker om demokratisering i Europa etter kommunismens sammenbrudd. Han forsket på nye demokratier og demokratisering, valganalyse og metodikk, europeisk integrasjon og ...

                                               

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Lars-Henrik Paarup Michelsen er en norsk politiker. Han er daglig leder for Norsk klimastiftelse og ledet Unge Venstre fra 2003 til 2007. Michelsen er fra Austevoll kommune i Hordaland. Han har studert sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, jobbet frivillig for Strømmestiftelsen i Uganda i et år, og vært sivilarbeider i Bergen Turlag. I dag jobber han i Datatilsynet. Han er også leder av den tverrpolitiske kampanjeorganisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet. Han har tidligere hatt verv i Hordaland Unge Venstre, var i perioden 2002-2003 internasjonal leder i Unge Venstre, og ha ...

                                               

Jan Erlend Leine

Jan Erlend Leine er en norsk journalist. Han er særlig kjent som programleder og reporter i NRK P2. Jan Erlend Leine har cand.mag med fagene historie, sammenlignende politikk og religion. Han begynte radiokarrieren i Radio Øst, en allmenn lokalradio med kristen profil i Råde i Østfold, i 1987, og har jobbet som journalist ved NRKs distriktskontorer i Hordaland, Telemark og Sørlandet. Han har særlig arbeidet med religion, etikk og verdidebatt og har vært programleder i Verdibørsen på NRK P2 i flere år, og tre år i NRK Dagsnytt. Han har vært reporter og programleder i samfunnsmagasinet Sånn ...

                                               

Sondre Hansmark

Sondre Hansmark Persen er en norsk politiker for Venstre, fra Askøy utenfor Bergen. Siden 29. oktober 2017 har han vært leder av Unge Venstre. Hansmark har tidligere vært leder av Bergen Unge Venstre, og sentralstyremedlem i ungdomspartiet. Hansmark var Hordaland Venstres ungdomskandidat i Stortingsvalget 2017, og er 2. vara til Stortinget for perioden 2017–2021. I Stortingsvalget 2021 er han ungdomskandidat for Oslo Venstre.

                                               

Villa Kulild

Villa Kulild er en norsk siviløkonom. Fra 2015 er hun departementsråd i Samerdselsdepartementet. Kulild arbeidet i rundt 20 år i Olje- og energidepartementet, til slutt som ekspedisjonssjef og konstituert departementsråd, men sa opp etter en reportasje i avisen Dagens Næringsliv, hvor hennes habilitet knyttet til et investeringsselskap hun hadde med sin mann ble tatt opp. Kulid begynte etter et halvår i Norad og ble i november 2010 utnevnt som direktør for direktoratet for utviklingssamarbeid Norad. Kulild er leder i driftsstyret ved Maridalen skole i Oslo.Mal:Kilde mangler Kulild ble side ...

Sammenlignende politikk
                                     

ⓘ Sammenlignende politikk

Sammenlignende politikk eller komparativ politikk er en av de fire dominante disiplinene innen moderne statsvitenskap. Den er særmerket som en deskriptiv disiplin som søker å utlede sentrale empiriske sammenhenger i politikken gjennom bruk av sammenliknende metode.

Politiske systemer som sammenliknes i KP er for eksempel forskjellige land, politiske institusjoner, og politiske massebevegelser. Ved å sammenlikne store mengder data mellom land, institusjoner, og befolkninger kan en finne sentrale statsvitenskapelige forhold ved hjelp av kvantitativ statistisk analyse mer spesifikt multivariabel regresjonsanalyse, som er en forskningsmetode som er svært mye brukt i moderne KP.

Eksempelvis har man funnet lineære sammenhenger mellom regimestabilitet og høy BNP per capita økonomisk velstand svarer til stabilt politisk styre, sammenheng mellom diktatur og forekomster av olje ressursforbannelsen - diktaturer med store forekomster av naturressurser vil med svært lav sannsynlighet bli demokratiske, og sammenheng mellom monarki og velfungerende demokrati. Disse er alle sentrale politiske forhold som er utledet ved hjelp av komparativ forskningsmetode.

Forskerne Seymour Martin Lipset og Stein Rokkan er med sine vitenskapelige arbeider regnet blant grunnleggerne av denne grenen av statsvitenskap. Vanligvis er sammenlignende politikk underlagt mer allmenn statsvitenskap, men på Rokkans eget universitet, Universitetet i Bergen, har de et Institutt for sammenliknende politikk der det blir undervist i som et eget fag.

                                     

1. Sentrale spørsmål

Eksempler på spørsmål som forskes på i komparativ politikk:

 • Finnes det en sammenheng mellom religioner og kulturer og demokratisk styresett?
 • Finnes det en sammenheng mellom økonomisk utvikling og demokratisk styresett?
 • Produserer føderalstater mer stabile politiske systemer enn sentraliserte stater?
                                     

2. Sentrale teoretikere

 • Maurice Duverger
 • Samuel P. Huntington
 • Russell Dalton
 • Arend Lijphart
 • Hans Daalder‎
 • Henry Teune
 • Adam Przeworski
 • Reinhard Bendix
 • Juan Linz
 • Stein Rokkan
 • Max Kaase
 • Seymour Martin Lipset
 • Pippa Norris
 • Barrington Moore
 • Robert A. Dahl
 • Charles Tilly
 • Giovanni Sartori
 • Theda Skocpol
 • Stefano Bartolini
 • Shmuel N. Eisenstadt
                                     
 • Institutt for sammenlignende politikk er et institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, som forsker og underviser i det
 • professor i sammenlignende politikk og metode ved Universitetet i Birmingham der han ble til 2005. Han innehar nå læresetet i sammenlignende politikk ved Universität
 • Lecture er en årlig forelesning som arrangeres av Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Forelesningene har til hensikt å trekke
 • politiske systemer og fagfeltet sammenlignende politikk Boken er en videreføring av en tidligere bok om vesteuropeisk politikk men inneholder i motsetning
 • forskning har Merkl særlig konsentrert seg om sammenlignende politikk og har beskjeftiget seg med tysk politikk fascisme og høyreekstremisme, samt politisk
 • Kansas Pacific Railway Tidligere jernbaneselskap i USA. Sammenlignende politikk komparativ politikk Retning innenfor statsvitenskap. Dette er en pekerside
 • integrasjon. I årene 1991 - 1992 var Ulriksen forsker ved Institutt for sammenlignende politikk Etter dette har han vært tilknyttet Norsk utenrikspolitisk institutt
 • født 5. desember 1957 er en norsk redaktør. Han er cand.polit. i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen i 1989. Han har vært redaktør i følgende
 • siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har også mellomfag i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, kommunaløkonomisk analyse fra Norges
 • førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Tuastad har hovedfag i sammenlignende politikk og ble i 2006 dr.polit. fra Universitetet i Bergen. Han jobber

Users also searched:

...