Back

ⓘ Kunst og kultur
                                               

Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur

Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur ble etablert i 1989 etter initiativ fra daværende forsvarsminister Johan Jørgen Holst. Forsvarsdepartementet inviterte Oslo kommune, Norges Bank, Akershus slotts venner og grunneier Katharina Mustad til å være medstiftere. SAKK er i dag ansvarlig for den sivile kunst og kultur formidlingen på Akershus festning, og stiftelsen samarbeider med de øvrige virksomhetene på området, for å utvikle Akershus festning til å bli det mest interessante og viktigste kulturområde i Norge på linje med Forsvarets øvrige festningsverk, Maihaugen, Norsk Folkemu ...

                                               

Creo – forbundet for kunst og kultur

Creo – forbundet for kunst og kultur er et norsk fagforbund tilsluttet LO. Yrkesutøvere som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker eller virksomheter med tilknytning til dette, kan bli medlemmer av Creo. Forbundets tidligere navn var Musikernes fellesorganisasjon MFO; navneskiftet ble kunngjort 24. oktober 2018.

                                               

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet for kunst er et norsk statlig museum etablert i 2003 gjennom sammenslåingen av Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger. Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. Samlingen inneholder nærmere 400 000 verk. Museet viser faste utstillinger med verk fra egen samling og skiftende utstillinger med innlånte og egne verk. Med unntak av avdeling for arkitektur er alle museets visningssteder stengt, i påvente av åpning i nytt bygg på Vestb ...

                                               

Arena: trøndersk tidsskrift for kunst og kultur

Arena – trøndersk tidsskrift for kunst og kultur utkom fra 1978 til 1990 med fire nummer i året. Tidsskriftets første nummer, 1/1978, hadde Ivar Borgersen og Rolf Rolfsen som redaktører og utgivere; redaksjonskomitéen besto av Sverre Gran, Laila Holm, Fredrik Skagen og Ragna Thiis. Bladet ble de første årene redigert av ulønnede, frivillige, fra 1986 var Arnulf Kolstad ansatt som redaktør. Trykk og distribusjon var ved Snøfugl forlag, Melhus. Bladet utkom med to nummer i 1978, fire nummer årlig, og opphørte med nr. 3/1990. Tidsskriftet ble indeksert fra nr 2, 1980.

                                               

Haus der Kunst

Haus der Kunst er et kunstmuseum i München, Tysklands tredje største by. Det ligger i Prinzregentenstrasse 1 ved den sørlige enden av Englischer Garten, byens største park.

                                               

Gresk kunst i antikken

Gresk kunst i antikken betegner de kunstformer, hovedsakelig skulptur, vasemaleri og arkitektur, som ble skapt i Hellas i løpet av antikken. Hellas har en rik og variert kunsthistorie som går rundt 5000 år tilbake, med den minoiske sivilisasjon og senere den hellenistiske sivilisasjon. Gresk kunst påvirket Romerrikets kunst og ble selv påvirket av østlige kunstretninger. Det aller meste av europeisk kunst under de påfølgende 2000 årene har forholdt seg direkte eller indirekte til den greske kunsten.

                                               

Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst

Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst er det østerrikske ærestegnet for fortjenester innen vitenskap eller kunst. Det ble etablert i en føderal lov i 1955. Antallet er begrenset til maksimalt 36 nålevende østerrikere og like mange utlendinger, og innen begge disse gruppene er det begrenset til 18 innen vitenskap og 18 innen kunst.

                                               

Romersk kunst

Romersk kunst omfatter de visuelle kunster som ble skapt i antikkens Roma og i områdene underlagt Romerriket. De betydelige former for romersk kunst var arkitektur, maleri, skulptur og mosaikkbilder. I tillegg eksisterte metallarbeid, myntpreging, og smykker, elfenbensutskjæringer, glasstatuetter, keramikk og bokillustrasjoner som ble betraktet som mindre kunstformer.

                                               

Hellenistisk kunst

Med hellenistisk kunst menes den greske kunsten som ble produsert omkring 300-30 f.Kr. i det store området som Aleksander den store hadde erobret. Mens Alexander den store erobret hele Orienten hadde et stort antall nye byer blitt grunnlagt, og mange gamle hadde blitt rasert i krigen. I hele den hellenistiske verden fantes et stort behov for nye offentlige bygninger som idrettsplasser, teatre og torg; dertil kom bestillinger til private bosteder, hager og graver som behøvde utsmykning. Et stort antall greske arkitekter og kunstnere emigrerte fra Hellas og ut i det nye imperiet. Der ble den ...

                                               

Etruskisk kunst

Etruskisk kunst er den form for figurativ kunst som ble skapt av den etruskiske sivilisasjon i midtre og nordlige Italia mellom 800-tallet og 100-tallet f.Kr. I etruskernes kunst hadde figurativ skulptur i terrakotta en sentral plass, særlig skulpturer som avbildninger av hverdagslige mennesker på sarkofager, og bronsestøpte statuer i templene, veggmalerier i fresko og metallarbeid som graverte bronsespeil. Italiensk kunst begynte med etruskisk kunst. Kun én etruskisk kunstner er kjent ved navn, Vulca fra Veii.

                                               

Kykladisk kunst

Kykladisk kunst er den visuelle kunst- og kunsthåndverket til oldtidens kykladisk sivilisasjon i tidlig bronsealder, og som blomstret på øygruppen Kykladene i Egeerhavet, fra omtrent 3000 f.Kr. til 2000 f.Kr. Kykladene, rundt 30 små øyer, var rike på jern og kobber, og var en egnet sjørute over Egeerhavet. Innbyggerne, hvor de første hadde bosatt seg så tidlig som på 5000-tallet f.Kr., hadde aktiviteter som fiske, skipsbygging og eksport av deres mineralressurs, og drev handelen mellom minoiske Kreta, helladisk Hellas på fastlandet og kysten av Lilleasia. Sammen med minorisk og mykensk kul ...

                                               

Kultur i Mosjøen

Kultur i Mosjøen omfatter blant annet musikk, kunst og litteratur. Mosjøen har et bredt kulturliv, særlig innenfor kunsthåndverk og musikk. I byen arrangeres blant annet Toppen Internasjonale Sommermusikkskole. Helgeland Sinfonietta og distriktsmusikerne i Vefsn-ensemblet er viktige pådrivere. Flere landskjente kulturpersoner er fra byen, blant andre komponisten David Monrad Johansen, malerbrødrene Thorolf og Othar Holmboe og forfatteren Andreas Haukland.

                                               

Regionale kulturnett

Regionale kulturnett ble opprettet i en del fylker fra 1998 og utover. Hensikten var å benytte Internett til å styrke formidlingen av innhold, tilbud og tjenester på kunst- og kulturfeltet. I 2012 fantes det blant annet regionale kulturnett i Møre og Romsdal, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Østfold og Aust-Agder.

                                     

ⓘ Kunst og kultur

Kunst og kultur er et kunsthistorisk forskningstidskrift. Hovedvekten av artiklene omhandler billedkunst, arkitektur og kunsthåndverk. Tidsskriftet ble grunnlagt i 1910 av Harry Fett og Haakon Shetelig. Tidsskriftets redaksjon har alltid vært nær knyttet til Nasjonalgalleriet, og redaktør fra og med sommeren 2018 er Bente Aass Solbakken.

                                     

1. Redaktører

 • Knut Berg og Anne Berit Skaug 1998–99
 • Øystein Sjåstad 2014–18
 • Birgitte Sauge 2009–14
 • Leif Østby 1955–80
 • Bodil Sørensen og Ellen Lerberg 2002
 • Bente Aass Solbakken 2018–
 • Tone Skedsmo og Oscar Thue 1989–94
 • Sidsel Helliesen og Per Jonas Nordhagen 1981–85
 • Harry Fett og Haakon Shetelig 1910–26
 • Bodil Sørensen 2000–01
 • Harry Fett og Arne Nygård-Nilssen 1946–54
 • Ellen Lerberg 2003–08
 • Knut Berg og Nils Messel 1996–97
 • Harry Fett 1927–45
 • Sidsel Helliesen 1986–88

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Norges forskningsråd.

                                     
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er et statlig ressurssenter for barnehager, grunnskolen, videregående opplæring og høyere utdanning i
 • I det nazistiske Tyskland ble denne kunsten gjerne omtalt som Deutsche Kunst tysk kunst Kunsten og kulturen i Nazityskland ble styrt av staten gjennom
 • Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur SAKK ble etablert i 1989 etter initiativ fra daværende forsvarsminister Johan Jørgen Holst. Forsvarsdepartementet
 • Creo forbundet for kunst og kultur er et norsk fagforbund tilsluttet LO. Yrkesutøvere som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker
 • omdiskutert siden Antikken. Hvilken kultur og samfunn kunstneren tilhører kan påvirke kunstens utseende, budskap og hvilken temaer som blir tatt opp. Samfunnet
 • gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet, ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst litteratur eller religion. Kultur er også til en viss grad
 • Kunst og ukunst var en kunstutstilling som ble arrangert i Nasjonalgalleriet i Oslo i april og mai 1942 under den tyske okkupasjonen av Norge under
 • Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger. Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst arkitektur og design
 • syn på degenerert kunst Se også Entartete Kunst utstilling Entartete Kunst på norsk kalt degenerert kunst eller utartet kunst var de tyske
 • tidsskrift for kunst og kultur utkom fra 1978 til 1990 med fire nummer i året. Tidsskriftets første nummer, 1 1978, hadde Ivar Borgersen og Rolf Rolfsen
 • Israels kultur var i utvikling lenge før grunnleggelsen av Staten Israel i 1948, og er en kombinasjon av sekulært liv og religiøs arv. Mye av mangfoldet

Users also searched:

...